História

65 rokov rodinnej firmy PRILLINGER
Založenie podniku na výrobu poľnohospodárskej techniky

Výrobu poľnohospodárskych strojov FELDHERR v bývalej sedliackej usadlosti, resp. v budove mlyna založili Hans a Stefanie Prillinger.

Začiatok veľkoobchodu s náhradnými dielmi

Začiatok veľkoobchodu s náhradnými dielmi (najmä s náhradnými dielmi na pluhy) popri výrobe poľnohospodárskych strojov. Najdôležitejším obchodným odvetvím však zostala naďalej výroba poľnohospodárskych strojov na obrábanie pôdy a sejacích strojov značky FELDHERR (univerzálne náradie, sejačky na presný výsev, diskové brány a kultivátoroty, sejačky obilniny, pôdne vrtáky).

Rozšírenie areálu

Priebežné rozširovanie skladovacích a výrobných plôch výstavbou 3 hál s celkovou plochou 5.750 m². (Pozri obrázok hore.)

Nasledovníci

Firmu prevzali synovia Karl Prillinger a Erwin Prillinger.

Rozdelenie

Firma sa rozdelila na dva podniky:
• Veľkoobchod s náhradnými dielmi PRILLINGER, ktorý viedol Karl Prillinger.
• Výroba náradia FELDHERR, ktorý viedol Dipl.-Ing. Erwin Prillinger.

Rozšírenie skladových priestorov

Výstavbou ďalšej haly s plochou približne 1.000 m² sa rozšírili existujúce skladové plochy.

Fúzia

Fúziu oboch firiem PRILLINGER a FELDHERR zrealizoval Karl Prillinger (na fotografii s manželkou Aloisiou Prillinger). Následne došlo k zmene výroby poľnohospodárskej techniky na výrobu náhradných dielov. Sortiment náhradných dielov sa kontinuálne rozširoval a medzičasom zahŕňal 22.000 položiek.

Česko

Expanzia do Česka a založenie dcérskej firmy v Česku.

Maďarsko

Expanzia do Maďarska a založenie dcérskej firmy v Maďarsku.

Slovinsko & rozšírenie skladov

Expanzia do Slovinska a založenie dcérskej firmy v Slovinsku.

V dôsledku neustálej expanzie a kontinuálneho rastu vznikla potreba ďalších skladových plôch a vo Welse vybudovala firma ďalšiu skladovú halu s plochou 1.700 m².

Slovensko & investícia do skladov

Expanzia na Slovensko a založenie dcérskej firmy na Slovensku. Efektivita centrálneho skladu vo Welse sa zvýšila inštaláciou automatického skladu na malé súčiastky.

Výstavba skladov

Rozšírenie skladových plôch vo Welse výstavbou  ďalšej skladovej haly s plochou asi 3.000 m².

Nemecko & Švajčiarsko

Začiatok etablovania firmy na trhoch v Nemecku a Švajčiarsku. Firme Prillinger sa podarilo rýchlo zabodovať na týchto trhoch vďaka orientácii na servis, v spojení so spoľahlivosťou rakúskej rodinnej firmy.

Ďalšie rozširovanie plochy

Vybudovanie novej haly na preberanie tovaru. Centrálny sklad firmy Prillinger vo Welse sa rozšíril na plochu približne 13.000 m².

Nasledovníci

Karl Prillinger odovzdal firmu dcére Anne-Marii Edlbauer a zaťovi Franzovi Edlbauerovi, ktorý prevzal obchodné vedenie firmy.

Logistika s High-Tech

Výstavba skladových kapacít na stanovisku vo Welse formou kompletnej rekonštrukcie a rozšírenia automatického skladu malých súčiastok. Sortiment zahŕňa viac než 45.000 náhradných a opotrebiteľných dielov, ktoré sú neustále na sklade.

Výstavba skladov

Výstavba dodatočných skladových priestorov o rozlohe 2.500 m² znamenala zvýšenie skladovej kapacity na 15.500 m² a 90.000 skladových miest. Týmto sme zvýšili naše expedičné možnosti a tým aj dostupnosť náhradných dielov.

Rozšírenie vyskladňovacích priestorov

S rastúcim počtom expedovaných zásielok sme museli zväčšiť zónu výdaja tovaru.

Zväšenie expedičnej haly a kancelárskych priestorov

Nárast objemu zásielok vyvolalo potrebu rozšírenia priestorov na expedíciu. Táto situácia si vyžiadala aj potrebu rozšírenia kancelárskych priestorov.

Výstavba skladov

Výstavba ďalšieho skladu s úžitkovou plochou 7500 m2 na vytvorenie podmienok pre ďalšie rozšírenie sortimentu.

Fotovoltaika

Uvedenie fotovoltaického systému do prevádzky s výkonom 200 kWp na pokrytie potrebnej elektrickej energie počas dňa.

Prillinger má novú príjazdovú cestu a novú adresu vo Welse.

Novootvorený príjazd priamo z diaľnice a nová adresa: Prillingerová ulica 1 Wels, Rakúsko.

Rozšírenie skladovacích kapacít

Výstavba ďalšej haly s úžitkovou plochou 10 000 m2 pre ešte väčšiu dostupnosť náhradných dielov