Maximálna bezpečnosť v približovaní dreva
Les

Bezpečnosť práce pri ťahaní dreva po zemi


Ťažba, spracovanie a približovanie dreva patrí medzi hlavné úlohy v lesnom hospodárstve. Väčšina dreva sa približuje ťahaním po zemi pomocou traktora s lanovým navijakom a v menšej miere pomocou hydraulických drapákov, vyvážacích súprav alebo lanoviek. Napriek mnohým bezpečnostným opatreniam sa v lese pri rôznych spôsoboch dopravy vždy stanú vážne nehody.

V nasledujúcom článku vám predstavíme dôležité bezpečnostné pokyny na predchádzanie nehodám súvisiacim s približovaním dreva vlečením po zemi.

Bezpečnostné požiadavky pre približovanie dreva po zemi


Pojem „po zemi“ opisuje prepravu guľatiny ťahaním po lesnej pôde pomocou traktora, alebo lanového navijaka. K tomu potrebné komponenty, akými sú lesnícke navijaky, laná, vratné kladky a popruhy, musia byť navzájom zladené, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť pri práci. V zásade musia byť všetky komponenty prispôsobené maximálnej ťažnej sile lanového navijaka.

 

  • Prispôsobte ťažnú silu vášho navijaka výkonu vášho traktora. V zásade platí, že 1t ťahu navijaka zodpovedá minimálnemu výkonu traktora 10 kW.
  • Traktor postavte na pevnú zem, pokiaľ možno vodorovne a zatiahnite ručnú brzdu. Štít navijaka musí byť úplne spustený a pri ťahaní ideálne zapretý do zeme. V prípade potreby použite smerovú kladku na bezpečné ťahanie lana tak, aby smer ťahu zodpovedal pozdĺžnej osi traktora.
  • Lesnícky lanový navijak ovládajte zásadne len z boku traktora. Pri diaľkovo ovládaných modeloch treba neustále sledovať ťahaný náklad aj traktor. Mala by byť dodržaná minimálna vzdialenosť 1,5 násobok dĺžky dreva od nebezpečnej pracovnej oblasti.
  • Pri ťahaní zo svahu dávajte pozor, aby ste nestáli v smere pádu a nezabudnite na pripevnenie kladky. Vo všeobecnosti sa vyhýbajte jazde s traktorom šikmo po svahu pod zaťažením. Náklad je možné pritiahnuť až po jeho bezpečnom upevnení a po ujasnení komunikácie medzi obsluhou navijaka a pomocníkom.
  • Laná, popruhy a smerové kladky musia byť vždy kompatibilné s ťažnou silou lanového navijaka. Pritom pevnosť komponentov v ťahu musí byť minimálne dvakrát väčšia, ako ťažná sila navijaka. Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie zariadenia sú definované v DIN 30754.
  • Viazacie prvky musía byť pripevnené k drevu tak, aby bolo drevo poriadne utiahnuté, dalo sa v prípade potreby otočiť a nakoniec vytiahnuť. Upozorňujeme, že používanie ťažného lana ako viazacieho prvku je zákonom zakázané.
  • Pri použití smerových kladiek musia byť stromy a konáre, o ktoré sa viažu, dostatočne pevné a pružné, aby vydržali veľké zaťaženie. Spravidla platí, že kmeň stromu, ku ktorému bola upevnená smerová kladka, musí mať priemer najmenej 50 cm, aby bolo možné použiť lesnícky lanový navijak s ťažnou silou 80 kN.

 

Bezpečnostné požiadavky pre viazacie prvky (úväzky)

Európska norma DIN 30754 bola zavedená v roku 2018, aby bolo možné optimálne nadimenzovanie viazacích zariadení a komponentov, pre maximálnu bezpečnosť práce. Norma stanovuje, že lano, ako najslabší článok systému, sa pri preťažení roztrhne ako prvé. Ak by spojenie lana s bremenom zlyhalo ako prvé, zvyšky úväzku by zostali na lane a spôsobili by väčšie škody (v porovnaní s čistým pretrhnutím lana). 

Pre definovanie vhodnej záťaže pri lesných prácach sa zaviedlo označenie „FTF“ (Forest Traction Force), ktoré označuje ťažnú silu. Všetky viazacie komponenty označené výrobcom musia byť preto navzájom zladené, čo užívateľovi uľahčuje výber.

Príklady:

  Označenie

Prevádzkový koeficient

Prevádzkový koeficient
pri 180° zahnutí
Minimálna nosnosť
Úväzok FTF 6 t > 2 - > 12 t
Strmeň FTF 6 t 2,5 -    15 t
Smerová kladka FTF 6 t 2,5 2    30 t
Viazací popruh FTF 6 t 3,5 2    42 t

Úväzky a príslušenstvo pre približovanie dreva

Úväzok

Úväzok
Ukážka
Smerová kladka

Smerová kladka
Ukážka
Viazací pás

Viazací pás
Ukážka
Zdvíhací pás

Zdvíhací pás
Ukážka

Výber vhodného oceľového lana

Správny výber lesníckeho lana zaisťuje jeho dlhú životnosť, zvyšuje bezpečnosť práce a minimalizuje náklady v dôsledku predčasného zlyhania lana. Najdôležitejším faktorom sú správne dimenzie lana. Tieto sú dané účelom, použitím a normami výrobcu.

Výber lana je založený na maximálnej ťažnej sile navijaka. V prípade väčšieho zaťaženia, a to aj krátkodobo, je potrebné použiť lano s vyššou pevnosťou v pretrhnutí, aby bola zaistená optimálna bezpečnosť.

Základné pravidlo:
Maximálna ťažná sila navijaka x 2 = minimálna pevnosť oceľového lana

 


Tabuľka pevnosti pre valcované laná

 
Max. ťažná sila
navijaka (kg)
Min. nosnosť
lana (kg)*
Priemer lana
(mm)
3.250 kg 6.500 kg 8
4.000–4.540 kg 8.000–9.080 kg 9
4.900–5.545 kg 9.800–11.090 kg 10
5.900–6.640 kg 11.800–13.280 kg 11
6.850–7.650 kg 13.700–15.300 kg 12
7.900–9.050 kg 15.800–18.100 kg 13
8.700 kg 17.400 kg 14

* Vyššie hodnoty pri minimálnej nosnosti v tabuľke platia pre valcované laná s vyššou pevnosťou ocele.

Upozorňujeme, že pri použití smerových kladiek vzniká na lane výrazne vyššie zaťaženie, v porovnaní s priamym ťahaním, čo znamená, že sú potrebné väčšie priemery lana.

 

Viac informácií o výbere, manipulácii a starostlivosti o lesné drôtené laná a ukončenia nájdete v tomto článku "Správne používanie lesníckych oceľových lán".

Príslušenstvo lanových navijakov a lesníckych lán

PRILLINGER ponúka široký sortiment pre potreby profesionálneho lesníctva s vysokou skladovou dostupnosťou.

Lesnícke laná
Lesnícke laná
Ukážka
Lanové koncovky
Lanové koncovky
Ukážka
Klzné spony, Lanové klzáky & Lanové háky
Klzné spony, Lanové klzáky & Lanové háky
Ukážka
Lanové úväzky
Lanové úväzky
Ukážka