Sprievodca "Spojky pre poľnohospodárske stroje"
Traktor

Prehľad typov spojok a tipy pre analýzu chýb


Traktorové spojky sú odolné komponenty, ktoré sú inštalované v mnohých traktoroch a poľnohospodárskych strojoch a sú zodpovedné za prenos sily medzi motorom a prevodovkou. Keďže chybné spojky môžu viesť k znemožneniu jazdy a vážnemu poškodeniu vozidla, je veľmi dôležitá priebežná kontrola komponentov spojky.

V príručke uvádzame bežné typy spojok, ako aj užitočné tipy na riešenie problémov.

 Prehľad typov spojok

Jednoduchá spojka bez nezávislého pohonu vývodového hriadeľa

Kotúč spojky potrebný na prenos sily je umiestnený medzi zotrvačníkom a prítlačným kotúčom prítlačného taniera. Proces spájania prebieha pomocou tanierovej pružiny alebo pák. Pri stlačení spojky sa preruší prenos sily v celom hnacom ústrojenstve (pojazdový pohon a vývodový hriadeľ). Na ovládanie sa používa uvoľňovacie ložisko.

 

Jednoduchá spojka s nezávislým pohonom vývodového hriadeľa

Nezávislý pohon vývodového hriadeľa v prevodovke je vďaka profilu náboja v prevodovkovej skrini jednohmotnej spojky dosiahnutý cez dutý hriadeľ. Pri neustále bežiacom motore to zaisťuje poháňanie vývodového hriadeľa bez nutnosti spínania spojky. Ovládanie membránovej pružiny, vypínanie a poloha spojkového kotúča sú totožné s jednoduchými spojkami bez nezávislého pohonu vývodového hriadeľa.

Dvojitá spojka bez bezpečnostného vývodového hriadeľa

Pri tomto type konštrukcie sú spojené do jedného celku dve nezávislé alebo sériovo zapojené spojky pre pohon pojazdu a pohon vývodového hriadeľa. Dvojité spojky sú ovládané tanierovými pružinami medzi prítlačnými taniermi pre pohon pojazdu a vývodovým hriadeľom. V normálnom stave sú tieto spojky zapnuté. Dvojité spojky sú mimoriadne robustné a majú dlhú životnosť a rezervu opotrebenia.

  • Nezávisle ovládané spojky sú ovládané nezávisle pomocou dvoch samostatných uvoľňovacích systémov.
  • Sekvenčne spínané spojky majú iba jedno pracovné vypínacie ložisko na ovládanie dvoch spojok. Po stlačení pedálu sa ako prvý stupeň uvedie do činnosti spojka pojazdu a ako druhý stupeň spojka vývodového hriadeľa.

Dvojitá spojka s bezpečnostným vývodovým hriadeľom

Na rozdiel od dvojitých spojok bez bezpečnostného vývodového hriadeľa je spojka vývodového hriadeľa v tomto variante normálne rozpojená. Na aktiváciu spojky vývodového hriadeľa sa axiálne ložisko vývodového hriadeľa manuálne posunie dopredu pomocou spojkovej páky. Vytvorená sila spojky prenáša krútiaci moment pre spojku vývodového hriadeľa. Výhoda bezpečnostného vývodového hriadeľa spočíva v tom, že v prípade mechanickej poruchy sa spojkový systém okamžite a automaticky vypne.

Predný vývodový hriadeľ-lamelové spojky

Predný vývodový hriadeľ-lamelové spojky sú suché viaclamelové spojky alebo tanierové pružinové spojky, ktoré pozostávajú z telesa spojky a troch spojkových kotúčov (vnútorných kotúčov) s kerametalickým obložením a sú ovládané cez vypínacie ložisko. Keďže vnútorné disky sú poháňané kľukovým hriadeľom, otáčajú sa vždy pri otáčkach motora.

Suché lamelové spojky nemajú olejové čerpadlo na mazanie a sú lacnejšie a vyžadujú menej údržby ako mokré lamelové spojky. Lamelové spojky predného vývodového hriadeľa nemajú brzdu vývodového hriadeľa na vypínanie, pretože aj pri veľkom krútiacom momente sa pri vypínaní prenášajú len malé sily. Tento typ spojenia sa používa hlavne v CNH.

Uvoľňovací mechanizmus

Vypínacie ložiská spájajú rotačný prítlačný kotúč spojky na motore a stacionárny uvoľňovací mechanizmus v prevodovej skrini. Axiálne guličkové ložiská (guličkové ložiská s kosouhlým stykom) sa používajú na prenos vypínacích síl na prítlačný kotúč spojky. Vypínacie ložiská sú vedené na objímke, ktorá je prírubou pripevnená k prevodovke.

Vyhotovenia:

  • Grafitový krúžok
  • Guličkové ložisko na zalisovanie do existujúceho púzdra
  • Vypínacie ložisko na zalisovanie na unášač ložiska

Predchádzanie problémom s traktorovými spojkami

Traktorové spojky podliehajú prirodzenému opotrebovaniu v závislosti od spôsobu použitia. Napriek chybnej spojke je možné vozidlo často používať, ale môže to spôsobiť vážne poškodenie traktora, a preto ho dôrazne neodporúčame. Problémy so spojkami traktora by sa mali identifikovať a čo najskôr odstrániť alebo sa im úplne vyhnúť.

Nižšie uvedený kontrolný zoznam popisuje najčastejšie príčiny porúch spojky traktora a pomáha pri diagnostike porúch a poškodení.

Široký výber trakotorých spojok v PRILLINGER

PRILLINGER ponúka široký sortiment odolných originálnych spojok a náhradných dielov od kvalitného výrobcu LuK, vhodných pre mnoho značiek a typov strojov.

Jednoduché spojky

Jednoduché spojky
Ukážka
Dvojité spojky

Dvojité spojky
Ukážka
Spojkové kotúče s kerametalickým obložením

Spojkové kotúče s kerametalickým obložením
Ukážka
Spojkové kotúče s organickým obložením

Spojkové kotúče s organickým obložením
Ukážka
Torzný tlmič

Torzný tlmič
Ukážka
Uvoľňovacie ložisko

Uvoľňovacie ložisko
Ukážka
Opravné sady

Opravné sady
Ukážka
Príslušenstvo pre spojky

Príslušenstvo pre spojky
Ukážka