Správná údržba diskových a bubnových sekaček
LOUKY A PASTVINY

Prodloužení životnosti díky pravidelným kontrolám


Pravidelná údržba a kontrola sekaček je základním předpokladem pro jejich funkční připravenost v sezóně závislé na počasí. Kromě vysoké kvality řezu jsou důležitými faktory pro profesionální sklizeň pícnin také životnost použité techniky a bezpečnost práce. Průběžné kontroly starých i nových strojů mohou pomoci včas odhalit a odstranit jejich závady a opotřebení. 

V následujícím článku se zabýváme údržbou a opravami diskových a bubnových sekaček.

 

Předsezónní kontrola sekačky

Vizuální kontrola

Pro co nejlepší výsledek vizuální kontroly před začátkem sezóny doporučujeme sekačku důkladně vyčistit. Na začátku zkontrolujte, zda je žací lišta neporušená, zda nemá praskliny nebo není pokřivená. Je třeba vyměnit případně zprohýbané krycí plechy stroje. Kromě toho proveďte vizuální kontrolu těsnosti olejové vany nebo skříně převodovky.

Ochranné plachty

Důležitým bezpečnostním faktorem je kontrola ochranných plachet na sekačce. Optimální bezpečnost práce a prevenci úrazů zajišťují pouze neporušené plachty bez trhlin a děr. V případě drobných trhlin nebo poškození lze použít opravné sady lepidel a záplat. V případě většího poškození je nutné ochrannou tkaninu zcela vyměnit.

Mazání

U diskových a bubnových sekaček je nutná pravidelná kontrola hladiny a případná včasná výměna oleje žací lišty a v úhlových a rozdělovacích převodovkách. Při výměně oleje dbejte na to, aby byla dodržena specifikace oleje stanovená výrobcem a aby nebylo překročeno jeho plnící množství, protože by mohlo dojít k poškození žací lišty, těsnění a ložisek žacích disků.

Protikolizní a kopírovací zařízení

Před prvním použitím sekačky zkontrolujte spouštěcí sílu kolizní pojistky - pro její správnou funkčnost je nutné pravidelné mazání. Zařízení pro kopírování terénu lze zkontrolovat pomocí váhy nebo ručním zvednutím.

Konstrukční díly

Konstrukční díly
Zobrazit
Ochranné plachty

Ochranné plachty
Zobrazit
Mazání

Mazání
Zobrazit

Opotřebitelné díly pro žací lišty a bubny

V dalším kroku zkontrolujte stav skluzů nabo kluzných talířů. Poškozené nebo opotřebované díly by měly být v závislosti na jejich stavu opraveny nebo zcela vyměněny.

Žací lišty a disky je třeba kontrolovat z hlediska opotřebení a poškození. Ložiska žacích disků musí být bezpečně upevněna a nesmí mít žádnou vůli. Žací disky a kluzné talíře se opotřebovávají jednostranně v důsledku jejich rotačního pohybu. Tomuto problému lze čelit střídavou záměnou pravotočivých a levotočivých dílů.

Žací bubny je třeba zkontrolovat z hlediska silného opotřebení nebo prorezivění a v případě potřeby je vyměnit.

Skluzy

Skluzy
Zobrazit
Kluzné a opěrné talíře

Kluzné a opěrné talíře
Zobrazit
Žací disky

Žací disky
Zobrazit
Žací bubny a talíře

Žací bubny a talíře
Zobrazit

Nože a držáky nožů

Tupé nebo poškozené nože výrazně zvyšují potřebu výkonu sekačky a snižují kvalitu sečení. 

Proto vyměňte silně opotřebené nebo zlomené nože a ujistěte se, že použité nože jsou stejného typu a mají stejný průměr otvoru a délku. Doporučujeme vyměnit všechny nože na každém žacím disku nabo talíři současně, aby se předešlo nevyváženosti a byl zajištěn rovnoměrný rotační pohyb. Pamatujte, že některé typy nožů mají ostří pouze pro levý nebo pravý směr otáčení.

Dalším důležitým bezpečnostním faktorem je kontrola upevnění nože, zejména čepů držáku a šroubů, a jejich případná výměna. Uvolněné nože v kombinaci s poškozenými ochrannými plachtami mohou vést k vážným zraněním.

Držáky nožů

Držáky nožů
Zobrazit

Náhonové hřídele a díly pohonu

V první řadě se ujistěte, že jste svůj stroj včetně všech hnacích hřídelí kompletně namazali podle pokynů výrobce. Dále zkontrolujte stav vnějších a vnitřních vidlic a křížových kloubů, jakož i ochranných krytů všech pohonů. Silně opotřebované nebo poškozené ochranné kryty je třeba okamžitě vyměnit.

Lamelové zátěžové spojky musí být mimo sezónu řádně očištěné a vysušené. Kromě toho zkontrolujte opotřebení lamel pro zajištění spolehlivé funkce ochrany proti přetížení. Lamely, které jsou opotřebené o více než 1 mm, je nutné vyměnit.

U sekaček s pohonem klínovými řemeny je nutné zkontrolovat jejich napnutí a stav.

Náhradní díly náhonových hřídelí

Náhradní díly náhonových hřídelí
Zobrazit
Kryty náhonových hřídelí

Kryty náhonových hřídelí
Zobrazit
Klínové řemeny

Klínové řemeny
Zobrazit

Kondicionér

Zkontrolujte opotřebení nebo poškození prstů kondicionéru a v případě potřeby je vyměňte. Alternativně lze hroty otočit a znovu použít.

Dále zkontrolujte, zda není poškozena skříň a ložiska hřídele kondicionéru.

Prsty kondicionéru
Prsty kondicionéru
Zobrazit