Správné broušení a seřízení žacích lišt travních sekaček s dvojitou kosou
Louky a pastviny

Optimální údržba pro efektivní výsledky seče


Lišty s dvojitými protiběžnými kosami jsou nabízeny jako alternativa ke klasické technice sečení prstovými lištami a jejich zásadní výhodou je, že riziko zanesení sečeným materiálem je výrazně nižší a proto je možné pracovat bez nucených přestávek. Pro zajištění úspěšné sklizně pícnin je nezbytné věnovat pozornost ostrosti a seřízení žacích kos, případně vyměnit  opotřebované komponenty.

V následujícím článku vysvětlíme, proč hraje správné ostření a údržba žacích kos důležitou roli, a v návodu ukážeme, jak správně seřídit a udržovat dvoukosové žací lišty.

Příčiny opotřebení a poškození

Pro dosažení dobrých výsledků sečení je nutné používat kvalitní žací nástroje. Kromě přirozeného opotřebení jsou protiběžné kosy vystaveny také riziku poškození od kamenů, nečistot, nerovností terénu a charakteru sečeného materiálu. Vzhledem k těmto faktorům opotřebení je nezbytná jejich pravidelná údržba a kontrola. Pokud jsou kosy správně nabroušeny, můžete dosáhnout nejen výborných výsledků seče, ale také zvýšení výkonu žacího stroje až o 15 %.

Doporučené kroky kontroly opotřebení:

 • kontrola žabek kosy na celkové opotřebení, vylomení nebo hrubé rýhy
 • kontrola ostrosti břitů
 • vizuální a mechanická kontrola pevnosti nýtů
 • kontrola opotřebení čepů žabek a vodících ramen kosy

 

 

Profesionální brusky na žací kosy

Ztupené žabky kosy způsobují nečistý řez a nekvalitní seč. Proto je pro dosažení optimálních výsledků velmi důležitá jejich pravidelná údržba a ostření pod správným úhlem.

V následujícím srovnání představujeme dvě profesionální zařízení pro optimální ostření kos lištových sekaček.

Servisní stanice pro úhlové brusky

Výhody:

 • nízká cena
 • snadné nastavení správného úhlu
 • rychlý proces broušení


Nevýhoda:

 • nevhodná pro nezkušené uživatele

Kompletní bruska na žací kosy

Výhody:

 • velmi přesné broušení
 • vhodná i pro nezkušené uživatele
 • oboustranné broušení bez nutnosti změny úhlu nastavení


Nevýhoda:

 • vyšší pořizovací náklady

Video: Nastavení horních vodících ramen kosy

Kromě pravidelné údržby a kontroly je nutné správně nastavit přítlak horních vodících ramen žacích kos při jejich demontáži. Seřízení se provádí pomocí tlakové nebo seřizovací měrky, které umožňují vizuální kontrolu správného přítlaku. Špatně seřízená vodící ramena vedou ke špatným výsledkům sečení a zvyšují opotřebení žabek. 

Ve videonávodu vám ukážeme, jak seřídit dvojité žací kosy pomocí tlakové nebo seřizovací měrky.

Návod k seřízení horních vodících ramen pro systém ESM® bidux®

 

1

Přiložte seřizovací měrku pod rám a posunujte s ní vpřed a vzad pod přední objímkou ramena. Mírný třecí kontakt odpovídá jeho optimální výšce.
2 V případě potřeby povolte upínací šroub na držáku vodícího ramena a nastavte jeho výšku tak, aby se měrka lehce dotýkala pouzdra.

 

 

Správné nastavení spodní a horní kosy

Nastavení spodní kosy

1

Zkontrolujte vzdálenost mezi spodní kosou a základní deskou pohonu. Měla by být přibližně 2-3 mm, aby nedošlo k vertikální deformaci kosy.

V případě nutných korekcí spodní a horní kosy pokračujte v seřizování podle pokynů.

2

Nastavte pohon do středové polohy s vystředěnými pouzdry ložisek klik a poté mírně povolte samojistící matici ložisek pák pohonu.

3

Otáčejte excentrickým pouzdrem (pouze pro spodní kosu) např. pomocí průbojníku nebo podobného nástroje, dokud nedosáhnete požadované vůle mezi spodní kosou a základní deskou pohonu.

Ujistěte se, že kosa zůstává rovná a neprohýbá se pnutím.

4

Poté utáhněte samojistící matici na ložisku páky pohonu na 150 Nm. Přitom dbejte na to, aby nedošlo k přetočení excentrických pouzder.

Po opakovaném povolování a utahování páky pohonu je třeba vyměnit pojistnou matici, aby nedošlo k jejímu samovolnému uvolnění.

 

Nastavení horní kosy

1

Horní a spodní kosy po sobě musejí volně klouzat bez vůle, přičemž spodní kosa se nesmí dotýkat vnitřní patky lišty.

V případě nutných korekcí spodní a horní kosy pokračujte v seřizování podle pokynů.

2

Nastavte pohon do středové polohy s vystředěnými pouzdry ložisek klik a poté mírně povolte samojistící matici ložisek pák pohonu.

3

Správnou vůli nastavíte tak, že mezi horní a dolní kosu vložíte list papíru a otáčíte excentrickým pouzdrem (pouze pro horní kosu) např. pomocí průbojníku nebo podobného nástroje, dokud nedojde k sevření papíru.

4

Poté utáhněte samojistící matici na ložisku páky pohonu na 150 Nm. Přitom dbejte na to, aby nedošlo k přetočení excentrických pouzder.

Po opakovaném povolování a utahování páky pohonu je třeba vyměnit pojistnou matici, aby nedošlo k jejímu samovolnému uvolnění.

Široký sortiment dvojitých žacích kos a opotřebitelných dílů ESM® v internetovém obchodě PRILLINGER

Společnost PRILLINGER se prezentuje jako kompetentní dodavatel zařízení a náhradních dílů v oblasti péče o louky a travní plochy a nabízí rozsáhlý sortiment produktů značky ESM®.

Protiběžné žací kosy

ESM®
Protiběžné žací kosy
Zobrazit
Měrky nastavení horních ramen kosy

ESM®
Měrky nastavení horních ramen kosy
Zobrazit
Pohon dvojité kosy

ESM®
Pohon dvojité kosy
Zobrazit