Sprievodca "Vákuové pumpy pre hnojovicu"
HOSPODÁRSKY DVOR & MAŠTAĽ

Správny výber, nastavenie & starostlivosť o vákuové pumpy

Vákuové systémy využívajú fyzikálny princíp rozdielu tlakov vzduchu pri plnení alebo vyprázdňovaní cisterien s kalom. Vákuové pumpy pretlakujú alebo podtlakujú nádobu a dopravujú hnojovicu v odpovedajúcom smere. Okrem jednoduchého a flexibilného použitia má použitie týchto systémov výhodu v tom, že opotrebenie a náklady na údržbu zvyčajne zostávajú nízke.

V nasledujúcom článku si prečítajte, ako správne vybrať, nastaviť a pravidelne udržiavať vákuovú pumpu pre hnojovicu.

Výber správnej vákuovej pumpy

Na určenie správneho vzduchového výkonu môžeme ako smerodajnú hodnotu použiť objem cisterny + 10 % prídavok. Príklad: 6.000 l cisterna + 10 % = 6.600 l vzduchový výkon pumpy.

Pre svahovitý terén je odporúčané použiť menšiu vákuovú pumpu, kvôli vyšším otáčkam vo svahu.

Okrem toho hrá dôležitú úlohu priemer sacieho potrubia. Ak je príliš malé, hnojovica nemôže tiecť dostatočne rýchlo. Prúd vzduchu v cisterni, ktorý sa v dôsledku toho preruší, vedie k nedostatočnému chladeniu vákuovej pumpy a strate sacieho výkonu.

Výkon pumpy Minimálny priemer sacieho potrubia
3.000 l/min 4"
4.000 l/min 5"
6.500 l/min 6"
10.000 l/min 8"

 

Vákuové pumpy - kompletné

Vákuové pumpy - kompletné
Ukážka
Garda kombinácie - kompletné

Garda kombinácie - kompletné
Ukážka
Príslušenstvo pre vákuové pumpy

Príslušenstvo pre vákuové pumpy
Ukážka

Nastavenie vákuovej pumpy

Okrem správneho výberu je potrebné správne nastavenie vákuovej pumpy pri uvádzaní do prevádzky. Pred spustením skontrolujte, či sú prítomné všetky komponenty a ochranné zariadenia a či správne fungujú. Akékoľvek poškodené alebo chýbajúce diely je potrebné vymeniť alebo doplniť. V závislosti od modelu čerpadla môže byť potrebné pred inštaláciou čerpadla vyčistiť a namazať hnací hriadeľ (vývodový hriadeľ).

Prietok oleja pre tlakové mazanie je pri všetkých čerpadlách nahrubo prednastavený z výroby. Aby sa prietok oleja nastavil na správny počet kvapiek za minútu, je potrebné počas prevádzky vákuovej pumpy nastaviť ručné koliesko na kvapkovom mazaní podľa návodu na obsluhu.

Keďže maximálny povolený tlak je pre vákuové čerpadlá regulovaný a nesmie byť prekročený, musí byť nainštalovaný pretlakový ventil, ktorý prebytočné množstvo vzduchu vypustí. Aby sa podtlak nezvýšil, odporúčame tiež nainštalovať podtlakový ventil.

Aby sa predišlo poškodeniu pumpy, je nevyhnutné zabezpečiť správny rozsah otáčok pohonu podľa návodu na obsluhu, a to pri napĺňaní aj vypúšťaní.

Starostlivosť o vákuovú pumpu

Pre správne fungovanie vákuovej pumpy je potrebná pravidelná údržba a kontrola komponentov podľa intervalov odporúčaných výrobcom.

Kontrola Interval
Cirkulácia oleja denne
Hladina oleja v nádrži týždenne
Poklop na nádrži a spätný venil týždenne
Sifónový odlučovač a v prípade potreby jeho vyčistenie týždenne
Pretlakový a podtlakový ventil týždenne
Namazanie náhonového hriadeľa mesačne
Vyčistenie ventilov mesačne
Opotrebovanie lamiel každých 300 pracovných hodín
Prepradový ventil ročne
Čistenie nádrže oleja ročne
Čistenie mazacieho čerpadla a vnútra hlavy pred dlhšou odstávkou

Náhradné diely pre vákuové pumpy – údržba a príslušenstvo

Keďže pri pravidelnej prevádzke sa opotrebovaniu a netesnostiam nedá natrvalo vyhnúť, držíme pre vás na sklade široký sortiment bežných opravných a tesniacich sád, ako aj lamiel.

Opravné sady a tesnenia
Opravné sady a tesnenia
Ukážka
Lamely
Lamely
Ukážka