Kondenzátory klimatizace a jejich funkce
Klimatizační technika

Význam kondenzátorů klimatizace v chladícím okruhu


Zejména v létě umožňují klimatizační systémy vysokou úroveň pohodlí při práci. Kondenzátory (chladiče) klimatizace jsou důležitou součástí těchto systémů a významně přispívají k jejich správné funkčnosti. Přesto se často nevnímají jako zdroj závad.

V následujícím článku vám přinášíme informace o funkci kondenzátoru klimatizace, možných příznacích a příčinách jeho závad a představíme vhodné produkty z našeho sortimentu.

Ne vždy je chyba na straně kompresoru...

Kompresor klimatizace je vysokotlaké čerpadlo, které stlačuje chladící médium v systému. Přestože se tato součást časem opotřebovává, je velmi robustní a má dlouhou životnost.

Skřípavé zvuky nebo únik kapaliny signalizují závadu. Často se při ztrátě výkonu klimatizace mylně předpokládá, že je to způsobeno kompresorem - význam ostatních součástí systému se však značně podceňuje.

Poruchy lze přičíst také vysoušeči (pokud je v systému vysoušecí prostředek), expanznímu ventilu (pokud je tlak příliš vysoký nebo nízký), výparníku nebo kondenzátoru (pokud dochází k netěsnostem).

 

Nejčastější příčinou poruch klimatizace jsou netěsnosti v kondenzátoru.

Funkce kondenzátoru

Kondenzátor je základní součástí každého klimatizačního systému. Jeho úkolem je zkapalňovat plynné chladivo. Obvykle je umístěn přímo před chladičem motoru v přední části vozidla a je tak ochlazován náporovým vzduchem.

Za kondenzátorem se nachází ventilátor, který se automaticky zapíná, když je potřeba dodatečné chlazení.

Příznaky a řešení závad

Za horší výkon klimatizace často mohou znečištěná, poškozená nebo chybějící žebra kondenzátoru (chladiče). Ty lze vyčistit nízkotlakým proudem vody nebo snadno narovnat či vyčistit hřebenem na žebra kondenzátoru. Pokud žebra nelze srovnat nebo úplně chybí, je třeba kondenzátor vyměnit.

Chcete-li zjistit, zda je kondenzátor vadný, vizuálně zkontrolujte jeho těsnost. Pokud je vizuální kontrola neúspěšná, mohou vám pomoci UV - kontrastní kapaliny. Pokud ani tyto prostředky neumožňují závadu zjistit, usnadní určení místa úniku detektory netěsností ve spreji.

Menší poškození lze rozpoznat podle toho, že se chladící výkon postupně snižuje a podle toho, že ventilátor kondenzátoru je neustále v chodu v důsledku jeho přehřívání. Vzhledem k tomu, že drobná poškození nejsou patrná na první pohled, často si jich všimneme až v pozdější fázi.

Jako podrobnější kontrolu stavu lze provést tlakovou zkoušku vysokotlakého nebo nízkotlakého okruhu pomocí manometru.

Velký výběr komponentů klimatizace u společnosti PRILLINGER

PRILLINGER se prezentuje jako dodavatel kompletního sortimentu v oblasti klimatizační techniky a ve svém sortimentu má velký výběr náhradních a opotřebitelných dílů pro mnoho značek a typů vozidel.

Kompresory
Kompresory
Zobrazit
Filtry vysoušeče
Filtry vysoušeče
Zobrazit
Expanzní ventily
Expanzní ventily
Zobrazit
Výparníky
Výparníky
Zobrazit
Kondenzátory
Kondenzátory
Zobrazit
Tlakové spínače
Tlakové spínače
Zobrazit
Termostaty
Termostaty
Zobrazit
Ventilátory SPAL
Ventilátory SPAL
Zobrazit
Čistící prostředky

Čistící prostředky
Zobrazit