Vodnik za uporabo pašnih aparatov
Kmetije & Hlevi

Ustrezen pašni aparat za določen namen uporabe


Način delovanja pašne ograde je enostaven, a učinkovit: s pomočjo električnega toka so živali znotraj pašne ograde zaščitene, hkrati pa ta preprečuje drugim živalim, da bi zašle na pašnik. Poleg izbire ustreznega pašnega aparata sta za doseganje maksimalne učinkovitosti pašne ograde odločilna tako namen uporabe, kot tudi izbira ustrezne dodatne opreme in pripomočkov. Najpomembnejši napotki, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in sestavi optimalne pašne ograde, so zbrani v naslednjem prispevku.

Skrbno načrtovanje kot osnova

Pred izbiro pašnega aparata je potrebno odgovoriti na naslednja ključna vprašanja:

 • Kateri vrsti živali je pašna ograda namenjena?
 • Kakšna bo celotna dolžina oziroma obseg pašne ograde?
 • Se bo pašna ograda uporabljala za varovanje živali ali za preprečevanje dostopa drugim živalim na pašnik?
 • Katera vrsta pašne ograde (mobilna ali nepremična) se bo uporabila?
 • Kateri viri napajanja so na voljo?

Ozemljitev in prevodni materiali

Ozemljitev je namenjena zaščiti oseb in živali, saj omogoča, da električni tok ob dotiku steče v zemljo, od tam pa nazaj v pašni aparat.

Kot prevodni material se razumejo vse komponente pašne ograde, kot so trakovi, vrvi, pletenice, mreže ali žice. Pri izbiri prevodnega materiala bodite še posebej pozorni. Zaradi uporabe prevodnih materialov slabše kakovosti lahko pride do večjih izgub energije, posledično pa ni mogoče več zagotoviti pretoka električnega toka skozi pašno ogrado.

Nasveti:

 • Izbira mesta namestitve: pašne ograde ne nameščajte na suhih ali močno poraščenih območjih.
 • Prevodnega materiala ne spajajte z vozlanjem, temveč v ta namen uporabite ustrezne spojnike.
 • Uporabite stebre z nerjavno površino.
 • Upoštevajte minimalno razdaljo 3 m med stebri znotraj enega sistema ozemljitve.
 • Upoštevajte minimalno razdaljo 10 m med stebri med različnimi sistemi ozemljitve.

Pašni aparati, priklop na omrežje 230 V
Pašni aparati, priklop na omrežje 230 V
Prikaži
Pašni aparati na baterijo ali akumulator 9 V/12 V
Pašni aparati na baterijo ali akumulator 9 V/12 V
Prikaži
Kombinirani pašni aparati, 12/230 V
Kombinirani pašni aparati, 12/230 V
Prikaži
Solarni pašni </br>aparati
Solarni pašni
aparati
Prikaži

Zaščita in preverjanje
 

 • Označevanje: pašna ograda mora biti na podlagi zakonskih določil označena z dobro čitljivimi, obojestransko natisnjenimi opozorilnimi oznakami.
 • Zaščita pred strelo: Z uporabo naprave za zaščito pred strelami, ki je nameščena med pašno ogrado in pašnim aparatom, je mogoče preprečiti preobremenitve (na primer ob udaru strele). Zaradi preobremenitve lahko v najslabšem primeru pride do okvare pašnega aparata in posledično do pobega živali z ograjenega območja.
 • Naprava za preverjanje delovanja pašne ograde: Te naprave se uporabljajo za enostavno in hitro preverjanje delovanja pašne ograde za potrebe zakonske obveznosti evidentiranja. Naprave za preverjanje ob padcu napetosti z optičnim ali zvočnim signalom posredujejo informacije o delovanju pašne ograde. 
 • Nadzor pašne ograde: Profesionalne naprave za nadzor pašne ograde obveščajo lastnika pašne ograde preko alarmnega sistema, SMS sporočila ali preko aplikacije o morebitnih težavah z napetostjo. 
Pašni aparati
Pašni aparati
Prikaži
Električni prevodniki
Električni prevodniki
Prikaži
Dodatna oprema za pašnike
Dodatna oprema za pašnike
Prikaži
Baterije in akumulatorji
Baterije in akumulatorji
Prikaži