Izbira šobe za zaščito trajnih nasadov
Zaščita rastlin

Prava šoba za posamezno uporabo


Pri trajnih nasadih veljajo posebne zahteve za šobe za zaščito rastlin, saj morajo biti zagotovljene zanesljive stopnje nanosa sredstva. V sodobni zaščiti rastlin postajajo vse pomembnejši povečanje učinkovitosti, zmanjševanje stroškov in varovanje okolja.

V tem priročniku vas bomo seznanili z osnovami tehnologije šob in učinkovitimi priporočili za zaščito trajnih nasadov.

Oblike curkov

Ploščice šob

Ploščice šob so najstarejša zasnova šob, ki je trenutno še na voljo. Za pridobitev funkcionalne šobe je potrebnih več komponent: ploščica šobe, tesnilni obroč, vrteča ploščica šobe in sito. Ta vrsta šob pri nanosu ni natančna in nima razvrstitve v razrede zmanjšanja zanašanja.

Šobe s ploščatim curkom

Šobe s ploščatim curkom zaradi notranjega vodenja pretoka proizvajajo ostro omejen vzorec pršenja, ki glede na geometrijo izhoda spreminja širino curka. Tok tekočine se na izstopni odprtini preoblikuje v ravne, pahljačaste curke. Po izstopu iz šobe nastane ploščato telo tekočine, ki z večanjem oddaljenosti od šobe dobi lamelno obliko in se nato razprši v kapljice. Z ustreznim oblikovanjem funkcionalnih, geometrijskih dimenzij lahko dosežemo različne porazdelitve tekočine, kot so npr. parabolične, trapezne ali pravokotne.

 

 

Šobe z votlim stožcem

Šobe z votlim stožcem so posebne, ker imajo zaradi svoje zasnove večjo izhodno odprtino in manjše tveganje zamašitve v primerjavi z drugimi šobami. Vrtinčasto telo pred krožno odprtino zagotavlja, da se tekočina zavrti pred izstopom. Stožec šobe je na notranji strani votel, kar pomeni, da pretok ne teče v celoti skozi luknjo, ampak le ob robu.

Šobe s polnim stožcem

Šobe s polnim stožcem so pomembna komponenta v uporabah, kjer je potrebna izjemno enakomerna porazdelitev tekočine. Ta odlična natančnost porazdelitve je dosežena s sredinsko usmerjenim dotokom tekočine v vrtinčasto mešalno komoro šobe. Optimizirano vrtinčasto telo z velikimi pretočnimi odprtinami zagotavlja visoko raven varnosti delovanja.

Ploščice šob

Ploščice šob
Prikaži
Šobe z votlim stožcem

Šobe z votlim stožcem
Prikaži
Šobe s ploščatim curkom

Šobe s ploščatim curkom
Prikaži

Konfiguracija šob

Konfiguracijo šob, ki je nameščena na napravi, je mogoče enostavno prepoznati:

Označevanje šob

Določitev šobe za zaščito rastlin enostavno ugotovite po napisu na šobi – pod pogojem, da je ta na šobi še dobro čitljiv.
Upoštevajte, da so lahko na razpršilec nameščene različne šobe.

Primeri oznak šobe:

  • Oznaka šobe na levi: IDK-90-015C
  • Oznaka šobe na desni: AVI-80-01

Barvno kodiranje

Če je oznaka šobe težko berljiva, lahko kot alternativo uporabite barvno kodiranje po ISO. To je standardizirano barvno kodiranje velikosti šobe. 

Primer ISO: Rjava oznaka šobe (-05) ustreza pretoku 0,5 ameriških gal/min pri 40 psi ali 1,89 l/min pri 2,76 bara.

 

Šobo je treba pred določanjem dobro očistiti, da lahko jasno vidite barvo. Upoštevati je treba tudi, da je večina šob, vendar ne vse, na trgu označena z barvo po ISO. Najpogostejša je serija ATR od Albuz.

Tabela pretoka ISO Tabela pretoka ATR

 

Pršilne glave in pokrovi šob

Izbira ustreznega pokrova šobe je odvisna od pršilne glave, nameščene na napravi za zaščito rastlin. Razlikujemo med navojnimi in bajonetnimi pokrovi šob. 

Pršilne glave

Pršilne glave se uporabljajo za pritrditev in poravnavo šob na pršilniku za trajne nasade. Pomembno je, da pokrov šobe ustreza pršilni glavi. Glede na izvedbo pršilne glave je možno spreminjati kot šobe glede na ciljno površino in po potrebi izbirati med različnimi šobami v primeru več nosilcev šob. 

Privijačeni pokrovi šob

Pri tej zasnovi se pritrditev na nosilec šobe izvede z navojem. Pokrov ima okroglo vdolbino in šobo je treba pravilno poravnati s ključem za nastavitev šobe.

Bajonetni pokrovi šob

Bajonetni pokrovi so izdelani v različnih izvedbah, pri čemer je šoba pogosto poravnana skozi ustrezno vdolbino v pokrovu.  

Pršilne glave z vijačnim pokrovom

Pršilne glave z vijačnim pokrovom
Prikaži
Pršilne glave z bajonetnim priključkom

Pršilne glave z bajonetnim priključkom
Prikaži
Privijačeni pokrovi

Privijačeni pokrovi
Prikaži
Bajonetni pokrovi

Bajonetni pokrovi
Prikaži

Primerjava materialov šob

Na področju kmetijske mehanizacije so najpogostejši materiali, iz katerih so šobe, medenina, plastika, nerjavno jeklo in keramika. Ti materiali so odporni na vsa običajna sredstva za zaščito rastlin, z izjemo medenine, ki ni odporna na tekoča gnojila.

  • Medenina: medenina je bila včasih zelo pogost material, vendar je z leti izgubila na svojem pomenu zaradi nadaljnjega razvoja drugih materialov. 
  • Plastika (POM): plastične šobe so zelo odporne proti obrabi, imajo visoko stopnjo natančnosti ter dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
  • Nerjavno jeklo: šobe iz nerjavnega jekla so idealne za velike mehanske obremenitve.
  • Keramika: keramične šobe nudijo največjo odpornost proti obrabi. Zaradi tega imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in visoko površinsko zmogljivost.

 

Zmanjšanje zanašanja

 Sredstva za zaščito rastlin zaradi zanašanja prehajajo s ciljne površine na tujo. Med nanašanjem drobne kapljice prestreže veter in jih odnese na primer v površinsko vodo ali sosednjo posest. Temu procesu se je treba čim bolj izogibati, zato je pomembno, da učinkovito zmanjšamo zanašanje z uporabo tehnologije šob z majhnim zanašanjem. Upoštevati je treba predpise za nanašanje posameznega sredstva za zaščito rastlin glede zahtevanega razreda zmanjšanja zanašanja in razdalje do vodnih teles ali sosednjih površin.

Zanašanje se deli na razrede, ki so razdeljeni na odstotke (95/90/75/50 %) in so na voljo pri proizvajalcih šob in inštitutu Julius Kühn za Avstrijo in Nemčijo. Poleg tega je treba v nekaterih državah upoštevati posebne predpise za uporabo.

Ustrezne šobe z majhnim zanašanjem najdete na seznamu »Naprave za zmanjšanje izgub« v pravilni kombinaciji razreda zmanjšanja zanašanja, tlaka, količine vode in hitrosti premikanja. Pomembno je izbrati optimalno šobo za posamezno uporabo. Pri trajnih nasadih je ključnega pomena tudi uporabljena naprava za nanašanje, saj je mogoče nekatere razrede zmanjšanja zanašanja doseči le z ustrezno tehnologijo nanašanja. Te informacije lahko najdete tudi na seznamu JKI ali pri različnih proizvajalcih šob.

Določanje pravilne velikosti šobe

Ustrezno velikost šobe za uporabo pri trajnih nasadih je mogoče določiti z naslednjo formulo:

 

Za določitev volumskega pretoka vsake posamezne šobe se skupni pretok šob deli s številom odprtih šob. Velikost šobe in tlak lahko nato določite z ustrezno tabelo nanosa. Delovna širina ustreza razdalji med vrstami. Če se obdela le vsaka druga vrsta, ustreza delovna širina dvakratni medvrstni razdalji.

Če so v napravi istočasno uporabljene šobe različnih velikosti, se najprej določi velikost, ki bi nastala, če bi bila naprava opremljena s šobami enake velikosti. Številka naslednje manjše velikosti šob se upošteva glede na skupno število šob.

Nekateri proizvajalci šob za lažjo uporabo ponujajo brezplačne aplikacije, ki z vnosom znanih faktorjev (l/ha, hitrost, razdalja med šobami) določijo ustrezno velikost šob.

Priporočila za šobe

V vinogradništvu se trenutno najpogosteje uporabljajo šobe z votlim stožcem brez tehnologije vbrizgavanja. Te šobe razpršijo škropilno tekočino v okroglem pršilnem stožcu in imajo optimalno območje tlaka od 5 do 15 barov. Njihov spekter kapljic je zelo fin, zato obstaja velika nevarnost zanašanja. V zadnjih letih pa se trend pri trajnih nasadih nagiba v smeri šob z votlim stožcem z injektorjem ter ploščatimi šobami, ki so na voljo z injektorjem ali brez njega. Strokovnjaki priporočajo šobe s ploščatim curkom z injektor tehnologijo, ker je njihov spekter kapljic manj dovzeten na zanašanje.

Izbira šobe je vedno odvisna od več dejavnikov:

  • Vrsta kulture (vinogradništvo, sadjarstvo itd.)
  • Vremenski vplivi (temperatura, zračna vlažnost, veter)
  • Vrsta sredstva za zaščito rastlin (herbicid, fungicid, insekticid itd.)
  • Lastnosti sredstva za zaščito rastlin
Ploščice šob

Ploščice šob
Prikaži
Šobe z votlim stožcem

Šobe z votlim stožcem
Prikaži
Šobe s ploščatim curkom

Šobe s ploščatim curkom
Prikaži