Impressum

 

Naslov in sedež Prillinger Gesellschaft m.b.H.
Prillingerstraße 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 230-0
Faks +43 7242 230-250
E-pošta partner@prillinger.at
Matična številka podjetja FN 198762y
Pristojni sodni register Landesgericht Wels
ID št. za DDV ATU52686106
Upravni organ v skladu z avstrijskim Zakonom o elektronskem poslovanju (ECG) Magistrat der Stadt Wels
Član Gospodarske zbornice Zgornje Štajerske Sekcija Prodaja kovinskih izdelkov, Združenje kovinske industrije – kmetijski / gradbeni stroji
Dejavnost podjetja Prodaja in izdelava nadomestnih delov, predvsem na področju kmetijske mehanizacije ter strojev za delo na vrtu in v gozdarstvu
Direktor Mag. Franz Edlbauer, MBA
Veljavna zakonodaja in dostop do nje: Trgovinski predpisi (www.ris.bka.gv.at)

 

Pravni napotki

Izključitev odgovornosti 
Prizadevamo si za točnost informacij, vendar družba Prillinger Gesellschaft m.b.H. zavrača vsakršno odgovornost glede ustreznosti in popolnosti vsebine. Vsi dogovori, ki temeljijo na napačnih informacijah, so nični. PRILLINGER ne daje garancije in ne jamči za škodo, posebej ne za neposredno ali posredno posledično škodo, za izgubljene podatke, izpad dobička, izpad sistema ali proizvodnje, ki nastane zaradi uporabe te spletne strani ali zaradi nalaganja podatkov. Napačni podatki bodo čim prej popravljeni. Pridržujemo si pravico do spreminjanja proizvodov in/ali podatkov brez predhodne najave. Naša ponudba lahko vsebuje povezave/linke do spletnih strani drugih ponudnikov. Iz tega razloga tudi ne moremo jamčiti za omenjene tuje vsebine. Za vsebine povezanih spletnih strani je vedno odgovoren zadevni ponudnik ali upravitelj strani. Povezane strani so bile preverjene v času objave na morebitne pravne pomanjkljivosti. Pravno nedopustnih vsebin v času objave ni bilo zaznati. Stalno vsebinsko preverjanje povezanih strani nam ni možno naložiti brez obstoja konkretnih podatkov o kršitvi zakonskih določil. Ob seznanitvi o kršitvi zakonskih določil bomo tovrstne povezave nemudoma odstranili. Predmetna izjava velja za vse na naši spletni strani prikazane povezave in za vse vsebine strani, ki so dostopne preko reklamne pasice (bannerja) ali povezav (linkov), ki gostujejo na naši spletni strani. Prav tako opozarjamo, da stalno spreminjamo informacije zaradi posodabljanja spletne strani. Ne jamčimo za neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na naši spletni strani in prav tako ne za škodo, ki bi nastala v zvezi z objavljenimi podatki. Ne prevzemamo jamstva za možnost dostopa do naših strani in prav tako ne za kakovost prikaza vsebin. Opozarjamo na to, da so možnosti prikaza odvisne od vsakokratnega sistema dostopa. To pomeni, da prikaz spletnih strani z uporabo vseh sistemov ni vedno možen.

Opozorilo glede avtorskih pravic in pravic do uporabe blagovnih znamk
Vsebina predmetne spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Prikazana besedila, slike in grafike ter zasnova predmetne strani so zaščitena z avtorskimi pravicami družbe Prillinger G.m.b.H., v kolikor ni drugače navedeno, in jih je dovoljeno sneti, kopirati, objaviti, razširjati, prenesti ali drugače uporabiti samo s pisnim dovoljenjem vodstva podjetja. Nedovoljena uporaba, reprodukcija ali posredovanje posameznih vsebin ali celotnih strani je prepovedana in lahko ima za posledico uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ali terjatev zaradi drugih dejanj. To prav tako velja za nedovoljeno vnašanje posameznih vsebin ali celotnih strani na spletne strani drugih upravljavcev.

Številke artiklov in znamk proizvajalcev
Če je pri določenih artiklih na tej spletni strani ustrezno navedeno, gre pri imenih proizvajalcev, pri opisih delov ter številkah artiklov/kodah za identificiranje originalnih delov proizvajalca izključno za sklice in pojasnila. Te navedbe ne pomenijo, da so zadevni artikli originalni deli vsakokratnega proizvajalca. Navedene nadomestne dele proizvajajo izbrani proizvajalci in niso originalni nadomestni deli, v kolikor niso izrecno označeni kot »original«. Navedene originalne številke in označbe sistemov so namenjene za identifikacijo delov in njihova nadaljnja uporaba ni dovoljena.

Oblikovanje in tehnično izvajanje
elements.at New Media Solutions GmbH 
Gusswerk Halle 6 | Söllheimerstraße 16 | 5020 Salzburg | Austria 
Web: www.elements.at