Průvodce technologií vakuových čerpadel
Fekální technika

Správný výběr, seřízení a údržba kalových vakuových čerpadel

Vakuové systémy využívají fyzikální princip rozdílů v tlaku vzduchu k plnění nebo vyprazdňování nádrží na kejdu. Vakuová čerpadla vytvářejí v nádobách přetlak nebo podtlak a tím přepravují tekutý hnůj příslušným směrem. Tato zařízení poskytují mimo jiné výhody jednoduchého a flexibilního použití a při správném používání i nízké náklady na jejich provoz a údržbu.

V následujícím článku si můžete přečíst, jak správně vybrat, nastavit a udržovat vaše vakuové čerpadlo. 

Výběr správného vakuového čerpadla

Pro určení vhodného objemového výkonu vývěvy lze jako orientační hodnotu použít velikost nádrže + 10 % navýšení. Příklad: 6 000 l nádrž + 10 % = 6 600 l vzduchu za minutu.

Při výběru je také třeba přihlédnout k členitosti hnojených ploch. Čím je členitější plocha, tím menší vývěva se doporučuje díky vyšším otáčkám motoru.

Důležitou roli hraje také průměr sacího potrubí. Pokud je příliš malý, kejda nemůže proudit dostatečně rychle a snížené proudění vzduchu vede k nedostatečnému chlazení vývěvy a tím ke ztrátě sacího výkonu.

Výkon čerpadla Minimální průměr sacího potrubí
3.000 l/min 4"
4.000 l/min 5"
6.500 l/min 6"
10.000 l/min 8"

 

Vakuová čerpadla

Vakuová čerpadla
Zobrazit
Kombinace Garda

Kombinace Garda
Zobrazit
Příslušenství vakuových<br/> čerpadel

Příslušenství vakuových
čerpadel
Zobrazit

Nastavení vakuového čerpadla

Kromě správného výběru čerpadla je před uvedením do provozu nutné jeho správné nastavení. Nejdříve zkontrolujte, zda obsahuje všechny potřebné součásti a ochranná zařízení a zda jsou funkční. Všechny poškozené nebo chybějící části musí být vyměněny nebo doplněny. V závislosti na modelu čerpadla může být nutné před instalací čerpadla vyčistit a namazat hnací vývodovou hřídel.

Průtok oleje pro tlakové mazání je u všech čerpadel zhruba přednastaven z výroby. Aby byl průtok oleje nastaven na správný počet kapek za minutu, je třeba během provozu vývěvy nastavit ruční kolečko na mazacím ventilu podle návodu k obsluze.

Pro regulaci maximálního přípustného tlaku, který nesmí být překročen, musí být instalován přetlakový ventil pro uvolnění přebytečného vzduchu. Aby se zabránilo příliš vysokému podtlaku, doporučuje se také instalace podtlakového ventilu.

Aby se zabránilo poškození čerpadla, je nutné zajistit správný rozsah otáček pohonu podle provozního návodu pro sání i výtlak.

Údržba vakuového čerpadla

Pro správnou funkci vývěvy je nutná pravidelná údržba a kontrola součástí podle intervalů doporučených výrobcem.

Údržba Interval
Kontrola cirkulace oleje denně
Kontrola hladiny oleje v nádrži týdně
Kontrola přepadového a zpětného ventilu týdně
Kontrola sifonového odlučovače a v případě potřeby jeho vyčištění týdně
Kontrola přetlakového a podtlakového ventilu týdně
Promazání hnací hřídele měsíčně
Vyčištění ventilů měsíčně
Kontrola opotřebení lamel každých 300 provozních hodin
Vyčištění přepadového ventilu ročně
Vyčištění olejové nádrže ročně
Vyčištění olejového čerpadla a vnitřek skříně před delší odstávkou

Náhradní díly pro údržbu vakuových čerpadel

Protože při pravidelném provozu nelze dlouhodobě zabránit opotřebení a netěsnostem, máme pro vás skladem rozsáhlou řadu vhodných opravných sad, těsnění a lamel.

Opravné sady a těsnění
Opravné sady a těsnění
Zobrazit
Lamely
Lamely
Zobrazit