Správna starostlivosť o bubnové a diskové kosačky
Lúky a pasienky

Dlhšia životnosť vďaka pravidelným kontrolám


Pravidelná údržba a kontrola vašej kosačky je základnou požiadavkou pre dobrý rez v sezóne kosenia, ktorá je závislá od počasia. Pre profesionálne kosenie je dôležitým faktorom okrem vysokej kvality kosenia aj životnosť použitej techniky a bezpečnosť práce. Priebežné kontroly môžu pomôcť včas identifikovať a odstrániť chyby a opotrebovanie starších ako aj nových strojov.

V nasledujúcom článku sa zaoberáme údržbou a opravou diskových a bubnových kosačiek.

Predsezónna kontrola kosačky

Vizuálna kontrola

Pre optimálnu vizuálnu kontrolu pred začiatkom sezóny sa odporúča dôkladne vyčistiť skelet kosačky. Pred spustením skontrolujte, či je žacia lišta neporušená, nie je prasknutá alebo zdeformovaná. Okrem toho treba vymeniť aj ohnuté kryty. Vykonajte vizuálnu skúšku tesnosti na olejovej vani a na skrini prevodovky.

Ochranná plachta

Dôležitým bezpečnostným faktorom je kontrola ochrannej plachty na kosačke. Iba neporušená ochranná plachta bez trhlín a dier zaisťuje optimálnu bezpečnosť práce a prevenciu úrazov. V prípade malých trhlín alebo poškodení poskytujú nápravu lepiace a opravné súpravy. V prípade väčšieho poškodenia je potrebné ochrannú plachtu úplne vymeniť.

Mazanie

Pri diskových a bubnových kosačkách je potrebná pravidelná kontrola hladiny oleja a výmena oleja v žacej lište a v uhlových a rozdeľovacích prevodovkách. Pri výmene oleja dbajte na to, aby bola dodržaná špecifikácia oleja uvedená výrobcom a aby nebolo prekročené množstvo oleja, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu žacej lišty, tesnení a ložísk žacieho disku.

Ochrana pred nárazom a odľahčenie kosačky

Pred prvým použitím zariadenia skontrolujte spúšťaciu silu kolízneho zabezpečovača - pre bezproblémovú funkčnosť je potrebné pravidelné mazanie. Nosnú hmotnosť kosačky je možné skontrolovať na váhe alebo ručným zdvihnutím.

Nadstavba a rám

Nadstavba a rám
Ukážka
Ochranná plachta

Ochranná plachta
Ukážka
Mazanie

Mazanie
Ukážka

Opotrebitelné diely pre kosačky a bubny

V ďalšom kroku skontrolujte stav vašich klzákov a tanierov. Chybné alebo opotrebované diely by mali byť odstránené a v závislosti od ich stavu opravené alebo úplne vymenené.

Žacie taniere a disky musia byť skontrolované, či nie sú opotrebované a poškodené. Ložiská diskov kosačky musia byť bezpečne upevnené a nesmú mať žiadnu vôľu. Žacie disky sa opotrebúvajú na jednej strane rotačným pohybom žacej lišty. Tomuto problému sa dá čeliť striedaním záhonu v smere a proti smeru hodinových ručičiek rotujúcich diskov kosačky.

Bubny kosačky by sa mali skontrolovať na silné opotrebovanie alebo prehrdzavenie a v prípade potreby ich vymeniť.

Klzáky

Klzáky
Ukážka
Klzné taniere

Klzné taniere
Ukážka
Žacie disky

Žacie disky
Ukážka
Žacie taniere a bubny

Žacie taniere a bubny
Ukážka

Nožíky a držiaky nožov

Ostré nožíky znižujú spotrebu energie vašej kosačky a zaisťujú optimálnu kvalitu kosenia.

Preto vymeňte silne opotrebované alebo zlomené nožíky rotačnej kosačky a uistite sa, že použité nožíky sú rovnakého typu, priemeru otvoru a dĺžky. Odporúčame vymeniť všetky nožíky na každom žacom disku naraz, aby sa predišlo nevyváženosti a aby sa dosiahol rovnomerný rotačný pohyb. Dajte pozor na smer otáčania nožíkov, nožíky kosačky bývajú pravotočívé a ľavotočivé.

Ďalším dôležitým bezpečnostným faktorom je kontrola pripevnenia nožíka, kontrolou skrutiek resp. čapu a v prípade opotrebovania ich výmenou. Uvoľnené nožíky v spojení s roztrhnutými ochrannými plachtami môžu viesť k vážnym zraneniam.

Nožíky

Nožíky
Ukážka
Držiaky nožov

Držiaky nožov
Ukážka

Kardanové hriadele a pohon

Ako prvý krok sa uistite, že ste svoje zariadenie kompletne namazali, vrátane všetkých hnacích hriadeľov, podľa špecifikácií výrobcu. Teraz skontrolujte stav vonkajšej a vnútornej vidlice a kardanových kĺbov, ako aj ochranných krytov na všetkých pohonoch. Silne opotrebované alebo poškodené ochranné kryty musia byť okamžite vymenené.

Pri kosačkách s trecími spojkami musí byť spojka mimo sezóny odvetrávaná. Okrem toho skontrolujte opotrebovanie lamiel, aby ste mohli zaručiť spoľahlivú funkciu ochrany proti preťaženiu. Lamely, ktoré sú opotrebované o viac ako 1 mm, sa musia vymeniť.

V prípade pohonu klinovým remeňom je potrebné skontrolovať napnutie a stav remeňa. Kedy je potrebné vymeniť klinový remeň sa dozviete v našom článku "Sprievodca výmenou remeňa".

Kardanové hriadele – náhradné diely

Kardanové hriadele – náhradné diely
Ukážka
Kardanové hriadele – ochranné kryty

Kardanové hriadele – ochranné kryty
Ukážka
Klinový <br/> remeň

Klinový
remeň
Ukážka

Kondicionér

Skontrolujte, či hroty kondicionéra nie sú opotrebované alebo poškodené a v prípade potreby ich vymeňte. Alternatívne môžu byť hroty otočené a znovu použité.

Okrem toho je potrebné skontrolovať kryt, či nie je poškodený, a skontrolovať ložiská hriadeľa kondicionéra.

Hroty kondicionéra
Hroty kondicionéra
Ukážka