Sprievodca "zdrojov pre elektrické oplotenie"
Hospodársky dvor a maštaľ

Správny zdroj pre elektrické oplotenie a vhodné použitie

Princíp elektrického oplotenia je jednoduchý, ale účinný: elektrina sa používa na ochranu zvierat vo vnútri a na zabránenie vstupu votrelcov. Okrem výberu správneho zdroja elektrického oplotenia je pre efektivitu rozhodujúce zamýšľané použitie a správne príslušenstvo. Najdôležitejšie základy pre plánovanie a zostavenie ideálneho elektrického oplotenia na vás čakajú v nasledujúcom článku.

Základom je starostlivé plánovanie

Pred výberom zdroja elektrického oplotenia si treba položiť nasledujúce základné otázky:

 • Ktoré druhy zvierat chceme oplotiť?
 • Aká je celková dĺžka a plocha oplotenia?
 • Účel oplotenia – udržanie stáda zvierat alebo ochrana pred votrelcom?
 • Typ oplotenia (pevné alebo mobilné) – obdobie na ktoré sa oplotenie stavia?
 • Aké zdroje energie na pripojenie Zdroja oplotenia máme k dispozícii?

Uzemnenie a vodiče

Uzemnenie slúži na ochranu ľudí a hospodárskych zvierat tým, že pri dotyku odvádza napätie do zeme. Vďaka tomu je napätie vedené cez zem späť do Zdroja elektrického oplotenia.

K vodičom patria všetky komponenty oplotenia ako sú pásky, lanká, drôtové lanká, siete alebo drôty. Tu dbajte na starostlivý výber, nekvalitný materiál vodiča môže zabezpečiť veľkú stratu energie, následkom čoho už nie je zaručené napätie v oplotení.

Typy:

 • Výber miesta: Vyhnite sa suchej pôde a hustej vegetácii
 • Vodič neuzlujte, ale použite spojky
 • Používajte uzemňovacie tyče s nehrdzavejúcim povrchom
 • Dodržujte minimálnu vzdialenosť 3 m medzi uzemňovacími tyčami
 • Medzi viacerými uzemňovacími systémami udržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 m

Sieťové zdroje<br/>230 V
Sieťové zdroje
230 V
Ukážka
Batériové zdroje<br/>9 V/12 V
Batériové zdroje
9 V/12 V
Ukážka
Kombinované zdroje<br/>12 V/230 V
Kombinované zdroje
12 V/230 V
Ukážka
<br/>Solárne zdroje

Solárne zdroje
Ukážka

Bezpečnosť a kontrola

 

 • Označenie: Z právnych dôvodov musí byť elektrické oplotenie označené dobre čitateľnými výstržnými tabuľami, na všetkých stranách.
 • Bleskozvod: Použitím systému ochrany pred bleskom medzi ohradníkom a zdrojom elektrického ohradníka sa možno vyhnúť prepätiam (napríklad tým, ktoré sú spôsobené bleskom). V najhoršom prípade môže prepätie viesť k poruche zariadenia ohradníka a v dôsledku toho k úteku zvierat.
 • Skúšačky oplotenia: Skúšačky ako rýchla a jednoduchá kontrola pre zákonnú povinnosť evidovať funkciu plotového systému. Pri poklese napätia informujú o funkcii oplotenia pomocou optického alebo akustického signálu.
 • Monitorovanie oplotenia: Profesionálne monitorovacie zariadenie upozorní majiteľa oplotenia prostredníctvom poplašného systému, SMS alebo aplikácie na akékoľvek problémy s napätím. 
Zdroje oplotenia
Zdroje oplotenia
Ukážka
Vodiče napätia
Vodiče napätia
Ukážka
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Ukážka
Batérie
Batérie
Ukážka