Turbodmychadla pro traktory a sklízecí stroje
Traktorové díly

Užitečné informace pro diagnostiku, instalaci a údržbu

Turbodmychadla se dnes montují do mnoha vznětových motorů pro zemědělskou techniku a zvyšují její účinnost a výkon.

V následujícím článku popisujeme historii a funkci této součásti motoru a také řešení možných závad a poruch. Užitečné rady pro instalaci a údržbu pomáhají vyhnout se závažným poškozením a maximalizovat životnost turbodmychadla.

Princip turbodmychadla

Již v roce 1885 byly učiněny pokusy zvýšit výkon motoru zvýšením předkomprese přiváděného vzduchu do spalovacího prostoru. O 20 let později Alfred Büchi vynalezl tzv. „turbínu na výfukové plyny“, která se následně stala předchůdcem dnešních turbodmychadel.

Moderní turbodmychadlo je sestava statorových skříní, ve kterých je na speciálních ložiskách uloženo na společné hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru a kolo kompresoru, které vytváří přetlak vzduchu do plnícího potrubí motoru. Díky zvýšenému tlaku vzduchu má motor k dispozici více kyslíku pro spalování, což v konečném důsledku zajišťuje zvýšení výkonu při nižší spotřebě paliva.

Příčiny opotřebení

Vniknutí cizích předmětů do turbíny nebo kompresoru

Cizí tělesa se mohou dostat do vzduchového potrubí během prováděných kontrol či oprav motoru nebo pokud vzduchové filtry přestaly správně fungovat. To může způsobit vniknutí nečistot do motoru a jeho poškození. Větší cizí tělesa mohou způsobit poškození náběžných hran lopatek turbíny.

Nečistoty v oleji

Časem se v motorovém oleji mohou hromadit nečistoty, jako jsou saze, zbytky spalin nebo voda, což mění jeho vlastnosti a způsobují tvorbu olejového karbonu, který pak způsobuje opotřebení ložisek a pístních kroužků a brání správnému mazání.

Běžné závady motoru a rychlá diagnostika

V případě poruchy motoru je třeba pozorněji sledovat všechny příznaky, než začnete uvažovat o kompletní výměně turbodmychadla. V mnoha případech není závada na straně turbodmychadla, ale je způsobena jinými příčinami.

Níže jsou uvedeny běžné závady motoru a jejich možné příčiny, které jsou často nesprávně spojovány s poruchou turbodmychadla.

Modrý kouř, únik oleje z kompresoru nebo
vysoká spotřeba oleje

 
 • Výfukový systém má příliš velký průtokový odpor nebo netěsnost před turbínou
 • Nedostatečné utěsnění pístních kroužků
 •  Ucpané nebo deformované odvětrání klikové skříně
 •  Uložení ložiska turbodmychadla je zakalené nebo zanesené 
 • Systém vzduchového filtru je znečištěný 
 • Ucpaný, netěsný nebo deformovaný přívod a odvod oleje 
 • Poškození ložiska turbodmychadla 
 • Vedení ventilů, pístní kroužky, vložky motoru a válců jsou opotřebované 
 • Znečištění kompresoru nebo mezichladiče 
   

Únik oleje z turbíny

 
 • Nedostatečné utěsnění pístních kroužků 
 • Ucpané nebo deformované odvětrání klikové skříně 
 • Uložení ložiska turbodmychadla je zakalené nebo zanesené 
 • Ucpaný, netěsný nebo deformovaný přívod a odvod oleje
 • Poškození ložiska turbodmychadla
 • Vedení ventilů, pístní kroužky, vložky motoru a válců jsou opotřebované
   

Příliš vysoký plnící tlak

 
 • Vadný nebo nesprávně seřízený palivový nebo vstřikovací systém 
 • Vadná klapka regulačního ventilu plnícího tlaku 
 • Vadné ovládací vedení klapky regulačního ventilu plnícího tlaku
   

Černý kouř

 
 • Výfukový systém má příliš velký průtokový odpor nebo netěsnost před turbínou 
 • Poškození kompresoru nebo turbíny cizím tělesem 
 • Vadný nebo nesprávně seřízený palivový nebo vstřikovací systém 
 • Vadná klapka regulačního ventilu plnícího tlaku 
 • Systém vzduchového filtru je znečištěný 
 • Nedostatečný přívod oleje do turbodmychadla 
 • Prasklé vzduchové potrubí motoru nebo uvolněná těsnění 
 • Deformované nebo netěsné sací a tlakové potrubí
 • Poškozený kryt turbíny nebo klapky regulačního ventilu
 • Poškození ložiska turbodmychadla
 • Vedení ventilů, pístní kroužky, vložky motoru a válců jsou opotřebované 
 • Znečištění kompresoru nebo mezichladiče

Turbodmychadlo vydává hluk

 
 • Výfukový systém má příliš velký průtokový odpor nebo netěsnost před turbínou 
 • Únik výfukových plynů mezi výstupem z turbíny a výfukovým potrubím
 • Poškození kompresoru nebo turbíny cizím tělesem 
 • Nedostatečný přívod oleje do turbodmychadla 
 • Prasklé vzduchové potrubí motoru nebo uvolněná těsnění
 • Deformované nebo netěsné sací a tlakové potrubí 
 • Poškozený kryt turbíny nebo klapky regulačního ventilu
 • Poškození ložiska turbodmychadla
 • Znečištění kompresoru nebo mezichladiče
   

Nedostatečný výkon / příliš nízký plnící tlak

 
 • Výfukový systém má příliš velký průtokový odpor nebo netěsnost před turbínou
 • Poškození kompresoru nebo turbíny cizím tělesem 
 • Vadný nebo nesprávně seřízený palivový nebo vstřikovací systém
 • Vadná klapka nebo ventil regulace plnícího tlaku 
 • Systém vzduchového filtru je znečištěný
 • Nedostatečný přívod oleje do turbodmychadla 
 • Prasklé vzduchové potrubí motoru nebo uvolněná těsnění 
 • Deformované nebo netěsné sací a tlakové potrubí
 • Vadná klapka regulačního ventilu plnícího tlaku 
 • Poškozený kryt turbíny nebo klapky regulačního ventilu
 • Poškození ložiska turbodmychadla 
 • Vedení ventilů, pístní kroužky, vložky motoru a válců jsou opotřebované 
 • Znečištění kompresoru nebo mezichladiče
   

Vadné kolo kompresoru nebo turbíny

 
 • Poškození kompresoru nebo turbíny cizím tělesem
 • Nedostatečný přívod oleje do turbodmychadla
 • Poškozený kryt turbíny nebo klapky
 • Poškození ložiska turbodmychadla

 

Rady pro výměnu vadných turbodmychadel

Jakmile vyloučíte jakoukoli závadu na motoru, zbývá už jen vyřešit problém s turbodmychadlem. Vzhledem k tomu, že součásti turbodmychadla musí být vyrobeny, zpracovány a namontovány s milimetrovou přesností, měli by opravu provádět pouze vyškolení odborníci.

Důležité pokyny pro montáž:

 • Dodržujte montážní návod výrobce
 • Před instalací zkontrolujte celý systém vzduchového a olejového filtru, včetně výměny oleje a filtru
 • Zkontrolujte čistotu všech vedení a potrubí (sacího a výfukového potrubí, přívodu a odvodu oleje)
 • Naplňte otvor pro přívod oleje čistým olejem
 • Po uvedení do provozu zkontrolujte těsnost všech vedení, potrubí a těsnění

 

  Před prvním zatížením nechte motor běžet na volnoběh alespoň 30 sekund.

 

Turbodmychadla
BorgWarner
Turbodmychadla
Zobrazit
Turbodmychadla
Alternativní výrobci
Turbodmychadla
Zobrazit
Montážní sady pro turbodmychadla
Montážní sady pro turbodmychadla
Zobrazit

Pravidelný servis pro dlouhou životnost

Za normálních okolností je turbodmychadlo příslušenstvím motoru se stejnou životností jako samotný motor. Kromě pravidelných servisních prohlídek není třeba provádět žádnou další údržbu.

Pro dlouhou životnost jsou rozhodující následující servisní práce:

 • Výměna oleje podle doporučení výrobce
 • Údržba systému olejového filtru
 • Kontrola tlaku oleje
 • Čištění systému vzduchového filtru popř. výměna vzduchového filtru

Komponenty motorů pro traktory a sklízecí stroje dostupné v internetovém obchodě PRILLINGER
Společnost PRILLINGER nabízí široký sortiment náhradních dílů pro údržbu a servis motorů zemědělských strojů s vysokou skladovou dostupností a rychlým dodáním.

Filtry motorového oleje

Filtry motorového oleje
Zobrazit
Motorové oleje

Motorové oleje
Zobrazit
Vzduchové filtry

Vzduchové filtry
Zobrazit