Vodnik za uporabo vakuumskih črpalk za gnojevko
KMETIJSKA IN HLEVSKA OPREMA

Pravilna izbira, nastavitev in vzdrževanje vakuumskih črpalk za gnojevko


Vakuumski sistemi za polnjenje ali praznjenje cistern za gnojevko delujejo na osnovi tlačnih razlik. Vakuumske črpalke ustvarijo v cisternah nadtlak oz. podtlak in potiskajo gnojevko v ustrezno smer. Ena izmed prednosti uporabe takšnih sistemov je poleg enostavne in fleksibilne rabe tudi ta, da ostajajo stroški zamenjave obrabljenih delov in stroški vzdrževanja praviloma nizki.

V naslednjem prispevku vam razkrivamo, kako izbrati in ustrezno nastaviti vakuumsko črpalko za gnojevko ter kako jo redno vzdrževati. 

Izbira ustrezne vakuumske črpalke

Za določitev ustreznega zračnega pretoka je kot referenčno vrednost mogoče upoštevati velikost cisterne + 10 % pribitka. Na primer: 6.000 l cisterna + 10 % = 6.600 l pretoka zraka

Na neravnih poljedelskih površinah je zaradi višjega števila vrtljajev motorja priporočljivo uporabiti manjšo vakuumsko črpalko.

Pomembno vlogo igra prav tako tudi premer sesalnega voda. Če je ta premajhen, gnojevka ne more dovolj hitro teči, na podlagi česar se prekine pretok zraka v cisterno. Posledično pride do pomanjkanja hlajenja vakuumske črpalke in s tem izgubo sesalne moči.

Moč črpalke Minimalni premer sesalne napeljave
3.000 l/min 4"
4.000 l/min 5"
6.500 l/min 6"
10.000 l/min 8"

 

Vakuumske črpalke

Vakuumske črpalke
Prikaži
Kombinacija vakuumska črpalka-Garda

Kombinacija vakuumska črpalka-Garda
Prikaži
Dodatna oprema za vakuumske črpalke

Dodatna oprema za vakuumske črpalke
Prikaži

Nastavitev vakuumske črpalke

Poleg ustrezne izbire je izrednega pomena pravilna nastavitev črpalke za gnojevko ob prvem zagonu. Sprva preverite, da so nameščeni vsi sestavni deli in zaščitne naprave ter da brezhibno delujejo. Morebitne poškodovane ali manjkajoče dele je potrebno zamenjati oziroma namestiti. Odvisno od modela črpalke je morda pred vgradnjo črpalke nujno potrebno očistiti in namazati pogonsko (kardansko) gred ter preveriti nivoje olja.

Pretok olja za mazanje pod tlakom je pri vseh črpalkah grobo predhodno tovarniško nastavljen. Za nastavitev pretoka olja na ustrezno število kapljic na minuto je potrebno med obratovanjem vakuumske črpalke nastaviti ročno kolo na kapalniku olja v skladu z navodili za uporabo.

Ker je pri vakuumskih črpalkah najvišji dovoljeni tlak določen in se ga ne sme preseči, je potrebno vgraditi varnostni nadtlačni ventil, ki bo sprostil odvečno količino zraka. Za preprečitev previsokega podtlaka je dodatno priporočljivo vgraditi tudi podtlačni ventil.

Za preprečitev poškodb na črpalki je potrebno tako pri polnjenju kot tudi pri praznjenju cisterne obvezno paziti na ustrezno število vrtljajev pogonske gredi v skladu z navodili za uporabo.

Vzdrževanje vakuumskih črpalk

Za brezhibno delovanje vakuumskih črpalk je potrebno redno vzdrževanje in preverjanje sestavnih delov črpalke skladno s strani proizvajalca predpisanimi intervali za vzdrževanje.

Vzdrževanje Interval
Preveriti krogotok olja dnevno
Preveriti nivo olja v rezervoarju tedensko
Preveriti nepovratni ventil tedensko
Preveriti sifon cisterne in ga po potrebi očistiti tedensko
Preveriti varnostni nadtlačni in podtlačni ventil tedensko
Namazati pogonsko gred mesečno
Očistiti ventile mesečno
Preveriti lamele na obrabo na vsakih 300
obratovalnih ur
Preveriti prelivni ventil letno
Očistiti rezervoar za olje letno
Očistiti oljno črpalko in notranjost cisterne pred dolgotrajnejšo neuporabo

Nadomestni deli za vakuumske črpalke - vzdrževanje in dodatna oprema

Ker ob redni uporabi in kljub pravilnemu vzdrževanju prihaja do obrabe delov črpalke, vam je pri nas na voljo obsežna zaloga ustreznih kompletov za popravila, kompletov tesnil in lamel.

Kompleti za popravila in kompleti tesnil
Kompleti za popravila in kompleti tesnil
Prikaži
Lamele
Lamele
Prikaži