Zgodovina

65 let družinskega podjetja PRILLINGER
Ustanovitev podjetja za proizvodnjo kmetijskih strojev

Pričetek proizvodnje kmetijskih strojev znamke FELDHERR na nekdanji kmetiji oz. v mlinu ter v obstoječem poslopju za hrambo vozov. Ustanovitelja: Hans in Stefanie Prillinger.

Pričetek trgovanja na debelo z nadomestnimi deli

Pričetek trgovanja na debelo z nadomestnimi deli (predvsem z lemeži za pluge) vzporedno s proizvodnjo kmetijskih strojev. Glavna gospodarska veja pa še vedno ostaja proizvodnja kmetijskih strojev za obdelovanje zemlje in žetveno tehniko znamke FELDHERR (večnamenski stroji, sejalniki za semena, kombinirani stroji brana/rahljalnik, sejalniki žita, zemeljski vrtalniki).

Širitev podjetja

Nenehna razširitev skladiščnih in proizvodnih površin je potekala z izgradnjo treh proizvodnih hal s skupno površino 5.750 m² (glej veliko sliko zgoraj).

Nasledstvo

Vodenje podjetja sta prevzela sinova Karl Prillinger in Erwin Prillinger.

Delitev

Delitev podjetja na dva obrata:
• trgovina na debelo z nadomestnimi deli PRILLINGER, ki jo vodi Karl Prillinger
• proizvodnja strojev FELDHERR, ki jo vodi dipl. inž. Erwin Prillinger

Povečanje skladiščnega prostora

Obstoječi skladiščni prostor smo z izgradnjo dodatne hale povečali za pribl. 1.000 m².

Združitev

Združitev obeh obratov PRILLINGER in FELDHERR pod vodstvom Karla Prillingerja (na sliki z ženo Aloisio Prillinger). Proizvodnjo kmetijskih strojev smo opustili in se preusmerili v proizvodnjo nadomestnih delov. Ponudbo nenehno dopolnjujemo, tako da obsega sedaj že 22.000 proizvodov.

Češka

Širitev na Češko in ustanovitev hčerinskega podjetja.

Madžarska

Širitev na Madžarsko in ustanovitev hčerinskega podjetja.

Slovenija in izgradnja skladišča

Širitev v Slovenijo in ustanovitev hčerinskega podjetja. Zaradi nenehne širitve in rasti so bili potrebni dodatni skladiščni prostori, zato smo v Welsu postavili dodatno skladiščno halo v velikosti 1.700 m².

Slovaška & investicija v skladiščne prostore

Širitev na Slovaško in ustanovitev hčerinskega podjetja. Zmogljivost osrednjega skladišča v Welsu smo povečali s postavitvijo avtomatiziranega skladišča za drobne dele.

Širjenje skladiščnih prostorov

Skladiščni prostor v Welsu se je z izgradnjo dodatne hale povečal za približno 3.000 m².

Nemčija in Švica

Vstop na nemško in švicarsko tržišče. Hitra uveljavitev podjetja PRILLINGER na obeh tržiščih zaradi celovite ponudbe servisnih storitev v povezavi z zanesljivostjo avstrijskega družinskega podjetja.

Širjenje prostorov

Izgradnja nove hale za prevzem blaga. Osrednje skladišče podjetja PRILLINGER v Welsu se je tako povečalo na približno 13.000 m².

Nasledstvo

Karl Prillinger je predal podjetje svoji hčerki, Anni-Mariji Edlbauer in zetu Franzu Edlbauerju, ki je prevzel vodenje podjetja.

Logistika, podprta z visoko razvito tehnologijo

Širitev kapacitet skladišča na lokaciji v Welsu s popolno prenovo in povečanjem avtomatiziranega skladišča za drobne dele. Ponudba obsega več kot 45.000 nadomestnih in potrošnih delov, ki so vedno na zalogi.

Širjenje skladiščnih prostorov

Izgradnja dodatnega, 2.500 m² velikega skladišča ter povečanje skladiščnih kapacitet na sedanjih 15.500 m² z 90.000 skladiščnimi mesti, s čimer je na voljo in dobavljivih še večje število nadomestnih delov.

Širjenje pakirnice

Zaradi povečane količine pošiljk je bilo potrebno razširiti tudi pakirnico.

Povečanje odpremne hale in pisarniških

Zaradi povečane količine pošiljk je bila potrebna širitev odpremne hale, hkrati pa je bilo potrebno priskrbeti nove pisarniške prostore za nove sodelavke in sodelavce.

Širjenje skladiščnih prostorov

Izgradnja dodatnega skladišča z uporabno površino 7.500 m2 za ustvarjanje pogojev za nadaljnjo širitev ponudbe.

Sončna elektrarna

Zagon sončne elektrarne z zmogljivostjo 200 kWp za pokritje dnevnih potreb električne energije.

Nov naslov podjetja ter nova dovozna pot

Odprtje avtocestnega križišča "Wels-Wirtschaftspark" z novo dovozno cesto za podjetje - nov naslov: Prillingerstraße 1

Povečanje skladiščnih kapacitet

Izgradnja dodatne skladiščne hale z uporabno površino 10.000 m2 za še večjo razpoložljivost rezervnih delov.