Digitálne meracie a testovacie zariadenia pre hydraulické systémy
Hydraulika

Efektívne monitorovanie systému a odstraňovanie porúch poľnohospodárskych strojov

Výhodou digitálnej meracej techniky je okrem klasickej analýzy aj možnosť digitálne vyhodnocovať a analyzovať dôležité hodnoty merania a analýzy hydraulických systémov. Inovatívne nástroje podporujú odborné dielne v komunikácii so zákazníkom, čo podporuje servisnú kompetenciu spoločnosti.

V nasledujúcom článku Vám predstavíme vysokokvalitné analytické zariadenia STAUFF na meranie, monitorovanie systému a odstraňovanie porúch hydraulických systémov.

Digitálna meracia technológia v hydraulickom sektore

Okrem klasickej analýzy hydraulických systémov ponúka digitálna meracia technológia výhodu možnosti vyhodnotiť a analyzovať príslušné namerané hodnoty pomocou ručného zariadenia, ako aj na počítači. Používateľ má k dispozícii individuálne možnosti vyhodnotenia, ako sú grafy a tabuľky.

Používateľsky prívetivé zariadenia umožňujú profesionálom merať, určovať a monitorovať najdôležitejšie parametre v oblasti hydrauliky:

Tlak Pracovný tlak Maximálny tlak Rozdielnosť tlakov
Teplota Prietok Rýchlosťotáčok Podtlak

Výhody:

 • Kombinované analýzy (napr. súčasné meranie tlaku, prietoku, teploty a rýchlosti)
 • Presné určenie nameraných hodnôt v rozsahu milisekúnd
 • Výpočty možno vykonávať v reálnom čase (napr. tlak x prietok = výkon v kW)
 • Digitálne vyhodnotenie a dokumentácia na počítači
 • Jednoduché monitorovanie pomocou diagramov a tabuliek

 

Výrobca STAUFF

STAUFF je svetovým lídrom na trhu s komponentmi a hydraulickým príslušenstvom pre mobilný sektor, výrobu strojov a zariadení a priemyselnú údržbu. Okrem sídla v Nemecku má STAUFF zastúpenie v 18 krajinách sveta s celkovým počtom 1 400 zamestnancov.

Sortiment výrobkov STAUFF zahŕňa viac ako 50 000 štandardných komponentov z nasledujúcich oblastí:

 • Technológié pripojenia
 • Upevňovacia technológia
 • Uzatváracia a riadiaca technika
 • Technológia merania a analýzy
 • Technológia filtrovania
 • Hydraulické príslušenstvo

 

Výrobky sa vyrábajú podľa vysokých štandardov a podliehajú rozsiahlemu testovaniu v súlade s bežnými normami a usmerneniami.

Meracie prístroje STAUFF Diagtronics

Meracie a testovacie prístroje série STAUFF PPC boli špeciálne vyvinuté na splnenie rastúcich požiadaviek na monitorovanie, odstraňovanie porúch a analýzu systémov v hydraulických systémoch a sú vhodné na meranie všetkých relevantných parametrov.

Meracie zariadenia sa ponúkajú v troch verziách. V analógovej verzii má PPC-04-plus dva samostatné vstupy na pripojenie dvoch analógových snímačov alebo štyri vstupy pre štyri analógové snímače vo verzii PPC-08-plus.

PPC-04-plus-CAN má rozhranie CAN a môže pracovať až s tromi digitálnymi snímačmi. Vďaka automatickému rozpoznaniu snímačov pre všetky varianty už nie je potrebné prednastavenie snímačov.

Výbava:

 • Automatické rozpoznávanie snímačov
 • Viacriadkový, podsvietený LCD displej
 • Súčasne možno pripojiť maximálne 4 snímače (analógová verzia)
 • Súčasne možno pripojiť maximálne 3 snímače (verzia CAN)
 • Interná pamäť až na 1 000 000 záznamov
 • Externá pamäť cez pamäťové zariadenie USB
 • Max. dĺžka kábla: 8 m (analógová verzia)
 • Max. dĺžka kábla: 50 m (verzia CAN)
Analógové meracie prístroje

STAUFF
Analógové meracie prístroje
Ukážka
Meracie zariadenia CAN

STAUFF
Meracie zariadenia CAN
Ukážka

Snímače a príslušenstvo pre hydraulické ručné meracie zariadenia

 

Tlakové snímače

Snímače tlaku sa ponúkajú v 2 verziách: Analógová verzia s 5-pinovým pripojením je kompatibilná so všetkými analógovými meracími zariadeniami radu PPC. Snímače tlaku s pripojením CAN možno použiť špeciálne pre meracie zariadenia s pripojením CAN a na prenos nameraných hodnôt používajú protokol CANopen. Všetky snímače tlaku presviedčajú plynotesnou, robustnou konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele, rýchlym časom odozvy (< 1 ms), ako aj veľkou presnosťou merania (± 0,25 % FS* typ).

 

Teplotné snímače

Analógové snímače teploty radu PPC zaznamenávajú aktuálne hodnoty teploty priamo v potrubí, alebo prostredníctvom meracej tyče.

Snímače teploty CAN boli špeciálne vyvinuté pre meracie zariadenia CAN a na prenos nameraných hodnôt používajú protokol CANopen.

Snímače tlaku analógové

STAUFF
Snímače tlaku analógové
Ukážka
Snímače tlaku CAN

STAUFF
Snímače tlaku CAN
Ukážka
Analógové snímače teploty

STAUFF
Analógové snímače teploty
Ukážka
Snímače teploty CAN

STAUFF
Snímače teploty CAN
Ukážka

Prietokové snímače

Prietokové snímače sú určené na inštaláciu do potrubia a sú k dispozícii v analógovej verzii a verzii CAN. Meracia turbína sa uvádza do otáčok prietokom oleja, frekvencie generované v procese sa pomocou prevodníka signálov konvertujú na digitálne vyhodnotiteľné výsledky.

Snímače rýchlosti otáčok

Analógové snímače otáčok umožňujú bezkontaktné meranie otáčok rotujúcich komponentov určovaním otáčok pomocou reflexného označovacieho prúžku na hriadeli. Ďalším variantom je kontaktné meranie otáčok pomocou kontaktného adaptéra, ktorý je pripojený k snímaču a počas merania je v kontakte s rotujúcou súčiastkou. V prípade obzvlášť malých povrchov uľahčuje získavanie nameraných hodnôt použitie zaostrovacieho adaptéra.

Prietokomery

STAUFF
Prietokomery
Ukážka
Prietokomery CAN

STAUFF
Prietokomery CAN
Ukážka
Analógové snímače rýchlosti

STAUFF
Analógové snímače rýchlosti
Ukážka

Káble, adaptéry a príslušenstvo

Firma STAUFF ponúka vhodné príslušenstvo, ako sú analógové 5-pinové káble, káble CAN a adaptérové káble pre všetky meracie zariadenia a snímače. Pre maximálnu flexibilitu sú v ponuke aj prúdové a napäťové adaptéry na konverziu signálu snímačov tretích strán. Aby bolo možné pripojiť staršie snímače k aktuálnym meracím zariadeniam, máme v našej ponuke vhodné kontaktné adaptéry a adaptérové káble.

Príslušenstvo analógové

STAUFF
Príslušenstvo analógové
Ukážka
Príslušenstvo CAN

STAUFF
Príslušenstvo CAN
Ukážka