Príslušenstvo
patriace k traktorom a náradiu

Príslušenstvo k vozidlám

V oblasti príslušenstva ku traktorom a náradiu PRILLINGER ponúka viac ako 4.000 dielov. Sortiment zahŕňa sedadlá, batérie, príslušenstvo k náradiu a ostatné štandardné diely k prívesom za traktory a za motorové vozidlá.

Diely rôznych výrobcov na sklade

V oblasti príslušenstva k traktorom má PRILLINGER neustále na sklade kompletný výber alternatívnych dielov a originálnych značiek. Najdôležitejšie originálne značky v tejto oblasti sú: