Průvodce elektrickými ohradníky
Chov a ustájení

Správný zdroj energie pro správné použití


Princip ohradníků pastvin je jednoduchý, ale účinný. Pomocí elektřiny pomáhá chránit zvířata uvnitř a zamezit vniknutí vetřelců zvenčí. Pro výběr správného elektrického plotového zařízení a pro jeho optimální účinnost je rozhodující jak zamýšlené použití, tak i vhodné příslušenství. Nejdůležitější základy pro plánování a montáž optimálního zabezpečení pastvin a zvířat naleznete v následujících bodech.

Pečlivé plánování jako základ

Před výběrem energetického zdroje ohradníku zvažte následující základní otázky:

 • Které druhy zvířat chci chránit?
 • Jaká je celková délka plotu?
 • Měl by plot sloužit k zabezpečení zvířat nebo k zamezení vstupu vetřelců?
 • Jaký typ plotu (pevný nebo mobilní) chci použít?
 • Jaké zdroje energie mám k dispozici?

Uzemnění a vedení

Uzemnění slouží k ochraně osob a hospodářských zvířat tím, že při dotyku odvádí proud do země. Elektřina je poté svedena zpět ke zdroji ohradníku.

V nabídce vodičů naleznete všechny používané typy, jako jso pásky, ocelová lana, lanka, sítě nebo dráty. Věnujte pozornost jejich pečlivému výběru, nesprávný nebo nekvalitní materiál vodiče může způsobit ztrátu energie a přerušení toku proudu v ohradníku.

Tipy:

 • Volba umístění - vyhněte se suché půdě a silné vegetaci
 • Nezapojujte přímo materiál vodiče, použijte konektor
 • Použijte zemnící tyče s nerezovým povrchem
 • Udržujte minimální vzdálenost 3 m mezi zemnícími tyčemi
 • Udržujte minimální vzdálenost 10 m mezi různými zemnícími systémy

Síťové zdroje<br/>230 V
Síťové zdroje
230 V
Zobrazit
Bateriové zdroje<br/>9 V/12 V
Bateriové zdroje
9 V/12 V
Zobrazit
Kombinované zdroje<br/>12 V/230 V
Kombinované zdroje
12 V/230 V
Zobrazit
<br/>Solární zdroje

Solární zdroje
Zobrazit

Zabezpečení a kontrola

 

 • Označení: Z právních důvodů musí být elektrický ohradník označen zřetelně čitelnými oboustrannými varovnými značkami.
 • Ochrana před bleskem: Použití systému ochrany před bleskem mezi ohradníkem a jeho napáječem zabrání přepětí (způsobeného např. úderem blesku). V nejhorším případě může přepětí vést k poruše elektrického zařízení a k úniku zvířat.
 • Kontrola: Diagnostické a měřící přístroje slouží k rychlé a snadné kontrole a zákonem předepsané povinnosti zaznamenávat funkci systému. Při poklesu napětí  poskytují informace o jeho změně pomocí optického nebo akustického signálu.
 • Sledování ohradníku: Profesionální monitorovací zařízení upozorní majitele pomocí výstražného systému, SMS nebo mobilní aplikace na problémy s napětím.
Zdroje
Zdroje
Zobrazit
Rozvody
Rozvody
Zobrazit
Příslušenství
Příslušenství
Zobrazit
Baterie
Baterie
Zobrazit