Správná instalace a odstraňování závad alternátorů
Elektrika

Užitečné rady pro prevenci opotřebení a montáž


Moderní vozidla s vysokou úrovní výbavy a mnoha funkcemi mají velmi vysoké nároky na elektrickou energii, kterou vyrábí alternátor a ukládá akumulátor. Konstrukce alternátoru proto musí být navržena tak, aby byla schopna dodávat všem elektrickým spotřebičům dostatečný výkon po delší dobu. Navzdory robustnosti součásti může opotřebení vést k omezení provozu nebo dokonce k úplnému selhání alternátoru.

V následujícím článku přinášíme základní přehled o jeho funkci a také užitečné rady, jak předcházet opotřebení a jak správně provést instalaci.

Jak fungují alternátory

Alternátory jsou elektrické generátory, které se používají k výrobě elektřiny a jsou obvykle poháněny řemenem od motoru vozidla. Elektřina se vyrábí pomocí indukce uvedením do pohybu rotoru v pevném statoru (stacionární část elektromotoru). Aby se zabránilo vývinu tepla v důsledku elektromagnetických ztrát a elektrického odporu, jsou na hřídeli rotoru instalovány v závislosti na konstrukci jeden nebo dva ventilátory. Většina alternátorů jsou konstruovány jako třífázové.

Příčiny opotřebení

Rychlé opotřebení alternátorů je primárně způsobeno vniknutím kapalin a mechanických nečistot a lze se mu vyhnout pravidelnou kontrolou a čištěním.

Mechanické znečištění

Příčiny Důsledky
- Znečištění způsobené prachem nebo jemnými částicemi

- Snížení výkonu
- Silný hluk z alternátoru
- Silné opotřebení uhlíkových kartáčů, sběracích kroužků a diod

- Snížený odvod tepla v důsledku usazování prachu nebo nečistot - Tepelné zabarvení (kabely v generátoru, izolace měděných vinutí)
- Tepelné přetížení kuličkového ložiska v důsledku špatného mazání způsobeného znečištěním - Hluku v kuličkovém ložisku
- Poškození oběžných drah kuliček v důsledku úniku maziva

Oprava

Během provozu se doporučuje alternátor a celý motorový prostor pečlivě čistit v přiměřených intervalech podle okolních provozních podmínek a prostředí provozu vozidla.

 

Znečištění kapalinami

Příčiny Důsledky
- Netěsnost (motor, palivový nebo hydraulický systém, kuličková ložiska) - Snížení výkonu
- Únik maziva z ložisek                                
- Silné znečištění a vnitřní inkrustace
 

- Znečištění při výměně filtru nebo oleje

- Vnější zaolejování
- Tepelné přetížení

- Vysoké opotřebení sběracích kroužků, kartáčů a držáků kartáčů
- Otěr kartáčů v oblasti regulátoru

Oprava

Najděte a odstraňte příčinu netěsností v olejovém, hydraulickém nebo palivovém systému, vyčistěte alternátor.

 

Chyby při instalaci

V mnoha případech vedou chyby při montáži k závadám nebo poruchám alternátoru. Ukážeme vám běžné příčiny chyb a možnosti řešení problémů.

Řemenice

Příčiny Důsledky
- Matice řemenice je utažená nekontrolovaně (rázovým utahovákem) nebo příliš vysokým momentem.

- Závit hřídele je poškozený/utržený (foto vpravo).

- Matice na hřídeli není dostatečně pevně utažena. V důsledku toho je řemenice uvolněná a protáčí se na hřídeli.
- Volnoběžka řemenice je nainstalována bez potřebných distančních podložek. V důsledku toho nebyl vnitřní kroužek válečkového ložiska dostatečně upevněn k hřídeli. Hřídel se otáčela ve vnitřním kroužku ložiska, což způsobilo jeho opotřebení. V důsledku zvýšené vůle mezi ložiskovým kroužkem a hřídelí nebyl rotor správně veden a brousil se o stator.     
- Plechy ve statoru byly posunuty proti sobě.

- Alternátor po určitém počtu najetých kilometrů již nemá výkon.
- Hluky v alternátoru                                   
- Svítí kontrolka nabíjení                                 
- Uvolněná řemenice                                     
- Známky opotřebení řemenice                          
- Silně opotřebovaný závit na hřídeli                 
- Značná radiální vůle rotoru na straně řemenice                                                       
- Silně opotřebovaná hřídel v oblasti předního kuličkového ložiska                       
- Stopy obroušení na rotoru                           
- Zkrat ve vinutí

Oprava

 
 • Upevněte hřídel vhodným imbusovým klíčem nebo vícezubým klíčem.
 • Utáhněte matici řemenice předepsaným momentem:

  - M16 × 1,5: 95 Nm +/- 5 Nm
  - M27 × 1,5: 152 Nm +/- 17,5 Nm

 

 

 

Elektrické připojení

Příčiny Důsledky
- Matice na B+ není dostatečně utažena
(foto vpravo)
- Spojovací kabel není upevněn podle specifikací výrobce. Volně se pohybující kabely mohou způsobit uvolnění matice. Pokud matice není správně utažena nebo povolena, kontaktní odpor bude mít za následek zvýšení teploty součástí a vznik elektrických oblouků způsobených nabíjecími proudy.

- Baterie vozidla není dostatečně nabitá
- Matice ze spoje B+ uvolněná                        
- Spojovací šroub B+ je tepelně zbarvený         
- Spojovací šroub B+ je částečně vypálený     
- Matice a podložky mají stopy po vypálení a roztavení

Oprava

 
 • Zkontrolujte připojovací kabel a kabelové oko, zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.
 • Upevněte propojovací kabel podle pokynů výrobce vozidla tak, aby se kabel nemohl volně pohybovat.
 • Utáhněte matici předepsaným momentem:

  - M5: 3,3 Nm +/- 0,6 Nm
  - M6: 5,1 Nm +/- 0,9 Nm
  - M8: 11 Nm +/- 2 Nm
  - M10: 11, 8 Nm +/- 2,3 Nm

 

 

 

Alternátory v kvalitě originálního vybavení od společnosti PRILLINGER

Společnost PRILLINGER nabízí široký sortiment alternátorů, náhradních dílů a příslušenství od kvalitních výrobců, jako je např. MAHLE, s rychlou skladovou dostupností.

Alternátory
MAHLE
Alternátory
Zobrazit
Regulátory napětí
MAHLE
Regulátory napětí
Zobrazit
Řemenice
MAHLE
Řemenice
Zobrazit
Příslušenství

Příslušenství
Zobrazit