Optimálna starostlivosť
o pôdu

Spracovanie pôdy

Náhradné diely na prípravu a spracovanie pôdy tvoria kľúčový sortiment firmy PRILLINGER a stáli na začatku podnikania. Firma profesionálne a prehľadne prezentuje viac než 4.300 dielov. Ťažiskom nášho programu zameraného na obrábanie pôdy sú diely na pluhy a kultivátory. Program zameraný na obrábanie pôdy dopĺňajú náhradné diely na sejačky.

Užitočné informácie

Mechanická regulácia buriny v poľnohospodárstve

V dôsledku neustálej regulácie účinných látok na ničenie buriny a zvyšujúcej sa odolnosti mnohých burín voči rôznym pesticídom sa mechanické spracovanie stáva čoraz dôležitejším aj v konvenčnom poľnohospodárstve. V nasledujúcom článku opisujeme výhody mechanického ničenia buriny a poskytujeme prehľad rôznych techník a oblastí ich použitia.
Čítaj viac

Vyššia produktivita vďaka karbidovým častiam

Použitie karbidových dielov pri obrábaní pôdy ponúka vďaka výrazne dlhšej životnosti ideálny predpoklad pre náročné pôdne podmienky. Vďaka kratším odstávkam a montážnym časom sa najmä pri veľkých prevádzkach ušetria značné náklady.
K príspevku

Originálne značky na sklade

V oblasti obrábania pôdy má PRILLINGER na sklade neustále kompletný výber alternatívnych a originálnych značkových artiklov. Najdôležitejšie originálne značky v tejto oblasti sú: