Výběr trysek na ochranu rostlin pro prostorové aplikace a rosiče
Ochrana rostlin

Výběr správné trysky pro příslušnou aplikaci

U plodin vyžadujících prostorové postřiky jsou na trysky kladeny zvláštní požadavky, protože musí být zaručena spolehlivá úroveň smáčení rostlin. V moderní ochraně plodin je stále důležitější zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a chránit životní prostředí.

V tomto článku přinášíme základní informace o technologii trysek a doporučení jejich vhodných typů pro prostorové aplikace.

Typy paprsků postřiku

Deskové trysky

Deskové clony trysek jsou nejstarším typem trysek, které jsou v současné době k dispozici. Pro sestavení tohoto typu funkční trysky je zapotřebí několik součástí: deska trysky, těsnící kroužek, směšovací deska a sítko. Tento typ trysek je poměrně nepřesný a neexistuje pro něj klasifikace tříd snížení úletu.

Trysky s plochým paprskem

Tyto trysky vytvářejí díky vnitřnímu vedení proudu ostře definovaný obrazec rozstřiku, jehož šířka se mění v závislosti na geometrii výstupu trysky. Proud kapaliny se u výstupního otvoru formuje do plochých vějířovitých proudů. Po výstupu z trysky se vytvoří plochý paprsek kapaliny, který s rostoucí vzdáleností od trysky nabývá lamelového tvaru a poté se rozpouští na kapičky. Vhodným výběrem geometrických tvarů souvisejících s funkcí lze dosáhnout různých distribucí kapaliny, jako je parabolické, lichoběžníkové nebo obdélníkové.

 

 

Trysky s dutým kuželovým paprskem

Trysky s dutým kuželovým paprskem jsou speciální v tom, že mají větší výstupní otvor a tím menší riziko ucpání ve srovnání s jinými tryskami. Vířivé těleso před kruhovým výstupem zajišťuje rotaci kapaliny před jejím vytlačením. Kužel paprsku je zevnitř dutý, protože proud neprotéká středem, ale pouze okrajem výstupu.

Trysky s plným kuželovým paprskem

Trysky s plným kuželovým paprskem jsou důležitou součástí aplikací, kde je vyžadována mimořádně rovnoměrná distribuce kapaliny. Toho se dosahuje díky středově orientovanému přítoku kapaliny do vířivé směšovací komory trysky. Optimalizované vířivé těleso s velkými průtokovými otvory zajišťuje v tomto ohledu vysokou provozní spolehlivost.

Deskové trysky

Deskové trysky
Zobrazit
Trysky s dutým kuželovým paprskem

Trysky s dutým kuželovým paprskem
Zobrazit
Trysky s plochým paprskem

Trysky s plochým paprskem
Zobrazit

Identifikace trysek

Trysky nainstalované na zařízení lze identifikovat pomocí jednoduchých možností určení:

Označení trysek

Trysku na ochranu plodin lze zpravidla snadno identifikovat podle jejího označení za předpokladu, že je stále zřetelně čitelné.

Vezměte na vědomí, že v případě potřeby mohou být na postřikovači instalovány různé trysky.

Příklady označení trysek:

  • Označení trysky vlevo: IDK-90-015C
  • Označení trysky vpravo: AVI-80-01

Barevné rozlišení

V případě špatně čitelného označení trysky lze jako alternativu použít barevné kódování ISO. Jedná se o standardizované barevné kódy velikosti výstupu trysky. 

Příklad ISO: Hnědé označení trysky (-05) odpovídá výkonu 0,5 amerických galonů/min při tlaku 40 psi nebo 1,89 l/min při tlaku 2,76 baru.

 

Vezměte prosím na vědomí, že tryska musí být před určením dobře vyčištěna, aby bylo možné jasně přiřadit barvu. Je třeba také poznamenat, že většina, ale ne všechny trysky na trhu jsou barevně označeny podle ISO, např. řada ATR od společnosti Albuz.

Aplikační tabulka ISO Aplikační tabulka ATR

 

Stříkací hlavice a matice trysek

Výběr vhodné matice trysky závisí na stříkací hlavici instalované na postřikovači. Rozlišujeme závitové a bajonetové typy matic. 

Stříkací hlavice

Stříkací hlavice slouží k upevnění a seřízení trysek na postřikovačích pro prostorové kultury. Je důležité, aby uzávěr trysky odpovídal instalované hlavici. V závislosti na konstrukci hlavice je možné měnit úhel, pod kterým je tryska umístěna vzhledem k cílovému povrchu, a v případě potřeby volit mezi různými tryskami v případě více držáků trysek.  

Závitové matice trysek

V tomto provedení je tryska připevněna k držáku trysky pomocí závitu. Matice má kulatý otvor, ve kterém je třeba trysku správně natočit pomocí nastavovacího klíče na trysky.

Bajonetové matice trysek

Bajonetové matice se vyrábějí v různých provedeních, přičemž nastavení trysky je většinou zajištěno odpovídajícím vybráním pro tělo trysky. 

Hlavice pro závitové matice

Hlavice pro závitové matice
Zobrazit
Hlavice pro bajonetové matice

Hlavice pro bajonetové matice
Zobrazit
Závitové matice

Závitové matice
Zobrazit
Bajonetové matice

Bajonetové matice
Zobrazit

Porovnání materiálů trysek

V oblasti zemědělské techniky jsou nejběžnějšími materiály trysek mosaz, plast, nerezová ocel a keramika. Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným prostředkům na ochranu rostlin s výjimkou mosazi, která není odolná vůči kapalným hnojivům.

  • Mosaz: Mosaz byla dříve velmi rozšířeným materiálem, který však v průběhu let ztratil na významu v důsledku rozvoje jiných materiálů. 
  • Plast (POM): Plastové trysky jsou velmi odolné proti opotřebení, mají vysokou přesnost a dobrý poměr cena/výkon.
  • Nerezová ocel: Trysky z nerezové oceli jsou ideální pro silné mechanické namáhání.
  • Keramika: Keramické trysky mají nejvyšší odolnost proti opotřebení a vykazují mimořádně dlouhou životnost a vysoké plošné výkony.

 

Omezení úletu

Úlet je proces, při kterém se postřiky z cílové oblasti, která má být ošetřena, dostávají do jiných oblastí. Při aplikaci jsou jemné kapičky zachyceny větrem a zaneseny například do povrchových vod nebo na sousední pozemky. Tomuto procesu je třeba co nejvíce zabránit, proto je důležité účinně omezit úlet použitím technologie trysek s nízkým úletem. U každého přípravku na ochranu rostlin je třeba dodržovat aplikační předpisy s ohledem na požadovanou třídu omezení úletu a také vzdálenosti od vodních ploch nebo sousedních pozemků.

Třídy omezení úletu jsou rozděleny podle procent (95 / 90 / 75 / 50 %) a jejich tabulku lze získat od výrobců trysek nebo příslušné schvalovací instituce pro danou zemi. V některých zemích je třeba dodržovat zvláštní předpisy pro jejich použití.

Je proto klíčové vybrat optimální trysku pro příslušnou aplikaci se správnou kombinací třídy úletu, tlaku postřiku, aplikačního množství, rychlosti jízdy a odpovídající aplikační techniky. Tyto informace lze rovněž nalézt u různých výrobců trysek.

Určení správné velikosti trysek

Vhodnou velikost trysky pro použití na prostorové aplikace lze určit podle následujícího vzorce:

Pro stanovení požadovaného objemového průtoku každé jednotlivé trysky se celkové množství aplikační dávky vydělí počtem otevřených trysek. Velikost trysky a tlak lze pak určit pomocí příslušné aplikační tabulky. Pracovní šířka odpovídá středové vzdálenosti mezi jízdními pruhy násobená jejich počtem na ošetřovanou plochu.

Pokud jsou v zařízení současně použity trysky různých velikostí, určí se nejprve velikost, která odpovídá tomu, jako kdyby bylo zařízení vybaveno tryskami stejné velikosti. Podle celkového objemového průtoku se použije příslušný počet trysek nejbližší menší velikosti.

Pro zjednodušení nabízejí někteří výrobci trysek bezplatné aplikace, které po zadání známých faktorů (l/ha, rychlost, rozteč trysek) určí vhodnou velikost trysek.

Doporučené typy trysek

V současné době se ve vinařství a sadařství nejčastěji používají trysky s dutým kuželovým paprskem bez technologie injektoru (přisávání vzduchu). Tyto trysky rozprašují postřikovou kapalinu v kruhovém rozprašovacím kuželu a mají optimální rozsah tlaku mezi 5 a 15 bary. Protože je ale spektrum jejich kapek velmi jemné, existuje vysoké riziko úletu postřikované látky. V posledních letech se pro prostorové aplikace prosazuje trend trysek s dutým kuželovým paprskem s injektorem nebo trysek s plochým paprskem s injektorem nebo bez něj. Odborníci doporučují postřikovací trysky s plochým paprskem s technologií injektoru, protože jejich spektrum kapek je nejméně náchylné k nežádoucímu úletu.

Výběr vhodného typu trysky v zásadě vždy závisí na několika faktorech:

  • druh kultury (vinařství, ovocnářství atd.)
  • povětrnostní vlivy (teplota, vlhkost, vítr)
  • použitý prostředek (herbicid, fungicid, insekticid, ...)
  • vlastnosti a složení postřiku
Deskové trysky

Deskové trysky
Zobrazit
Trysky s dutým kuželovým paprskem

Trysky s dutým kuželovým paprskem
Zobrazit
Trysky s plochým paprskem

Trysky s plochým paprskem
Zobrazit