Kondenzátory klimatizácie a ich funkcia
Klimatizačná technika

Význam klimatizačných kondenzátorov v chladiacom okruhu


Najmä v letnom období umožňujú klimatizačné systémy vysoký komfort pri práci. Kondenzátory klimatizácie sú dôležitou súčasťou týchto systémov a významnou mierou prispievajú k ich funkčnosti, no často nie sú podozrivé ako zdroj chýb.

V nasledujúcom článku Vás budeme informovať o funkcii kondenzátora klimatizácie ako aj o možných chybových príznakoch a príčinách a predstavíme Vám vhodné produkty z nášho sortimentu.

Prečo nie je vždy na vine kompresor...

Kompresor klimatizácie je vysokotlakové čerpadlo, ktoré stláča chladiacu kvapalinu v klimatizačnom systéme. Aj keď sa tento komponent časom opotrebuje, je veľmi robustný a má dlhú životnosť.

Hrkanie, zvuky šušťania, alebo vytekajúce tekutiny poukazujú na poruchu. Strata výkonu klimatizácie sa často mylne považuje za príčinu kompresora – to však výrazne podceňuje význam ostatných komponentov v systéme.

Poruchy možno pripísať aj sušičke (ak je v systéme vysúšadlo), expanznému zariadeniu (ak je tlak príliš vysoký alebo príliš nízky), výparníku alebo kondenzátoru (ak sú netesnosti).

Najčastejšou príčinou porúch klimatizácie sú netesnosti v kondenzátore.

Funkcia kondenzátora

Kondenzátor je nevyhnutnou súčasťou každého klimatizačného systému. Jeho úlohou je skvapalniť plynné chladivo. Zvyčajne sa nachádza priamo pred chladičom motora v prednej časti vozidla a je tak chladený prúdom vzduchu.

Za kondenzátorom je ventilátor, ktorý sa automaticky zapne, keď je potrebné dodatočné chladenie.

Symptómy a riešenie problémov

Špinavé, poškodené alebo chýbajúce rebrá sú často zodpovedné za slabý výkon klimatizácie. Tie možno opláchnuť jemným prúdom vody alebo jednoducho narovnať či vyčistiť lamelovým hrebeňom.

Ak chcete zistiť, či je kondenzátor chybný, vizuálne ho skontrolujte, či nedochádza k úniku. Ak je vizuálna kontrola neúspešná, môžu pomôcť UV detektory úniku. Ak ani tieto prostriedky neodhalia poruchu, určenie miesta úniku uľahčia detektory úniku. 

Drobné poškodenia spoznáte podľa toho, že sa zhoršuje chladiaci výkon v dôsledku unikajúcich tekutín a podľa toho, že ventilátor chladiča beží neustále. Tým sa zabráni prehriatiu kondenzátora. Keďže menšie poškodenia sa zvyčajne stávajú problémami, často si ich všimnete až neskoro.

Ako ďalšiu kontrolu stavu je možné vykonať tlakovú skúšku na strane vysokého a nízkeho tlaku pomocou manometra na kondenzátore.

Veľký výber komponentov klimatizácie v PRILLINGER

PRILLINGER sa prezentuje ako poskytovateľ kompletných služieb v oblasti klimatizačnej techniky a vo svojom sortimente má veľký výber náhradných a opotrebiteľných dielov pre mnoho značiek a typov.

Kompresor
Kompresor
Ukážka
Filtračná sušička
Filtračná sušička
Ukážka
Expanzný ventil
Expanzný ventil
Ukážka
Výparník
Výparník
Ukážka
Kondenzátor
Kondenzátor
Ukážka
Tlakový spínač
Tlakový spínač
Ukážka
Klima termostat
Klima termostat
Ukážka
SPAL Axiálny ventilátor
SPAL Axiálny ventilátor
Ukážka
Čistiace spreje na kondenzátory

Čistiace spreje na kondenzátory
Ukážka