Správný postup při výměně válců motoru řetězových pil
Les

Základní kroky analýzy závad a montáže


Pokud je nutné vyměnit válec a píst motoru řetězové pily, je třeba brát v úvahu několik důležitých bodů, aby bylo dosaženo jeho původního výkonu a dlouhé životnosti.                                      

V tomto článku popisujeme nejdůležitější kroky a rady pro správnou montáž válců a pístů řetězových pil.

Analýza poškození a možné zdroje závad dvoutaktních motorů

Diagnostika poruch motorů řetězových pil je důležitým krokem při identifikaci potenciálních problémů nebo závad, které mohou ovlivnit jejich výkon a funkčnost.

Běžné příčiny poškození motoru řetězových pil

Pokud se při prvotní diagnostice zjistí, že poškození je jednoznačně způsobeno motorem, a ne jinými součástmi, může to mít několik příčin.

Uvolněná pojistka pístního čepu

Příznaky:

 • Žádná komprese, pomalý chod nebo zablokovaný motor

Možné příčiny:

 • Pojistka pístního čepu nesprávně namontována nebo zkroucená

Uvolněná pojistka proti otáčení pístního kroužku

Příznaky:

 • Žádná komprese, pomalý chod nebo zablokovaný motor
 • Silné vrčení při plném plynu

Možné příčiny:

 • Příliš vysoké otáčky motoru (pouze s manuálním karburátorem)
 • Pojistka proti otáčení pístního kroužku nesprávně nasazena nebo vada materiálu

Rozpuštěné karbonové usazeniny

Příznaky:

 • Žádná komprese, pomalý chod motoru
 • Silně zablokované pístní kroužky v důsledku usazenin karbonu v drážce pístního kroužku a po celém pístu

Možné příčiny:

 • Nesprávný směšovací poměr paliva a oleje
 • Nesprávný nebo nekvalitní olej
 • Stará palivová směs
 • Přechod z normální benzínové směsi na speciální palivo u starších pil může způsobit rozpouštění karbonu v oleji.

Silné přehřívání

Příznaky:

 • Silně znečištěná chladící žebra
 • Žádná komprese
 • Oděrky pístu a válce

Možné příčiny:

 • Porušení mazacího filmu mezi pístem a válcem
 • Nedostatečná údržba

Nedostatečné mazání

Příznaky:

 • Žádná komprese, pomalý chod nebo zablokovaný motor
 • Oděrky pístu a válce

Možné příčiny:

 • Nesprávný směšovací poměr paliva a oleje
 • Nastavení příliš chudé směsi v karburátoru = přehřátí
 • Přetížení motoru (např. při řezání tupým řetězem)
 • Stará nebo separovaná směs v důsledku příliš dlouhého skladování

Upozorňujeme, že znečištěný benzínový filtr, vadná sací hadice, ucpaný odvětrávací systém nádrže a zúžená impulzní hadice mohou rovněž vést k problémům s mazáním a následně k poškození motoru.

Postup při výměně válce krok za krokem

 • Demontujte výfuk.
 • Zkontrolujte plochy válce a pístu.
 • Při jejich poškození je nutná výměna.
 • Demontujte všechny součásti (např. karburátor atd.) pro zajištění neomezeného přístupu k válci a pístu.
 • Diagnostikujte poškození pístu viz výše.
 • Demontujte válec, pístní čep a píst.
 • Zkontrolujte kompatibilitu a úplnost nové sady válce s pístem.
Pozor: K montáži používejte pouze nové díly a vyvarujte se jejich kombinování s použitými! Nedoporučuje se vyměňovat pouze jednotlivé součásti.
 • Před montáží namažte jehlové ložisko, vnitřek válce a pístní kroužek (kroužky) motorovým olejem.
 • Vyměňte ložisko pístního čepu, dbejte na směr montáže pístu (šipka směřuje k výfuku).
 • Nasaďte pístní čep na ojnici a pojistné kroužky, dodržujte montážní polohu (mezery pojistných kroužků musí vždy směřovat nahoru nebo dolů).
 • Pečlivě umístěte těsnění válce.
 • Vložte pístní kroužek (kroužky) přesně do drážky a ujistěte se, že je správně zajištěný  pojistkou proti otáčení.
 • Stlačte pístní kroužek (kroužky) pomocí upínací pásky, aby bylo možné píst bezpečně a hladce nasadit. Poté vložte píst do válce.
 • Namažte šrouby těsnícím tmelem a nejprve je volně utáhněte.
 • Při vyjmuté zapalovací svíčce několikrát opatrně zatáhněte za startovací lanko a zkontrolujte, zda se píst volně pohybuje.
 • Poté šrouby utáhněte podle předepsaných hodnot utahovacího momentu.
 • Sestavte díly v opačném pořadí jejich demontáže.
 • Seřiďte karburátor podle pokynů výrobce.
 • Proveďte zkušební spuštění motoru.

Doporučení pro záběhovou fázi nové sady válce

 

 • Pro první 1-2 nádrže nastavte bohatší palivovou směs.
 • Během záběhu nepoužívejte speciální paliva.
 • Nepřehřívejte motor.

 

 • Nepřekračujte maximální otáčky 13 000 ot/min.
 • Po prvních 1-2 hodinách provozu zkontrolujte nastavení karburátoru.
 • Zkontrolujte těsnost všech dílů.

Jak se vyhnout chybám při instalaci

 

 • Pojistka pístního čepu musí být nasazena mezerou směrem nahoru nebo dolů.
 • Šipka na pístu musí vždy směřovat k výfuku a mezera pístního kroužku ke karburátoru.
 • Pístní kroužek musí být správně umístěn v drážce. Musí být dodržena montážní poloha pojistky proti otáčení. Pomocí upínací pásky jemně přitlačte pístní kroužek k sobě. To umožní bezpečné a plynulé zasunutí pístu do válce. Před vložením pístu znovu zkontrolujte, zda je pístní kroužek správně umístěn, aby nedošlo k jeho poškození nebo poškození pístu a válce.
Válce a písty

Válce a písty
Zobrazit
Oleje do 2 taktních motorů

Oleje do 2 taktních motorů
Zobrazit
Servisní nářadí

Servisní nářadí
Zobrazit