Turbodúchadlá do traktorov a kombajnov
Traktor

Cenné tipy na diagnostiku, inštaláciu a údržbu


Turbodúchadlá sa dnes montujú do mnohých dieselových motorov v poľnohospodárskej technike a zvyšujú účinnosť a výkon vozidiel.

V nasledujúcom článku vysvetľujeme históriu a fungovanie tohto komponentu motora, ako aj riešenia prípadných porúch. Užitočné tipy na montáž a údržbu pomáhajú predchádzať reklamáciám a maximalizovať životnosť turbodúchadla.

Základy turbodúchadla

Už v roku 1885 sa robili pokusy zvýšiť výkon motora zvýšením predkompresie privádzaného vzduchu. O 20 rokov neskôr vynašiel Alfred Büchi takzvané „turbodúchadlo na výfukové plyny“, ktoré sa následne stalo priekopníkom dnešných turbodúchadiel.

Moderné turbodúchadlo nasáva čerstvý vzduch z energie výfukových plynov a privádza ho do spaľovacej komory. Vďaka zvýšenému tlaku vzduchu má motor k dispozícii viac kyslíka na spaľovanie, čo v konečnom dôsledku zaisťuje zvýšenie výkonu pri nižšej spotrebe paliva.
 

Príčiny opotrebovania

Vniknutie cudzích predmetov do turbíny alebo kompresora

Ak sú počas kontroly alebo opravy otvorené potrubia, alebo ak vzduchové filtre už nefungujú správne, môžu sa do potrubí dostať cudzie predmety. V dôsledku toho sa môžu nečistoty dostať do motora a poškodiť ho. Väčšie cudzie časti spôsobujú poškodenie nábehových hrán.

Nečistoty v oleji

Časom sa v motorovom oleji môžu nahromadiť nečistoty ako sadze, zvyšky spaľovania alebo voda, ktoré menia vlastnosti oleja. Vzniká tak olejový uhlík, ktorý je zase zodpovedný za opotrebovanie ložísk a piestnych krúžkov a bráni prísunu oleja.

Časté poruchy motora a rýchla diagnostika

V prípade poruchy motora by sa pred zvažovaním kompletnej výmeny turbodúchadla mali dôkladnejšie sledovať akékoľvek príznaky. V mnohých prípadoch nie je chyba v turbodúchadle, ale spúšťa ju iné príčiny.

Nižšie sú uvedené bežné poruchy motora a možné príčiny, ktoré sú často mylne spojené s problémami s turbodúchadlom.

Modrý dym, únik oleja pri kompresore resp
vysoká spotreba oleja

 
 • Výfukový systém má nadmerný odpor prietoku/netesnosti pred turbínou 
 • Netesnosť piestneho krúžka 
 • Vetranie kľukovej skrine je upchaté alebo zdeformované 
 • Skriňa ložiska turbodúchadla zakoksovaná alebo zakalená 
 • Systém vzduchového filtra je znečistený 
 • Prívodné a vypúšťacie potrubie oleja je upchaté, netesné alebo zdeformované 
 • Poškodenie ložiska turbodúchadla 
 • Vedenie ventilov, piestne krúžky, motor a vložky valcov opotrebované/zvýšené prefukovanie 
 • Znečistenie kompresora alebo medzichladiča 
   

Únik oleja na turbíne

 
 • Netesnosť piestneho krúžka  
 • Vetranie kľukovej skrine je upchaté alebo zdeformované 
 • Skriňa ložiska turbodúchadla zakoksovaná alebo zakalená
 • Prívodné a vypúšťacie potrubie oleja je upchaté, netesné alebo zdeformované 
 • Poškodenie ložiska turbodúchadla 
 • Vedenie ventilov, piestne krúžky, motor a vložky valcov opotrebované/zvýšené prefukovanie 
   

Príliš vysoký plniaci tlak

 
 • Palivový systém/systém vstrekovania je chybný alebo nesprávne nastavený 
 • Klapka/ventil ovládania plniaceho tlaku sa neotvorí 
 • Chybné ovládacie vedenie ovládacej klapky/ventilu 

Čierny dym

 
 • Výfukový systém má príliš vysoký prietokový odpor/netesnosti pred turbínou 
 • Poškodenie kompresora alebo turbíny cudzím predmetom 
 • Palivový systém/systém vstrekovania je chybný alebo nesprávne nastavený 
 • Klapka/ventil ovládania plniaceho tlaku sa nezatvára 
 • Špinavý  systém vzduchového filtra 
 • Nedostatočný prívod oleja do turbodúchadla 
 • Prasknutý/chýbajúci priestor motora, uvoľnené tesnenia 
 • Deformované alebo netesné sacie a tlakové potrubie 
 • Poškodená skriňa/klapka turbíny 
 • Poškodenie ložísk turbodúchadla 
 • Vedenie ventilov, piestne krúžky, motor a vložky valcov opotrebované/zvýšené prefukovanie
 • Znečistenie kompresora alebo medzichladiča 

Zvuky Generované turbodúchadlom

 
 • Výfukový systém má nadmerný odpor prietoku/netesnosti pred turbínou 
 • Únik výfukových plynov medzi výstupom z turbíny a výfukovým potrubím 
 • Poškodenie kompresora alebo turbíny cudzím predmetom 
 • Nedostatočný prívod oleja do turbodúchadla 
 • Prasknutý/chýbajúci priestor motora, uvoľnené tesnenia 
 • Deformované alebo netesné sacie a tlakové potrubie 
 • Poškodená skriňa/klapka turbíny 
 • Poškodenie ložiska turbodúchadla 
 • Znečistenie kompresora alebo medzichladiča 
   

Nedostatok výkonu/príliš nízky preplňovací tlak

 
 • Výfukový systém má nadmerný odpor prietoku/netesnosti pred turbínou 
 • Poškodenie kompresora alebo turbíny cudzím predmetom 
 • Palivový systém/systém vstrekovania je chybný alebo nesprávne nastavený 
 • Klapka/ventil ovládania plniaceho tlaku sa nezatvára 
 • Systém vzduchového filtra je znečistený 
 • Nedostatočný prívod oleja do turbodúchadla 
 • Prasknutý/chýbajúci priestor motora, uvoľnené tesnenia 
 • Deformované alebo netesné sacie a tlakové potrubie 
 • Chybné ovládacie vedenie ovládacej klapky/ventilu 
 • Poškodená skriňa/klapka turbíny
 • Poškodenie ložiska turbodúchadla 
 • Vedenie ventilov, piestne krúžky, motor a vložky valcov opotrebované/zvýšené prefukovanie 
 • Znečistenie kompresora alebo medzichladiča

Chybné koleso kompresora/turbíny

 
 • Poškodenie kompresora alebo turbíny cudzím predmetom
 • Nedostatočný prívod oleja do turbodúchadla
 • Poškodená skriňa/klapka turbíny
 • Poškodenie ložísk turbodúchadla 

 

Tipy na výmenu poškodených turbodúchadiel

Ak by sa dala vylúčiť nejaká porucha motora, ostáva už len odstrániť poruchu turbodúchadla. Keďže komponenty turbodúchadla musia byť vyrobené, spracované a inštalované s milimetrovou presnosťou, opravy by mali vykonávať len vyškolení odborníci.

Dôležité informácie pre montáž:

 • Dodržujte montážne pokyny výrobcu
 • Pred montážou skontrolujte systém vzduchového a olejového filtra, vrátane výmeny oleja a filtra
 • Skontrolujte, či sú všetky a potrubia čisté (napr. sacie potrubie, výfukové potrubie, prívodné a vypúšťacie potrubie)
 • Naplňte otvor na prívod oleja čistým olejom
 • Po uvedení do prevádzky skontrolujte tesnosť všetkých vedení, potrubí a tesnení

 

  Pred prvým zaťažením nechajte motor bežať na voľnobeh aspoň 30 sekúnd.

 

Turbo
BorgWarner
Turbo
Ukážka
Turbo
Alternative
Turbo
Ukážka
Montážne sady pre turbodúchadlá
Montážne sady pre turbodúchadlá
Ukážka

Pravidelný servis pre dlhú životnosť

Bežne je turbodúchadlo súčasťou motora s rovnakou životnosťou ako motor. Okrem pravidelných servisných kontrol nie je potrebné dodržiavať žiadnu inú údržbu alebo starostlivosť.

Nasledujúce servisné práce sú rozhodujúce pre dlhú životnosť:

 • Vymeňte olej podľa odporúčania výrobcu
 • Údržba systému olejového filtra
 • Kontrola tlaku oleja
 • Čistenie systému vzduchového filtra alebo výmena vzduchového filtra

Komponenty motora pre traktory a kombajny dostupné v internetovom obchode PRILLINGER

PRILLINGER ponúka široký sortiment náhradných dielov pre údržbu a servis komponentov motora poľnohospodárskych strojov s vysokou skladovou dostupnosťou a rýchlym dodaním.

Filter motorového oleja

Filter motorového oleja
Ukážka
Olej motorový

Olej motorový
Ukážka
Filter vzduchový

Filter vzduchový
Ukážka