Včasná a pravidelná výmena filtra pre dlhú životnosť motora
Traktor

Základné znalosti o filtrácií pre traktory a poľnohospodárske stroje


Motory vozidiel a poľnohospodárskych strojov sú neustále vystavované časticiam nečistôt a často sa podceňuje dôležitosť a účinnosť optimálnej filtrácie. Jednoduchými základnými znalosťami, pravidelnou kontrolou a výmenou motorového oleja, palivových, vzduchových, hydraulických , prevodových olejových filtrov a dodržiavaním intervalov výmeny oleja podľa špecifikácií výrobcu je možné dlhodobo predísť škodám a neplánovaným investíciám.

V našom sprievodcovi vám predstavíme druhy znečistenia, prehľad typov filtrácií a vhodné produkty na pravidelnú výmenu komponentov.

Druhy nečistôt


Častice nečistôt (menšie ako 10 mikrónov)
Nečistoty ako prach, peľ alebo plesne sú menšie ako 10 mikrónov. Mikron je jedna tisícina milimetra. Častice nečistôt tejto veľkosti spôsobujú napríklad najväčšie opotrebovanie mazacieho oleja moderných dieselových motorov.

Častice nečistôt (menšie ako 2,5 mikrónu)
Znečistenie tejto veľkosti nie je ľudským okom viditeľné a môže spôsobiť predčasné opotrebovanie dôležitých komponentov. Napríklad v sektore palív môže stačiť jeden proces tankovania na to, aby sa častice tejto veľkosti dostali do palivového systému a poškodili ho. Možnými následkami je obmedzený výkon motora, zvýšená spotreba paliva a vyššie náklady v dôsledku opotrebovania.

Voda
Ďalším a zároveň najčastejším typom znečistenia motorovej nafty je voda. K tomu dochádza vo voľnej a emulgovanej forme v palivovej nádrži a je spôsobené hlavne kondenzáciou počas procesu dopĺňania paliva. Znečistenie paliva vodou môže spôsobiť poškodenie vstrekovacích čerpadiel a trysiek, koróziu a nižšiu viskozitu paliva.

 

 

Filter motorováho oleja

Motorový olej v podstate zabezpečuje, že pohyblivé súčasti motora sú premazané a povrchy zostávajú od seba oddelené. Okrem toho má olej chladiaci účinok, aby sa zabránilo prehriatiu. Olejový filter čistí motorový olej od častíc nečistôt, ako sú kov, prach a splodiny. Tým sa zabráni opotrebovaniu a zabezpečí sa dlhšia životnosť motora. Preto sa odporúča vymeniť filter motorového oleja pri každej výmene oleja.

Filtračný výkon olejového filtra je rozdelený do troch parametrov:

  • Účinnosť popisuje najmenšiu veľkosť častíc nečistôt, ktoré musí filter kedykoľvek zachytiť. Vysoká účinnosť je nevyhnutná na filtrovanie tých častíc nečistôt, ktoré urýchľujú opotrebovanie motora.
  • Kapacita udáva množstvo znečistenia, ktoré musí filter zadržať podľa požiadaviek OEM pred ďalším servisným intervalom.
  • Tekutosť za studena vyžaduje čo najnižší odpor prietoku, aby mazací olej mohol nepretržite

V prípade dočasného upchatia olejového filtra, alebo vysokej viskozity oleja (napr. pri studenom štarte) je možné olejový filter dočasne obísť pomocou obtokových systémov. Spoľahlivé mazanie motora má najvyššiu prioritu. To možno realizovať pomocou vhodných obtokových ventilov alebo samostatných obtokových ventilov na motore, ktoré sú aktívne, kým obmedzenie filtra alebo viskozita oleja nedosiahne určitú úroveň.

Filter motorového oleja

Filter motorového oleja
Ukážka

Palivový filter

Palivo okrem svojej skutočnej funkcie zdroja energie motora plní aj iné úlohy, ako je chladenie, mazanie a čistenie komponentov.

Najmä v motorovej nafte spôsobujú nečistoty predčasné opotrebovanie komponentov palivového systému. Palivový filter odstraňuje častice nečistôt, aby chránil vstrekovací systém a následne aj motor pred poškodením.

Pre motory s citlivými vstrekovacími systémami Common Rail (HPCR) sa odporúča kombinácia dvoch filtrov (úroveň 1: predfilter, úroveň 2: hlavný filter).

Druhy nečistôt v motorovej nafte:

  • Voda (voľná a emulgovaná, napr. kondenzáciou)
  • Organické nečistoty (napr. zvyšky z procesu rafinácie)
  • Anorganická kontaminácia (napr. špina, usadeniny alebo opotrebované kovy)

Dva stupne filtrácie paliva:

  • Stupeň 1: predfilter (medzi nádržou vozidla a palivovým čerpadlom)
  • Stupeň 2: hlavný filter (medzi palivovým čerpadlom a vstrekovacím systémom)
Predfilter

Predfilter
Ukážka
Hlavný filter

Hlavný filter
Ukážka
Kompletný filter

Kompletný filter
Ukážka

Vzduchový filter

Výsledkom mnohých operácií v poľnohospodárstve sú vysoké koncentrácie prachu, ktorý sa bez filtrácie vzduchu rýchlo dostane do motora a v krátkom čase by ho poškodil.

Vzduchové filtre majú teda za úlohu odstrániť čiastočky prachu v nasávanom vzduchu v dostatočnom predstihu predtým, ako sa dostanú k motoru. Používajú sa rôzne techniky filtrácie vzduchu, od integrovaných predfiltrov až po veľké nasávacie plochy. Dvojstupňové vzduchové filtračné systémy sa odporúčajú na prácu v prostrediach s vysokým znečistením. Pracujú s hlavným a bezpečnostným prvkom, čím filtrujú dvakrát a ponúkajú optimálnu ochranu pred prachovými časticami.

V závislosti od znečisteného prostredia sú vzduchové filtre vystavené rôznemu zaťaženiu, čo sťažuje predpovedanie ich životnosti. Z tohto dôvodu sú výrobcom určené intervaly čistenia a výmeny, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od stupňa znečistenia.

Prietokový odpor sa zvyšuje s počtom prachových častíc odstránených filtrom. Výsledkom je, že motor dostáva menej vzduchu, čo vedie k poklesu výkonu a zvýšeniu spotreby paliva. Keďže kontamináciu nie je možné vždy vidieť voľným okom, indikátory prietokového odporu môžu pomôcť tým, že ukážu, kedy treba filter vymeniť.

Vzduchový filter kompletný

Vzduchový filter kompletný
Ukážka
Predfilter

Predfilter
Ukážka
Hlavná filtračná vložka

Hlavná filtračná vložka
Ukážka
Bezpečnostná vložka

Bezpečnostná vložka
Ukážka

Filtre hydraulického a prevodového oleja

V závislosti od konštrukcie traktora alebo poľnohospodárskeho stroja existuje buď spoločný alebo samostatný prívod oleja pre hydrauliku a prevodovku.

Filtre hydraulického a prevodového oleja zabezpečujú spoľahlivú filtráciu častíc, aby sa zabránilo opotrebovaniu povrchu. K najsilnejšiemu odieraniu dochádza v prevodovom alebo hydraulickom systéme v dôsledku častíc medzi pohyblivými časťami, pretože opotrebúvajú oba povrchy súčasne. Táto abrázia zostáva v oleji a bez filtrovania by viedla k ešte väčšiemu opotrebovaniu.

Filter hydraulickeho oleja

Filter hydraulickeho oleja
Ukážka
Filter prevodového oleja

Filter prevodového oleja
Ukážka

Mazivá

Pre čo najlepšiu životnosť vášho traktora alebo poľnohospodárskeho stroja sa odporúča pravidelne vymieňať všetky mazivá podľa intervalov výrobcu.

Výber správneho maziva zvýši výkon a predĺži životnosť vášho vozidla. PRILLINGER má vo svojom sortimente veľký výber motorových, hydraulických, prevodových a špeciálnych olejov od kvalitných výrobcov. Naša ponuka zahŕňa mazivá pre poľnohospodárstvo, úžitkové vozidlá, osobné a dvojkolesové vozidlá.

Olej

McCormick
Olej
Ukážka
Olej

Divinol
Olej
Ukážka