Mechanické odstraňovanie buriny v poľnohospodárstve
Obrábanie pôdy

Šetrite pomocou udržatelnej kombinácie


Mechanické ničenie buriny hralo dlhú dobu hlavnú úlohu v ekologickom poľnohospodárstve. V dôsledku neustálej regulácie účinných látok na ničenie buriny a zvyšujúcej sa odolnosti mnohých burín voči rôznym pesticídom sa mechanické spracovanie stáva čoraz dôležitejším aj v konvenčnom poľnohospodárstve.

V nasledujúcom článku opisujeme výhody mechanického ničenia buriny a poskytujeme prehľad rôznych techník a oblastí ich použitia.

Pridaná hodnota pre pôdu a rastliny

Problémy spojené s chemickou likvidáciou buriny znamenajú, že mnohí poľnohospodári sa obracajú na mechanický spôsob odstraňovania buriny a používajú ju ako alternatívu alebo v kombinácii. Tento typ regulácie burín nielen zaisťuje udržateľnejší koncept riadenia, ale vytvára aj dodatočnú pridanú hodnotu pre rastliny a pôdu.

Výhody používania brán a plečky
 

Pre úrodu

 

 • Pestovaná rastlina sa môže lepšie vyvíjať mechanickým odstraňovaním buriny.
 • Voľná ​​a vlhká pôda podporuje rast koreňov plodiny.
 • Porušením kapilárneho pôsobenia získa plodina viac vody.
 • Menšia alebo žiadna aplikácia herbicídu vedie k menšiemu stresu a poškodeniu listov na úrode.
 • Pestované rastliny sa podoprú a burina sa pohrabe, čo spôsobí jej odumieranie.
 • Drobné poranenia plodín stimulujú rast.

Pre životné prostredie

 

 • Herbicídy a ich účinné látky sa vynechávajú, alebo sú obmedzené – to vedie k zníženej tvorbe odolnosti burín.
 • Odolná burina sa dá lepšie odstrániť.
 • Zlepšením úrodnosti a mineralizácie pôdy sa vytvárajú zdravšie a odolnejšie pôdy.
 • Znižuje sa znečistenie vodných tokov.
 • Zachováva sa biodiverzita.


 

Pre pôdu

 

 • Rozrušenie prísušku po silnom daždi podporuje prevzdušnenie pôdy.
 • Zlepšuje sa plynová bilancia a mineralizácia pôdy.
 • Obrába sa len povrch pôdy, zachováva sa štruktúra pôdy, čo podporuje prevzdušnenie jej kyprením.
 • Zapracovanie hnojiva, napr. B. minerálne hnojivá, hnojovica alebo močovina.
 • 2 x bránenie, alebo okopávanie nahrádza 1 x hnojenie.

Odporúčané nástroje pre plodiny

Plodina Brány Rotačná plečka Radličková plečka
Kukurica
Repka    *
Repa
Zemiaky
Sója    *
Jariny
Oziminy

použiteľné |  obmedzená použiteľnosť |  nepoužiteľné | * pestovnie v riadkoch

Technológia brán v ekologickom poľnohospodárstve

Brány sú osvedčeným nástrojom pri mechanickom ničení buriny a dobrým doplnkom, ale aj alternatívou k chemickému ničeniu buriny. Okrem toho majú brány pozitívny vplyv na prevzdušňovanie pôdy, vodnú bilanciu a obsah dusíka v pôde.

PRILLINGER ponúka široký sortiment hrotov brán na použitie pri rôznych plodinách.

Zavlačovač<br/> vhodný pre <br/>Einböck
Zavlačovač
vhodný pre
Einböck
Ukážka
Zavlačovač<br/> vhodný pre<br/> Hatzenbichler
Zavlačovač
vhodný pre
Hatzenbichler
Ukážka
Zavlačovač<br/> vhodný pre <br/>Regent
Zavlačovač
vhodný pre
Regent
Ukážka
Zavlačovač<br/> vhodný pre<br/> Heger
Zavlačovač
vhodný pre
Heger
Ukážka
Zavlačovač<br/> vhodný pre<br/> Köckerling
Zavlačovač
vhodný pre
Köckerling
Ukážka
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Ukážka

Technológia plečkovania v ekologickom poľnohospodárstve

Na ochranu plodín siatych do riadkov sú na optimálne mechanické spracovanie obzvlášť vhodné okopávacie nástroje, ako sú radličky, prstové plečky, rotačné hviezdice plečky a uhlové nože. V internetovom obchode PRILLINGER nájdete vhodné náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu pre všetko, čo súvisí s touto technikou.

Plečkovacia radlička

Plečkovacia radlička
Ukážka
Stĺpica

Stĺpica
Ukážka
Uhlový nôž

Uhlový nôž
Ukážka
Radlička so stĺpicou

Radlička so stĺpicou
Ukážka
Prstová motyčka

Prstová motyčka
Ukážka
Disk plečkovací

Disk plečkovací
Ukážka
Príslušenstvo

Príslušenstvo
Ukážka