Sprievodca „Valivé ložiská pre poľnohospodársku techniku“
Priemyselné diely

Základy a funkcie rôznych typov valivých ložísk


Valivé ložiská sa používajú v rôznych poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach na uloženie rotujúcich hriadeľov, náprav alebo diskov a na ich ochranu pred opotrebovaním.

V tomto článku popisujeme rôzne varianty valivých ložísk, ich vlastnosti, názvy, aplikácie a tipy na údržbu.

Funkcie valivých ložísk v poľnohospodárskej technike

Valivé ložiská uľahčujú otáčanie komponentov stroja a zároveň znižujú trenie medzi týmito pohyblivými časťami na minimum. Vďaka maximálnej presnosti minimalizujú spotrebu energie a opotrebovanie strojov. Ložiská sú zameniteľné a zodpovedajú medzinárodným normám pre rozmery.

Guľôčkové ložiská a valčekové ložiská sú dva základné typy valivých ložísk používané vo väčšine aplikácií. Tieto typy ložísk sa rozlišujú podľa tvaru valivého telesa a smeru zaťaženia. V závislosti od konštrukcie môžu absorbovať a prenášať radiálne a/alebo axiálne sily. 

 

Typy guľôčkových ložísk

Radiálne guľôčkové ložiská

 • zaťažiteľné radiálne a čiastočne axiálne
 • dosahujú najvyššie otáčky zo všetkých typov ložísk
 • cenovo výhodnejšie ako iné typy ložísk
 • použiteľné do prevádzkovej teploty až +120 °C (v závislosti od verzie)
 • flexibilné mazanie tukom alebo olejom (pre otvorené ložiská)

Guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom

 • zaťažiteľné radiálne aj axiálne
 • použiteľné do prevádzkovej teploty až +120 °C
 • možno inštalovať v pároch
 • možnosť predpätia

Axiálne guľôčkové ložiská

 • zaťažiteľné len axiálne
 • použitie pri prevádzkových teplotách od -30 °C do +150 °C, obmedzené mazivom
 • montáž jednotlivých dielov možná samostatne
 • možnosť absorpcie sily na oboch stranách

Naklápacie guľôčkové ložiská

 • Radiálne aj axiálne zaťažiteľné v oboch smeroch
 • použiteľné do prevádzkovej teploty až +120 °C
 • Menej citlivé na vychýlenie alebo prehnutie hriadelí

Označenie guľôčkových ložísk: 

Príklad:

Ložisko-popis: 6206-2RSR
Základné označenie Doplnkové označenie
6 2 06 2RSR
typ ložiska radiálne ložisko rozmerový rad 1, priemerový rad 2 priemer otvoru 30 mm obojstranne utesnené

 

Radiálne ložisko

Radiálne ložisko
Ukážka
Ložisko s kosouhlým stykom

Ložisko s kosouhlým stykom
Ukážka
Axiálne guľôčkové ložisko

Axiálne guľôčkové ložisko
Ukážka
Naklápacie guľôčkové ložisko

Naklápacie guľôčkové ložisko
Ukážka

Typy valivých ložísk

Naklápacie súdkové ložiská

 • zaťažiteľné radiálne aj axiálne
 • vysoká nosnosť
 • použiteľné do prevádzkovej teploty až +120 °C
 • mazanie tukom a olejom

Kuželíkové ložiská

 • radiálne a axiálne zaťažiteľné
 • použitie pri prevádzkových teplotách od -30 °C do +150 °C, obmedzené mazivom
 • možná inštalácia v pároch
 • nastaviteľná vôľa ložiska
 • možné vyššie otáčky oproti naklápacím ložiskám

Valčekové valivé ložiská

 • plávajúce ložisko (N, NU) môže byť zaťažené iba radiálne
 • oporné ložisko (NJ) môže byť čiastočne radiálne a axiálne zaťažené
 • pevné ložisko (NUP) môže byť zaťažené radiálne aj axiálne
 • vysoká nosnosť
 • použiteľné do prevádzkovej teploty +120 °C

Ihlové ložiská

 • len radiálne zaťaženie
 • vhodné pre malé inštalačné priestory
 • necitlivé voči nárazovému zaťaženiu
 • primárne sa dajú použiť pri nižších rýchlostiach bez skrútenia hriadeľa

Označenia valivých ložísk: 

Príklad:

Popis ložiska: 22205-E1-XL-K-C3
Základné označenie Doplnkové označenie
2 22 05 E1 XL K C3
typ ložiska naklápacie súdkové ložisko rozmerový rad 1, priemerový rad 2 priemer otvoru 25 mm bez stredového nákružku na vnútornom krúžku X-life-ložisko kužeľový otvor, kužeľ 1:12 radiálna vôľa C3

 

Naklápacie súdkové ložiská

Naklápacie súdkové ložiská
Ukážka
Kuželíkové ložiská

Kuželíkové ložiská
Ukážka
Valčekové ložiská

Valčekové ložiská
Ukážka
Valčekové ložiská a púzdra

Valčekové ložiská a púzdra
Ukážka

Jednotlivé diely valivých ložísk a príslušenstvo v PRILLINGER-webšope

PRILLINGER má vo svojom sortimente veľký výber jednotlivých dielov a príslušenstva pre valivé ložiská od kvalitných výrobcov. 

Upínacie púzdra a príslušenstvo

Upínacie púzdra a príslušenstvo
Ukážka
Stojaté ložiská

Stojaté ložiská
Ukážka
Kladkové ložiská

Kladkové ložiská
Ukážka
Upínacie ložiská

Upínacie ložiská
Ukážka
Klzné ložiská

Klzné ložiská
Ukážka
Kĺbové ložiská a ložiskové hlavy

Kĺbové ložiská a ložiskové hlavy
Ukážka
Ložiskové domce

Ložiskové domce
Ukážka
Ložiskové príslušenstvo

Ložiskové príslušenstvo
Ukážka

Údržba a analýza chýb

Mazanie a konštrukcia valivých ložísk sú rozhodujúcimi faktormi pre ich dlhú životnosť a spoľahlivý výkon. Rôzne prevedenia potrebujú rôzne intervaly mazania a údržby.

Valivé ložiská vyžadujúce údržbu by mali byť chránené pred špinou, prachom a inými nečistotami, aby sa účinne minimalizovalo trenie a opotrebovanie. Okrem toho tieto ložiská vyžadujú pravidelné a dostatočné mazanie odporúčaným mazivom.

Valivé ložiská nenáročné na údržbu alebo bezúdržbové valivé ložiská sú preto vo všeobecnosti chránené pred znečistením a zvyčajne sa dajú domazávať len cez vlastné mazacie otvory.

Okrem toho je užitočné starostlivé sledovanie známok opotrebovania a vibrácií, ako aj kontrola súososti ložísk, aby sa predišlo zbytočnému opotrebovaniu.

 

Zobraziť

Zobraziť
Ukážka