Dobrá úroda
keď dozreje čas

Zberová technika

PRILLINGER má v programe pre zberovú techniku viac ako 3.800 dielov, ktoré sú neustále k dispozícii. Ťažisko tohto soritimentu tvoria najmä náhradné diely pre kombajny a lisy.

Originálne značky na sklade

V oblasti zberovej techniky má PRILLINGER na sklade neustále viac než 3.800 alternatívnych a originálnych značkových artiklov. Najdôležitejšie originálne značky v tejto oblasti sú: