Bezpečná jazda so vzduchovými brzdami
Hydraulika

Zvýšená bezpečnosť poľnohospodárskych strojov na cestách


Vysoké nároky moderného poľnohospodárstva si vyžadujú stále väčšie stroje a vyššie pracovné rýchlosti. Brzdové systémy traktorov, ťahačov a prívesov musia zároveň odolávať vyššiemu zaťaženiu. Vzduchové brzdové systémy sa dajú dodatočne namontovať do nových aj starších modelov a zabezpečujú bezpečný proces brzdenia.

Spoločnosť PRILLINGER ako partner v oblasti poľnohospodárskych strojov ponúka na modernizáciu individuálne prispôsobené pneumatické brzdové systémy od kvalitného výrobcu Atzlinger. V nasledujúcom článku predstavujeme právny základ a výhody tohto brzdového systému.

Právne základy

V roku 2013 EÚ prijala nariadenie 167/2013 ktorého cieľom bolo zvýšiť všeobecnú úroveň bezpečnosti poľnohospodárskych a lesných vozidiel s prívesmi. Toto nariadenie bolo v roku 2014 doplnené nariadením 2015/68 , ktoré je známe aj ako "smernica EÚ o brzdení". Toto nariadenie sa v zásade vzťahuje na všetky poľnohospodárske a lesné vozidlá (traktory, prívesy, ťahané a vymeniteľné zariadenia), ktoré prekračujú maximálnu rýchlosť 25 km/h. Nariadenie sa vzťahuje aj na vozidlá s prívesmi.

Typ povolených a novo povolených brzdových systémov bol nanovo upravený zákonom.

Už nie je povolené:

  • Od 01.01.2018: Typizácia, predaj, schvaľovanie a uvedenie do prevádzky 1-okruhových brzdových systémov pre vzduchové brzdy
  • Seit 01.01.2021: Typizácia, predaj, schvaľovanie a uvedenie do prevádzky 1-okruhových brzdových systémov pre hydraulické brzdy

 

Dodatočná montáž vzduchových bŕzd pre traktory a prívesy

V spolupráci so spoločnosťou Atzlinger ponúka PRILLINGER kompletné sady na dodatočnú montáž vzduchových brzdových systémov do Vášho traktora alebo prívesu.

Naši technici v zákazníckom centre PRILLINGER Vám radi poradia pri výbere a konfigurácii Vášho individuálneho vzduchového brzdového systému.

Pre optimálny návrh vzduchového brzdového systému prívesu ponúkame ako doplnkovú službu výpočet brzdy vrátane prednastavenia brzdového ventilu prívesu. Tieto dokumenty sú zároveň podkladom pre pripravované konanie o typovom schválení.

Výhody vzduchových bŕzd Atzlinger:

  • Výrobky v kvalite originálneho vybavenia s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v oblasti konštrukcie brzdových systémov s vlastným konštrukčným a vývojovým oddelením.
  • Certifikácia podľa normy ISO 9001:2015
  • Špeciálne prispôsobenie mnohým typom a sériám
  • Použitie kvalitných komponentov (napr. od spoločností WABCO, Haldex a Knorr-Bremse)

Ak by ste mali záujem o brzdový systém, vyplňte dopytový formulár s údajmi pre traktor a prívesy. Tieto formuláre nájdete v časti SERVIS v internetovom obchode PRILLINGER.

Ťahače | Traktory
Formulár na dopyt pre
Ťahače | Traktory
Ukážka

Diely pre vzduchové brzdy

Spoločnosť PRILLINGER má na sklade originálne náhradné diely od spoločností WABCO, Haldex a Knorr-Bremse, ako aj vhodné alternatívne diely pre mnohé vzduchové brzdové systémy. Iba tieto certifikované komponenty zaručujú plnú kompatibilitu a bezpečnú prevádzku brzdového systému, čím sa eliminuje potreba pretypovania. 

Originálne diely stlačeného vzduchu
WABCO
Originálne diely stlačeného vzduchu
Ukážka
Originálne diely stlačeného vzduchu
Haldex
Originálne diely stlačeného vzduchu
Ukážka
Originálne diely stlačeného vzduchu
Knorr-Bremse
Originálne diely stlačeného vzduchu
Ukážka
Diely stlačeného vzduchu

Diely stlačeného vzduchu
Ukážka