Mehansko zatiranje plevela v poljedelstvu
Obdelava tal

Skrb za vire s trajnostnimi pristopi


Mehansko zatiranje plevela je bilo predvsem v ekološkem kmetijstvu dolgo časa izjemnega pomena. Zaradi stalnega spreminjanja učinkovin za zatiranje plevela in vse večje odpornosti številnih plevelov na različne pesticide postaja tudi v konvencionalnem poljedelstvu mehanska obdelava tal vse pomembnejša.

V nadaljevanju vam predstavljamo prednosti mehanskega zatiranja plevela, vse možnosti uporabe različnih tehnik ter področja njihove uporabe.

Dodana vrednost za tla in kulture

Učinki kemičnega zatiranja plevela so povzročili, da se številni kmetje vračajo k mehanskemu zatiranju plevela in ga uporabljajo kot alternativo ali v kombinaciji s kemičnim. Mehansko zatiranje plevela ne zagotavlja le bolj trajnostnega načina obdelovanja, temveč ustvarja dodatno dodano vrednost za rastline in tla.

Prednosti česanja (brananja) in okopavanja
 

Za kulturne rastline

 

 • Mehansko odstranjevanje plevela omogoča boljšo rast in razvoj kulturnih rastlin.
 • Rahla in vlažna tla pospešujejo rast koreninskega sistema kulturnih rastlin.
 • S prekinitvijo kapilarnega delovanja prejme kulturna rastlina več vode.
 • S popolno opustitvijo ali zmanjšano uporabo herbicidov se zmanjša obremenitev rastline in poškodbe listov.
 • Kulturne rastline osipamo, s čimer se plevel zakoplje in posledično odmre.
 • Kulturne rastline so manj poškodovane, kar pozitivno vpliva na njihovo rast.

Za okolje

 

 • Če se izognemo ali vsaj zmanjšamo uporabo herbicidov in njihovih učinkovin, se zmanjša tudi odpornost plevela.
 • Mehansko zatiranje plevela je bolj učinkovit način za zatiranje odpornih vrst plevela.
 • Tla so bolj zdrava in odporna zaradi izboljšane rodovitnosti in mineralizacije organskih snovi v tleh.
 • Zmanjša se onesnaževanje voda.
 • Ohranja se biotska raznovrstnost.


 

Za tla

 

 • Lomljenje skorje po močnem deževju spodbuja prezračevanje tal.
 • Izboljšata se izmenjava plinov med tlemi in ozračjem ter mineralizacija organskih snovi v tleh.
 • Tla se obdelujejo na primarni način, s čimer se ohranja struktura tal, hkrati pa se z rahljanjem spodbuja tudi prezračevanje tal.
 • Izboljšan vnos gnojil, npr. mineralnih gnojil, gnojevke in sečnine.
 • 2x prečesano ali okopano = 1x pognojeno.

Priporočena orodja za posamezen pridelek

Pridelek Česanje (brananje) Traktorski okopalnik Rahljalnik zemlje
koruza
repica    *
sladkorna pesa
krompir
soja    *
poletna žita
zimska žita

dobro uporabno |  omejena uporabnost |  ni uporabno | * Gojenje kultur v vrstah

Česanje (brananje) v ekološkem kmetijstvu

Brana je preizkušeno orodje pri mehanskem zatiranju plevela in dobra dopolnitev, pa tudi alternativa kemičnemu zatiranju plevela. Poleg tega ima česanje (brananje) tudi pozitiven učinek na prezračevanje tal, vodno ravnovesje in vsebnost dušika v tleh.

PRILLINGER ponuja široko paleto zob za brane (česala) za uporabo pri različnih kulturah.

Zobje<br/>za brane<br/>Einböck
Zobje
za brane
Einböck
Prikaži
Zobje<br/>za brane<br/>Hatzenbichler
Zobje
za brane
Hatzenbichler
Prikaži
Zobje<br/>za brane<br/>Regent
Zobje
za brane
Regent
Prikaži
Zobje<br/>za brane<br/>Heger
Zobje
za brane
Heger
Prikaži
Zobje<br/>za brane<br/>Köckerling
Zobje
za brane
Köckerling
Prikaži
Zobje za brane<br/>dodatna oprema
Zobje za brane
dodatna oprema
Prikaži

Tehnologija okopavanja v ekološkem kmetijstvu

Za zaščito posevkov, sajenih v vrste, so za optimalno mehansko obdelavo še posebej primerna orodja za okopavanje, kot so lemežni okopalniki, prstni okopalniki, zvezde za okopalnike in kotni noži. V spletni trgovini PRILLINGER so na voljo ustrezni nadomestni in obrabni deli za vse vrste okopalnikov.

Lemeži za okopalnike

Lemeži za okopalnike
Prikaži
Nosilci

Nosilci
Prikaži
Kotni noži

Kotni noži
Prikaži
Lemeži za okopalnik z nosilcem

Lemeži za okopalnik z nosilcem
Prikaži
Prstni okopalnik

Prstni okopalnik
Prikaži
Zvezde za okopalnike

Zvezde za okopalnike
Prikaži
Dodatna oprema

Dodatna oprema
Prikaži