Impressum

 

Adresa Prillinger, spol. s r.o.

Radomyšl 248
38731 Radomyšl
Česká republika


100% dceřiná společnost
Prillinger Beteiligung GmbH
Prillingerstraße 1
4600 Wels
Rakouská republika
Telefon +420 383 392 181
E-Mail prillinger@prillinger.cz
46679995
Obchodní rejstřík Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1577
DIČ CZ46679995
Obor podnikání Výroba, obchod a služby
Jednatel Ing. Stanislav Koutný, Ph.D.

 

Právní upozornění

 

Prohlášení

Snažíme se s maximální péčí zajistit správnost a úplnost informací, přesto společnost Prillinger, spol. s r.o. nenese odpovědnost za konzistenci a úplnost obsahu. Smlouvy, které by měly být založeny na mylných informacích, jsou neplatné. Prillinger, spol. s r.o. neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost pokud jde o náhradu škody, zejména za přímé nebo nepřímé způsobené škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systémů nebo výroby vyplývající z používání těchto webových stránek či stahování dat. Chybné informace budou co nejdříve opraveny.
Vyhrazujeme si právo na změnu produktů a/nebo specifikace bez předešlého upozornění. Naše nabídky můžou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, nad obsahem kterých nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést žádnou odpovědnost za jejich obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah těchto odkazovaných stránek. Stránky, na které se odkazuje byly kontrolovány kvůli možnému porušení zákona v okamžiku připojení. Protiprávní obsah nebyl v době připojení zaznamenán. Stálou kontrolu stránek, na které se odkazuje, bez konkrétních důkazů o porušování zákona nelze požadovat. Po oznámení o porušení zákona budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.
Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na naší domovské stránce a pro všechny obsahy stránek, na které se dostanete přes u nás přihlášené bannery a odkazy. Také upozorňujeme, že měníme nabídku informací z důvodu průběžné aktualizace. Neneseme odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, vyplývající z používání nebo jiného využíváním informací dostupných na těchto webových stránkách. Neneseme žádnou odpovědnost za dostupnost našich webových stránek, nebo kvalitu přístupu. Upozorňujeme, že zobrazovací možnosti jsou závislé na operačním systému. To také znamená, že zobrazení webových stránek nemusí být v každém operačním systému plně funkční.

Autorská práva a ochranné známky

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Zobrazené texty, obrázky, grafiky a rozvržení těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, chráněny autorským právem společnosti Prillinger Gesellschaft m.b.H. nebo společnosti Prillinger, spol. s r.o. a můžou být kopírované, upravované, publikované, šířené, přenášené nebo jinak používané pouze s písemným souhlasem těchto společností.
Jakékoliv neoprávněné užívání, reprodukce nebo šíření jednotlivých obsahů nebo kompletních webových stránek je zakázáno a může zakládat nárok na náhradu škody a vést k soudním žízením. To platí i pro nepovolené začlenění jednotlivých obsahů nebo kompletních webových stránek na webové stránky jiných provozovatelů.

Identifikační čísla a značky výrobců

Pokud je na této webové stránce uvedeno identifikační číslo nebo značka výrobce u nějakého zboží, jedná se u jmen výrobců, popisů dílů a u čísel, resp. kódů, jednotlivých druhů zboží pro identifikaci originálních dílů jednotlivých výrobců výhradně o odkazy a vysvětlivky. V žádném případě neznamenají takovéto údaje, že se u dotčených druhů zboží jedná o originální díly tohoto výrobce. Uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými producenty a nejsou tedy originálními náhradními díly, pokud tyto nejsou výslovně jako originální díly označeny. Uvedená originální čísla a systémová označení slouží pouze k identifikaci dílů a nesmějí být dále používána.

Design & Technische Umsetzung
elements.at New Media Solutions GmbH 
Gusswerk Halle 6 | Söllheimerstraße 16 | 5020 Salzburg | Austria 
Web: www.elements.at