Funkcia, štruktúra a testovanie viskospojek
Traktory

Optimálne chladenie motora vďaka efektívnemu riadeniu prúdenia vzduchu


Spojky ventilátorov sú štandardne inštalované v mnohých traktoroch a poľnohospodárskych strojoch a preberajú riadenie teploty v chladiacom systéme. Zabezpečujú optimálne prúdenie vzduchu v motorovom priestore a potrebný prívod chladiaceho vzduchu.

V nasledujúcom článku môžete očakávať základné znalosti o spojkách ventilátorov, ako aj užitočné tipy na kontrolu stavu a výmenu.

Ventilátor

Ventilátory sú dôležitými komponentmi v chladiacom systéme, ktoré riadia prúdenie vzduchu a následne tepelné hospodárenie vo vozidle. V závislosti od dizajnu sa používajú v rôznych oblastiach použitia.

Rýchlosť, ktorou je vzduch dopravovaný do bloku motora a množstvo vzduchu závisí od faktorov, akými sú materiálové zloženie, počet a veľkosť lopatiek ventilátora a konštrukcia. Vďaka inovatívnemu vývoju v dizajne vodiacich lopatiek od výrobcov ako BorgWarner sa účinnosť ventilátorov a potenciál prúdenia vzduchu neustále optimalizujú.

Spojky ventilátorov

Spojky ventilátora (Visco spojky) regulujú chladenie motora prostredníctvom otáčok ventilátora. Otáčky ventilátora závisia od zaťaženia motora. Ak je toto nízke, prúdenie vzduchu dostatočne odvádza teplo z chladiča a motora. Pri väčšom zaťažení a nižších rýchlostiach vozidla (napr. do kopca) hrozí hromadenie tepla.

V tomto prípade sa ventilátor zapne, aby pokryl zvýšenú potrebu chladenia a umožnil prúdenie vzduchu cez chladič. Otáčky ventilátora sú len také vysoké, ako je potrebné, čím sa zabráni hluku ventilátora a šetrí palivo. Spojky ventilátorov možno rozdeliť na bimetalové a elektrické.

Bimetalové spojky ventilátorov

Bimetalové riadené spojky ventilátora sú riadené teplotou chladnejšieho odpadového vzduchu a pracujú za chladičom. Bimetalový pás sa pri zahrievaní deformuje a v dôsledku vyšších teplôt zapína spojku, čím sa ventilátor roztočí.

Elektrické spojky ventilátorov

Na rozdiel od bimetalových spojok ventilátorov sú elektromagneticky ovládané spojky ventilátorov riadené palubným počítačom. Ten prijíma signály zo systému riadenia motora týkajúce sa teplôt chladiacej vody, plniaceho vzduchu, výfukových plynov a motorového oleja.

Príčiny porúch

V prípade poruchy sa spojka ventilátora normálne prepne (za predpokladu, že je v spojke stále dostatok oleja) na núdzovú prevádzku alebo maximálne otáčky.

Príčiny poruchy spojky ventilátora:

 • Chybné diely na motore
 • nerovnováha
 • Vibrácie nadstavcov
 • Znečistenie alebo poškodenie bimetalovej pružiny
 • Nečistoty v prúde vzduchu
 • Únik alebo strata oleja zo spojky
 • Elektrická porucha

Ovládanie a výmena spojok ventilátorov

Spojky ventilátora sú uzavreté systémy, nesmú sa otvárať, a preto sa nesmú opravovať. V prípade poruchy je potrebné vymeniť celú spojku.

Pred výmenou je potrebné skontrolovať nasledujúce komponenty:

 • Remeň
 • Termostat
 • Uloženie spojky
 • Cirkulácia chladiaceho okruhu
 • Vodné čerpadlo
 • Tesnosť chladiaceho systému a spaľovacej komory
 • Displej a snímače palubných prístrojov
bimetaloé spojky ventilátorov
bimetaloé spojky ventilátorov
Ukážka
Elektrické spojky ventilátorov
Elektrické spojky ventilátorov
Ukážka
Ventilátor so spojkou

Ventilátor so spojkou
Ukážka