Průvodce traktorovými spojkami
Traktorové díly

Přehled typů spojek a rady pro odstranění závad


Traktorové spojky jsou odolné konstrukční díly, které přenášejí výkon mezi motorem a převodovkou. Protože vadné spojky mohou znemožnit jízdu a vážně poškodit jiné součásti vozidla, je velmi důležitá průběžná kontrola všech jejich dílů.

V tomto článku představujeme běžné typy spojek a užitečné rady při řešení problémů.

 Přehled typů spojek

Jednoduché spojky bez nezávislého pohonu vývodové hřídele

Spojková lamela potřebná k přenosu pohonu je umístěna mezi setrvačníkem a přítlačným talířem. Spojka se zapíná pomocí talířové pružiny nebo pák. Po vyšlápnutí spojky se přeruší přenos pohonu v celém hnacím ústrojí (pojezd a vývodová hřídel). K ovládání se používá vypínací ložisko.

 

Jednoduché spojky s nezávislým pohonem vývodové hřídele

Nezávislý pohon vývodové hřídele umožňuje profilový náboj spojky, kterým prochází dutá hřídel a v ní je vložená plná hřídel náhonu. Při nepřetržitém chodu motoru je tak zajištěn pohon vývodové hřídele bez nutnosti sepnutí spojky. Ovládání talířové pružiny, vypínání a poloha spojkové lamely jsou stejné jako u jednoduchých spojek bez nezávislého pohonu vývodové hřídele.

Dvojité spojky bez bezpečnostního pohonu vývodové hřídele

U této konstrukce jsou dvě spojky pro pohon pojezdu a pohon vývodové hřídele, zapojené nezávisle nebo sériově, spojeny do jednoho celku. Dvojité spojky jsou ovládány talířovou pružinou mezi přítlačnými talíři pro pohon pojezdu a vývodové hřídele. V normálním stavu jsou tyto spojky sepnuté. Dvojité spojky jsou mimořádně robustní a mají dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení.

  • Nezávisle spínané spojky jsou ovládány nezávisle dvěma samostatnými vypínacími systémy.
  • Sekvenčně spínané spojky mají pouze jedno ovládací vypínací ložisko, které ovládá obě spojky. Po sešlápnutí pedálu se jako první stupeň aktivuje pojezdová spojka a jako druhý stupeň spojka vývodové hřídele.

Dvojité spojky s bezpečnostním pohonem vývodové hřídele

Na rozdíl od dvojitých spojek bez bezpečnostního pohonu vývodové hřídele je spojka PTO v této variantě normálně rozpojená. Pro zapnutí spojky vývodové hřídele se axiální ložisko vývodového hřídele ručně posune dopředu pomocí spojkové páky. Výhoda této varianty spočívá v tom, že v případě mechanické závady je systém spojky okamžitě a automaticky odpojen.

Vícelamelové spojky přední vývodové hřídele

Vícelamelové spojky přední vývodové hřídele jsou suché spojky, které se skládají ze spojkového tělesa a tří vnitřních spojkových lamel s keramickým obložením a jsou ovládány pomocí vypínacího ložiska. Protože jsou poháněny klikovou hřídelí, otáčejí se vždy stejnou rychlostí jako motor.

Suché vícelamelové spojky nemají olejové čerpadlo pro mazání, jsou levnější a vyžadují méně údržby než mokré spojky. Vícelamelové spojky přední vývodové hřídele nemají brzdu, protože při vypnutí se i při vysokém kroutícím momentu přenášejí pouze malé síly. Tento typ spojky používá především společnost CNH.

Vypínací mechanismus

Vypínací ložiska spojují rotující přítlačný talíř spojky na motoru a pevný vypínací mechanismus ve skříni převodovky. V současné době se k přenosu vypínacích sil na přítlačný talíř spojky používají axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Vypínací ložiska jsou vedena na objímce s přírubou k převodovce.

Typy:

  • s grafitovým kroužkem
  • pro zalisování do stávajícího pouzdra
  • s čepy do držáku

Prevence vzniku závad traktorových spojek

Traktorové spojky podléhají přirozenému opotřebení v závislosti na jejich použití. I přes některá poškození spojky lze vozidlo často používat, ale může to způsobit vážnější poškození dalších součástí traktoru, a proto to důrazně nedoporučujeme. Závady na spojkách traktorů je třeba co nejdříve identifikovat a opravit nebo se jim zcela vyhnout.

Následující kontrolní seznam zahrnuje nejčastější příčiny poruch spojek traktoru a pomáhá diagnostikovat jejich závady.

Velký výběr traktorových spojek u společnosti PRILLINGER

PRILLINGER nabízí široký sortiment originálních spojek a náhradních dílů od špíčkové firmy LUK, které jsou vhodné pro mnoho značek a typů strojů.

Jednoduché <br/>spojky

Jednoduché
spojky
Zobrazit
Dvojité <br/>spojky

Dvojité
spojky
Zobrazit
Spojkové lamely s keramickým obložením

Spojkové lamely s keramickým obložením
Zobrazit
Spojkové lamely s organickým obložením

Spojkové lamely s organickým obložením
Zobrazit
Torzní tlumiče

Torzní tlumiče
Zobrazit
Vypínací ložiska

Vypínací ložiska
Zobrazit
Spojkové sady

Spojkové sady
Zobrazit
Příslušenství spojek

Příslušenství spojek
Zobrazit