Žacia a zberová technika
pre chov zvierat

Lúky a pasienky

Lúky a pasienky sú tradične ťažiskovým sortimentom firmy PRILLINGER. Viac než 8.300 dielov nájdu zákazníci v dvoch profesionálne a prehľadne zostavených katalógoch. Ťažiskom nášho programu sú žacie stroje, či už oscilujúce alebo rotačné. S ohľadom na rôznorodosť sortimentu sú diely k žacím lištám a k pohonu žacích líšt zhrnuté v špeciálnom katalógu. V poslednom čase sme mimoriadne rozšírili diely aplikátorov hnojovice a ustajnenia zvierat.

Užitočné informácie

Správne brúsenie a nitovanie nožíkov kosačky

Správne nabrúsené a nanitované nožíky kosačky sú dôležitým faktorom úspechu kosenia a kvality úrody. Ukážeme vám, prečo je také dôležité včas nabrúsiť nožíky kosačky a ako ich správne nabrúsiť a znitovať. Jednoznačne porovnávame rôzne techniky spracovania.
Do príspevku

Správna starostlivosť o bubnové a diskové kosačky

Pravidelná údržba a kontrola vašej kosačky je základnou požiadavkou pre dobrý rez v sezóne kosenia, ktorá je závislá od počasia. Pre profesionálne kosenie je dôležitým faktorom okrem vysokej kvality kosenia aj životnosť použitej techniky a bezpečnosť práce.
V nasledujúcom článku sa zaoberáme údržbou a opravou diskových a bubnových kosačiek.
Čítaj viac

Sprievodca "Vákuové pumpy pre hnojovicu"

Vákuové systémy využívajú fyzikálny princíp rozdielu tlakou vzduchu pri plnení alebo vyprázdňovaní cisterien s kalom. Vákuové pumpy pretlakujú alebo podtlakujú nádoby a dopravujú hnojovicu v odpovedajúcom smere. V nasledujúcom článku si prečítajte, ako správne vybrať, nastaviť a pravidelne udržiavať vákuovú pumpu na hnojovicu.
Čítaj viac

Originálne značky na sklade

V oblasti lúky a pasienky má firma PRILLINGER neustále na sklade viac ako 8.300 alternatívnych dielov a originálnych značiek. Najdôležitejšie originálne značky v tejto oblasti sú: