Mechanické hubení plevele v zemědělství
Příprava půdy

Ochrana zdrojů prostřednictvím udržitelné technologie


Po dlouhou dobu hrála mechanická regulace plevelů významnou roli především v ekologickém zemědělství. Vzhledem k současným potřebám snížení aplikací chemických látek a zvyšující se rezistenci mnoha plevelů vůči různým přípravkům na ochranu rostlin, nabývá mechanické hubení stále většího významu i v konvenčním zemědělství.

V následujícím článku vysvětlíme výhody mechanické regulace plevelů a poskytneme přehled různých technik a oblastí jejich použití.

Přidaná hodnota pro půdu a kultury

Problémy, které s sebou přináší chemická ochrana proti plevelům, vedou k tomu, že se mnoho zemědělců obrací k mechanické ochraně proti plevelům a používá ji jako alternativu nebo v kombinaci s ní. Tento typ regulace plevelů nejenže zajišťuje udržitelnější koncepci pěstování, ale také vytváří další přidanou hodnotu pro rostliny a půdu.

Výhody technologie bránování (vláčení) a plečkování

Pro pěstované rostliny

 

 • Mechanické odstraňování plevelů umožňuje plodinám kvalitnější vývoj.
 • Růst kořenů rostlin je podporován nakypřenou a vlhkou půdou.
 • Porušením kapilárního účinku získává plodina více vody.
 • Žádná nebo nižší aplikace herbicidů zajišťuje menší stres a poškození listů plodiny.
 • Pěstované rostliny jsou přihrnuty a plevel zasypán půdou, což způsobuje jeho odumírání.
 • Drobná poranění pěstované rostliny mohou stimulovat její růst.

Pro životní prostředí

 

 • Omezené používání herbicidů nebo jejich úplné vynechání zlepšuje kvalitu životního prostředí a zároveň snížuje odolnost plevelů vůči nim.
 • Rezistentní plevele lze pak lépe eliminovat nižšími dávkami.
 • Díky mineralizaci se vytváří úrodnější, zdravější a odolnější půda.
 • Snižuje se kontaminace spodních vod a vodních ploch.
 • Zachovává se biologická diverzita.


 

Pro půdu

 

 • Rozrušování inkrustací po přívalových deštích podporuje provzdušňování půdy.
 • Zlepšuje se plynová bilance a mineralizace půdy.
 • Zpracovává se pouze primární půda, zachovává se její struktura, což podporuje provzdušnění mechanickým kypřením půdy.
 • Do půdy se vláčením nebo plečkováním zapracovávají např. minerální hnojiva, kejda nebo močovina.
 • 2 x vláčení nebo plečkování nahrazuje 1 x hnojení herbicidy.

Doporučené stroje pro jednotlivé plodiny

Plodina Kombinátory (brány) Dískové plečky Radličkové plečky
Kukuřice
Řepka    *
Cukrová řepa
Brambory
Sója    *
Letní obiloviny
Zimní obiloviny

vhodné |  omezené použití |   nevhodné  | * řádková sadba

Technologie bránování v ekologickém zemědělství

Brány (kombinátory) jsou osvědčeným nástrojem pro mechanické hubení plevele, ale také alternativou k chemickému ošetření. Technika bránování má také pozitivní vliv na provzdušnění půdy, vodní bilanci a obsah dusíku v půdě.

Společnost PRILLINGER nabízí širokou škálu zavlačovacích pružin pro použití při pěstování různých plodin.

Zavlačovací pružiny Einböck
Zavlačovací pružiny Einböck
Zobrazit
Zavlačovací pružiny Hatzenbichler
Zavlačovací pružiny Hatzenbichler
Zobrazit
Zavlačovací pružiny Regent
Zavlačovací pružiny Regent
Zobrazit
Zavlačovací pružiny Heger
Zavlačovací pružiny Heger
Zobrazit
Zavlačovací pružiny Köckerling
Zavlačovací pružiny Köckerling
Zobrazit
Držáky pružin
Držáky pružin
Zobrazit

Technologie plečkování v ekologickém zemědělství

Na ochranu rostlin v řádkové výsadbě jsou pro optimalizované mechanické zpracování vhodné zejména radličkové, nožové, prstové nebo diskové plečky. Vhodné náhradní a opotřebitelné díly pro plečkovací techniku naleznete ve webshopu PRILLINGER.

Radlice

Radlice
Zobrazit
Slupice

Slupice
Zobrazit
Úhlové nože

Úhlové nože
Zobrazit
Radlice se slupicí

Radlice se slupicí
Zobrazit
Prstové hvězdice

Prstové hvězdice
Zobrazit
Diskové hvězdice

Diskové hvězdice
Zobrazit
Příslušenství

Příslušenství
Zobrazit