Maximální bezpečnost při svážení dřeva
Les

Bezpečná přeprava dřeva pozemním vlečením


Kácení, zpracování a přibližování dřeva patří mezi hlavní úkoly v lesnictví. Převážná část dřeva je svážena pozemním vlečením pomocí traktoru s lanovým navijákem a v menší míře pomocí jeřábových přívěsů, samojízdných vyvážecích souprav nebo lanových zařízení. Navzdory mnoha bezpečnostním opatřením dochází při různých způsobech svozu opakovaně k vážným nehodám.

V následujícím článku uvádíme důležité bezpečnostní pokyny, jak se vyhnout nehodám při přibližování dřeva vlečením.

Bezpečnostní pokyny pro svážení dřeva vlečením

Termín "vlečení" označuje přepravu kulatiny tažením po lesní půdě pomocí traktoru nebo navijáku. Potřebné komponenty, jako jsou lesnické navijáky, lana, kladky a závěsy, by měly být vzájemně výkonově a velikostně vyrovnány, aby byla zajištěna maximální bezpečnost práce. Všechny komponenty musí být v zásadě přizpůsobeny maximální tažné síle navijáku.

 
  • Přizpůsobte tažnou sílu navijáku výkonu traktoru. Základním pravidlem je, že 1 t tažné síly navijáku odpovídá minimálnímu výkonu 10 kW traktoru.
  • Stabilizujte traktor pokud možno co nejvíce vodorovně na pevném podkladu a zabrzděte ruční brzdou. Štít navijáku musí být během navíjení zcela spuštěn a v ideálním případě zapuštěný do země. Je-li to nutné, použijte k bezpečnému tažení lana směrovou kladku tak, aby směr tažení byl v souladu s podélnou osou traktoru.
  • Naviják vždy ovládejte pouze z boku traktoru, v případě typů s dálkovým ovládáním musíte mít neustále na dohled jak tažený náklad, tak traktor. V rizikové zóně by měl být dodržen minimální odstup ve vzdálenosti 1,5 x délka taženého dřeva.
  • Na svahu dbejte na to, abyste nestáli ve směru možného pádu břemene, a řádně připevněte kladku. Obecně se vyhněte jízdě ve svahu při zatížení traktoru. Dřevo smí být taženo až po jeho bezpečném upevnění a po vyjasnění komunikace mezi obsluhou navijáku a pomocníkem.
  • Lana, řetězy, popruhy a kladky musí být vždy kompatibilní s tažnou silou navijáku. Síla přetržení všech součástí musí být minimálně dvakrát větší než tažná síla navijáku. Bezpečnostní požadavky na vázací prostředky jsou definovány v normě  DIN 30754.
  • Ve vzdálenosti cca 0,5 m od konce kmene blíže k traktoru uvažte úvazek a zaklesněte ho do posledního kluzáku na tažném laně. Ruce a prsty nevkládejte do ok nebo mezi úvazek, lano a poutaný kmen. Při připojování úvazku do kluzáku stůjte tak, abyste při náhodném navíjení nebo při samovolném pohybu kmene nemohli být zasaženi.
  • Stromy a větve, na které se připevňují kladky, musí být dostatečně silné a pružné, aby vydržely potřebné zatížení. Například pro lesnický naviják s tažnou silou 80 kN platí pravidlo, že kmen stromu, ke kterému je připevněna kladka, by měl mít průměr minimálně 50 cm.

 

Bezpečnostní požadavky na vázací prostředky

Aby bylo možné zaručit optimální konstrukci vázacích prostředků a jejich součástí pro maximální bezpečnost práce, byla v roce 2018 zavedena evropská norma DIN 30754. Norma upravuje, že lano jako nejslabší článek systému se při přetížení přetrhne jako první. Pokud dojde nejprve k poruše spojení lana s břemenem (úvazek), zůstanou na laně jeho zbylé části a mohou způsobit větší škody ve srovnání s přetržením samotného lana.

Pro stanovení odpovídajícího pracovního zatížení při lesnických pracích bylo proto zavedeno označení „FTF" (Forest Tractive Force), které označuje tahovou sílu v lesnictví. Všechny vázací prostředky a součásti označené výrobcem proto musí být vzájemně sladěny, což uživateli usnadňuje výběr.

Příklady:

  Označení Zátěžový koeficient Zátěžový koeficient
při úhlu 180°
Minimální síla při přetržení
Vázací prostředky obecně FTF 6 t > 2 - > 12 t
Třmeny FTF 6 t 2,5 -    15 t
Kladky FTF 6 t 2,5 2    30 t
Nekonečné popruhy FTF 6 t 3,5 2    42 t

Vázací prostředky a příslušenství pro přibližování dřeva

Vázací prostředky

Vázací prostředky
Zobrazit
Lanové kladky

Lanové kladky
Zobrazit
Nekonečné popruhy

Nekonečné popruhy
Zobrazit
Zvedací popruhy s oky

Zvedací popruhy s oky
Zobrazit

Správný výběr ocelového lana

Správný výběr lesnického lana zajišťuje dlouhou životnost, zvyšuje bezpečnost a zabraňuje nákladům vyplývajícím z jeho předčasného poškození. Nejdůležitějším faktorem je správná velikost lana. Ta je určená účelem a způsobem použití a specifikacemi výrobce.

Výběr lana se řídí maximální tažnou silou používaného navijáku. V případě předpokladu většího zatížení, a to i na krátkou dobu, je nutné pro zajištění optimální bezpečnosti použít lano s vyšší pevností.

Základní pravidlo:
maximální tažná síla lanového navijáku x 2 = minimální síla při přetržení ocelového lana

 

Pevnostní tabulka pro válcovaná ocelová lana

 
Max. tažná síla 
navijáku (kg)
Min. síla při
přetržení (kg)*
Průměr lana
(mm)
3.250 kg 6.500 kg 8
4.000–4.540 kg 8.000–9.080 kg 9
4.900–5.545 kg 9.800–11.090 kg 10
5.900–6.640 kg 11.800–13.280 kg 11
6.850–7.650 kg 13.700–15.300 kg 12
7.900–9.050 kg 15.800–18.100 kg 13
8.700 kg 17.400 kg 14

* Vyšší hodnoty minimálních sil při přetržení platí pro lana s vyšší jmenovitou pevností oceli.

Upozorňujeme, že při použití lanových kladek působí na lano podstatně větší tahové síly než při přímém tahu, a proto je také zapotřebí větší průměr lana.

 

Další informace o výběru, manipulaci a péči o lesnická ocelová lana a koncové spoje naleznete v článku "Správné používání lesnických ocelových lan".

Příslušenství pro navijáky a lesnická lana

Společnost PRILLINGER nabízí široký sortiment pro potřeby profesionálního lesnictví s vysokou skladovou dostupností.

Lesnická lana
Lesnická lana
Zobrazit
Koncovky lana
Koncovky lana
Zobrazit
Lanové kluzáky s háky a řetězovými třmeny
Lanové kluzáky s háky a řetězovými třmeny
Zobrazit
Lanové úvazky s kluznou sponou
Lanové úvazky s kluznou sponou
Zobrazit