Ustrezno vzdrževanje diskastih in bobnastih kosilnic
Travniki in pašniki

Z rednim vzdrževanjem zagotovite daljšo življenjsko dobo kosilnice

 

Izvajanje rednega vzdrževanja in preverjanja kosilnice je predpogoj za doseganje odličnih rezultatov košnje med sezono košnje, ki je močno odvisna od vremenskih razmer. Pomembna dejavnika v profesionalni uporabi kosilnic sta poleg visoke kakovosti košnje tudi življenjska doba uporabljene tehnike in varnost pri delu. Na podlagi rednega izvajanja pregledov je mogoče tako pri starih, kot tudi pri novih kosilnicah pravočasno odkriti morebitne okvare ali obrabo. 

V naslednjem prispevku najdete koristna priporočila glede izvedbe popravil in vzdrževanja diskastih in bobnastih kosilnic.

Preverjanje kosilnice pred sezono


Vizualni pregled

Za optimalno izvedbo vizualnega pregleda je priporočljivo kosilnico predhodno temeljito očistiti. Najprej preverite, ali je kosilni greben v brezhibnem stanju, da na njem ni vidnih razpok in da ni zvit. Zvite zaščitne pločevine je potrebno zamenjati. Dodatno izvedite vizualni pregled oljnega korita oz. ohišja menjalnika na netesnosti.

Zaščitna zavesa

Pomemben varnostni ukrep je tudi pregled zaščitne zavese na kosilnici. Samo brezhibne zaščitne zavese brez razpok in lukenj zagotavljajo optimalno varnost in zaščito pri delu in preprečujejo nastanek nesreč. Majhne razpoke ali poškodbe je mogoče popraviti s kompletom za popravilo zaščitnih zaves. V primeru večjih poškodb je potrebno zamenjati celotno zaščitno zaveso.

Mazanje

Pri diskastih in bobnastih kosilnicah je potrebno redno preverjati nivo napolnjenosti olja in zamenjati olje tako na kosilnem grebenu, kot tudi na kotnem in razdelilnem gonilu. Pri menjavi olja je potrebno upoštevati s strani proizvajalca predpisane specifikacije za olje in paziti, da se ne prekorači maksimalna dovoljena količina olja, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb kosilnega grebena ali do poškodb tesnil in ležajev kosilnih plošč.

Zaščita pred trkom in razbremenitev kosilnice

Pred prvo uporabo preverite delovanje zaščite pred trkom. Za zagotovitev brezhibnega delovanja je potrebno zaščito pred trkom redno mazati. Silo, s katero kosilnica deluje na teren, je mogoče preveriti s pomočjo tehnice ali tako, da kosilnico dvignete z rokami.

Pritrditev in ogrodje

Pritrditev in ogrodje
Prikaži
Zaščitne zavese

Zaščitne zavese
Prikaži
Mazanje

Mazanje
Prikaži

Obrabljivi deli za kosilne grebene in bobne

V naslednjem koraku preverite stanje drsnih plošč oziroma krožnikov. Okvarjene oziroma obrabljene dele je potrebno odstraniti in jih v odvisnosti od njihovega stanja popraviti oziroma v celoti zamenjati.

Kosilne diske in plošče je potrebno pregledati na obrabo in poškodbe. Bodite pozorni, da so ležaji kosilnih plošč dobro pritrjeni in da nimajo zračnosti. Kosilne plošče se zaradi vrtenja na kosilnem grebenu enostransko obrabijo. Z rednim menjavanjem kosilnih plošč s smerjo vrtenja v levo oziroma v desno je mogoče to težavo odpraviti.

Kosilne bobne je potrebno preveriti na prekomerno obrabo oziroma zarjavela mesta in jih po potrebi zamenjati.

Drsne plošče

Drsne plošče
Prikaži
Drsni in podporni krožniki

Drsni in podporni krožniki
Prikaži
Kosilne plošče

Kosilne plošče
Prikaži
Kosilni diski in bobni

Kosilni diski in bobni
Prikaži

Noži in držala za nože

Ostri noži zagotavljajo optimalno kakovost reza, hkrati pa kosilnica za košnjo potrebuje manj moči, kot če so noži topi. 

Zato je potrebno močno obrabljene ali zlomljene nože rotacijske kosilnice zamenjati. Bodite pozorni, da nadomestni noži po tipu, premeru lukenj in dolžini ustrezajo že nameščenim nožem. Priporočljivo je hkrati zamenjati vse nože na kosilni plošči, da preprečite neuravnoteženost in zagotovite enakomerno vrtenje. Upoštevajte, da so na voljo noži s smerjo vrtenja v levo ali v desno.

Dodaten pomemben varnostni ukrep je tudi preverjanje pritrditve nožev na kosilni plošči, pri čemer je potrebno na trdnost preveriti vse zatiče oziroma vijake ter jih v primeru obrabe zamenjati. Zaradi slabo pritrjenih nožev v povezavi s poškodovano zaščitno zaveso lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Noži rotacijske kosilnice

Noži rotacijske kosilnice
Prikaži
Nosilci nožev

Nosilci nožev
Prikaži

Kardanske gredi in pogoni

V prvem koraku zagotovite, da je vaša kosilnica vključno z vsemi kardanskimi gredmi v celoti podmazana v skladu z navodili proizvajalca. Nato preverite stanje zunanjih in notranjih vilic kardana in križnih kardanskih zglobov ter zaščitnih cevi kardana na vseh pogonih. Močno obrabljene ali poškodovane zaščitne cevi kardana je potrebno nemudoma zamenjati.

Pri kosilnicah z drsno sklopko kardana je izven sezone potrebno izvesti prezračevanje sklopke kardana. Dodatno je potrebno na obrabo preveriti tudi obloge, da se zagotovi zanesljivo delovanje zaščite pred preobremenitvijo. Obloge, ki so obrabljene več kot 1 mm, je potrebno zamenjati.

Pri pogonu s klinastim jermenom je potrebno preveriti napetost in stanje jermenov. V primeru prekomerne obrabe oziroma če so jermeni poškodovani, jih je potrebno zamenjati

Nadomestni deli za kardanske gredi

Nadomestni deli za kardanske gredi
Prikaži
Zaščita kardanskih gredi

Zaščita kardanskih gredi
Prikaži
Klinasti jermeni

Klinasti jermeni
Prikaži

Gnetilniki

Preverite krake gnetilnika na obrabo ali poškodbe in jih po potrebi zamenjajte. Alternativno je mogoče krake obrniti in jih tako uporabljati še naprej.

Dodatno je potrebno na poškodbe preveriti tudi ohišje in ležaje gredi gnetilnika.

Kraki gnetilnika
Kraki gnetilnika
Prikaži