Údržba a servis malých motorů
Zahrada

Postup údržby a rady pro dlouhou životnost


Pro zajištění dlouhé životnosti a bezporuchového provozu malých motorů je nutné provádět pravidelný servis. Bez řádné údržby mohou být malé motory náchylné k poruchám, vyžadovat nákladné opravy nebo dokonce úplně selhat.

V následujícím článku přinášíme přehled efektivní údržby malých čtyřtaktních motorů a užitečné rady pro její provádění krok za krokem.

Význam pravidelné údržby

Vzhledem k tomu, že většina malých zařízení, jako jsou sekačky na trávu, zahradní traktory, sněhové frézy a motorové kultivátory, je poháněna spalovacími motory, měly by být alespoň jednou ročně servisovány a kontrolovány.

Při údržbě se obvykle mění olej, filtry, zapalovací svíčky a další součásti pro zajištění správné funkce motoru a zamezení jeho selhání. Bez pravidelné údržby se mohou problémy hromadit a vést k závažným poškozením, což může v konečném důsledku vést k nákladným opravám.

Hlavní přednosti pravidelné údržby:

 • snížení emisí
 • snížení spotřeby paliva
 • prodloužení životnosti motoru
 • zajištění provozní pohotovosti a bezpečnosti

Výměna oleje a olejového filtru

Úkolem olejového filtru je čistit motorový olej od kovových částic, prachu a zbytků spalin a chránit tak motor před opotřebením a poškozením. Olejový filtr a olej by se měly měnit vždy současně.

Pokud se olej pouze doplňuje, ale nikdy se zcela nevymění, zhoršuje se jeho mazací schopnost, dochází k degradaci aditiv a může dojít k rozpadu mazacího filmu, což vede k poškození motoru. Čím menší je množství oleje v motoru, tím častěji je třeba olej měnit. První výměnu výrobci doporučují po 5 hodinách provozu sekačky, pak stačí olej měnit za každých 25 provozních hodin, minimálně však jednou za sezónu.

Před výměnou je důležité motor zahřát na provozní teplotu, aby probíhala správná cirkulace oleje a ten absorboval usazené částice nečistot. Poté se starý olej vysaje. To lze provést pomocí odsávacího zařízení. Poté se odstraní starý olejový filtr a nahradí se novým. Jako užitečnou radu doporučujeme těsnění filtru před jeho vložením lehce naolejovat. Posledním krokem je doplnění čerstvého oleje, dosažení jeho požadované hladiny a kontrola případných netěsností. Přitom mějte na paměti, že maximální hladina náplně nesmí být v žádném případě překročena, jinak by kliková hřídel mohla olej napěnit.

Olejové filtry

Olejové filtry
Zobrazit

Vzduchové a palivové filtry

Při údržbě je třeba zkontrolovat nejen olejový, ale i vzduchový a palivový filtr na znečištění a v případě potřeby je vyčistit nebo vyměnit. Pokud je vzduchový filtr špatně udržován nebo není udržován vůbec, výkon motoru klesá a spotřeba paliva se zvyšuje. Když se filtrační médium palivového filtru ucpe a případně i zdeformuje nebo rozbije, mohou se do motoru dostat nefiltrované částice a způsobit jeho vážná poškození.


Vzduchové filtry

Vzduchové filtry zajišťují zachycování pevných částic nečistot z nasávaného vzduchu, aby chránily motor před znečištěním a poškozením a zajistily správný proces spalování.

Používané typy filtrů:

 • papírové vzduchové filtry
 • pěnové vzduchové filtry
 • kombinované filtry

 


Palivové filtry

Ve většině případů je spalovací motor vybaven palivovým filtrem. Ten má za úkol filtrovat částečky nečistot z paliva. Palivový filtr je nutné čistit nebo měnit, aby se předešlo poruše motoru nebo jiných částí palivové soustavy. Filtr je obvykle umístěn v palivové nádrži nebo v palivovém potrubí mezi nádrží a palivovým čerpadlem nebo karburátorem. Umístění filtru lze nalézt v návodu k obsluze výrobce motoru.

Palivo

Při dlouhodobém uskladnění stroje např. mimo sezónu je ideální vyprázdnit nádrž i celou palivovou soustavu nebo zcela naplnit nádrž a přidat stabilizátor paliva, aby se předešlo jeho degradaci, protože nádrž není hermeticky uzavřena a klesá tzv. oktanové číslo a ztrácí se zápalná schopnost paliva. Proto by se měl benzín v nádrži spotřebovat nejpozději po dvou až třech měsících.

 

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry
Zobrazit
Palivové filtry

Palivové filtry
Zobrazit

Zapalovací svíčky

V rámci standardní údržby je třeba kontrolovat, čistit a případně vyměnit zapalovací svíčku. Interval výměny zapalovací svíčky je cca 100 provozních hodin nebo alespoň jednou za sezónu.

Při výměně je nutné dodržet předepsaný utahovací moment, aby nedošlo k poškození svíčky nebo hlavy válce.

Doporučené utahovací momenty při montáži:

Montážní typ svíčky Ploché sedlo 
s těsněním
Kuželové
sedlo
Závit ø ø 18 mm ø 14 mm ø 12 mm ø 10 mm ø 18 mm ø 14 mm
Litinová hlava 35–45 Nm 25–35 Nm 15–25 Nm 10–15 Nm 20–30 Nm 15–25 Nm
Hliníková hlava 35–40 Nm 25–30 Nm 15–20 Nm 10–12 Nm 20–30 Nm 10–20 Nm

 

 

Zapalovací svíčky
Briggs & Stratton
Zapalovací svíčky
Zobrazit
Zapalovací svíčky
Champion
Zapalovací svíčky
Zobrazit
Zapalovací svíčky
NGK
Zapalovací svíčky
Zobrazit

Karburátory

Karburátory malých motorů mísí vzduch a palivo v určitém poměru, aby bylo zajištěno účinné spalování v motoru. Vzhledem k tomu, že i tato součást může způsobovat provozní problémy, doporučuje se její pravidelná údržba.

Podrobné informace o údržbě karburátorů malých motorů naleznete v našich článcích "Správná údržba plovákových karburátorů" a "Správná údržba karburátorů malých motorů".

Přístroje a příslušenství

Servisní příslušenství pro malé motory zahrnuje užitečné nástroje, jako jsou počítadla provozních hodin, otáčkoměry, odsávačky oleje a speciální plnící trychtýře.

 • Počítadla provozních hodin poskytují v podstatě základ pro plán údržby, protože se zaznamenávají všechny provozní hodiny a uživatel přesně ví, kdy je potřeba provést údržbu zařízení. To je optimální i pro půjčovny a komerčně používané stroje, které jsou vystaveny vyšší frekvenci provozu.
 • Otáčkoměry měří a zaznamenávají otáčky motoru za chodu. Nesprávné nastavení otáček motoru může vést k vysoké spotřebě paliva a dokonce k poškození motoru.
 • Odsávačky oleje jsou užitečným nástrojem při výměně oleje, protože poskytují mobilní řešení pro obtížně přístupné vypouštěcí zátky a umožňují rychlejší výměnu oleje. 
 • Speciální plnící trychtýře filtrují nečistoty a vodu z paliva. Do nádrže tak proudí pouze čistý benzín, což zvyšuje účinnost a životnost a zajišťuje správný provoz motoru.
Počítadla provozních hodin

Počítadla provozních hodin
Zobrazit
Otáčkoměry

Otáčkoměry
Zobrazit
Odsávačky oleje

Odsávačky oleje
Zobrazit
Speciální plnící trychtýře

Speciální plnící trychtýře
Zobrazit

Video: Správná údržba a servis malých motorů

V našem videu vám krok za krokem ukážeme, jak optimálně servisovat důležité součásti malých motorů a prodloužit tak jejich výkon a životnost.