Ochrana osobních údajů

Přenos dat a protokolování pro statistické a interní účely
Při přístupu na naše webové stránky automatiky přenáší Váš internetový prohlížeč z technických důvodů údaje na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazujícího webu, stažené soubory, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a verze, operační systém a o Vaší IP adresu. Tyto údaje jsou oddělené od ostatních údajů, které zadáváte při používání našich webových stránek. Přiřazení těchto údajů ke konkrétní osobě pro nás není možné. Tyto údaje jsou vyhodnoceny pro statistické účely a následně odstraněny.

Použité údaje
Shromažďujeme a používáme Vaše osobní informace jen v rozsahu nezbytném k zpracování nebo umožnění používání našich webových stránek a seznámení se s naší nabídkou. Jedná se zejména o Vaši identifikaci (jméno, adresa) a rozsahpoužívaní našich webových stránek s ohledem na naši nabídku. K používaným údajům patří také kontaktní údaje, které jste dodatečně poskytli. Při každé Vaší návštěvě webových stránek se ukládají tyto údaje:

  • typ internetového prohlížeče
  • použitý operační systém
  • IP adresa
  • čas přístupu na server
  • zadané slova pro vyhledávání

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely reklamy naší společnosti, průzkum trhu a optimalizování našich webových stránek a naší nabídky. Ny vyzvání příslušných orgánů smíme v jednotlivých případech tyto údaje také sdělit v rozsahu nezbytném pro účely trestního stíhání, k obraně proti nebezpečí, pro splnění zákonné povinnosti úřadů nebo pro prosazování práv v duševním vlastnictví. Bližší podrobnosti o ochraně osobních údajů obsahují všeobecné obchodbní podmínky naší společnosti.

Používání cookies
Chcete-li rozšířit funkčnost našich webových stránek tak, aby se jejich používání pro Vás stalo mnohem pohodlnější, je potřebné povolit používání souborů „cookies”. S pomocí těchto “Cookies” mohou být po Vaší návštěvě našich webových stránek některé údaje uloženy ve Vašem počítači. Máte možnost zrušit ukládání souborů „cookies“ ve Vašem počítači volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Tímto však může být omezen funkční rozsah naší nabídky.

Upravte nastavení souborů cookie

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR):
a) správcem údajů je: Prillinger, spol. s r.o., č.p. 248, 387 31 Radomyšl
b) účel zpracování a právní základ zpracování: plnění povinností z kupní smlouvy ohledně dodání zboží uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem)
c) příjemce osobních údajů: kurýrní služby, poskytovatelé IT služeb, účetní a advokátní kanceláře,
d) správce může předat osobní údaje společnostem ze skupiny Prillinger,
e) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 10 let po dodání zboží na základě kupní smlouvy,
f) subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
g) subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
h) poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí, není možné kupní smlouvu ohledně dodání zboží uzavřít,
i) nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.