Profesionální řezání hydraulických hadic pomocí strojů Uniflex
Hydraulika

Správné řezání hydraulických hadic


Profesionální způsob řezání hydraulických hadic je důležitým předpokladem pro jejich následné kvalitní zpracování. Řezačky hadic od společnosti Uniflex jsou v této oblasti uznávány jako špičkové řešení a díky své pevné a kompaktní konstrukci nabízejí bezpečnou a efektivní práci.

V následujícím článku naleznete všeobecné informace o spravném postupu zpracování hadic pomocí řezacích strojů a také praktické video k tomuto tématu.

Správně uříznutí a očištění hadice

Hadice musí být řádně odříznutá rovným a čistým řezem (doporučuje se odchylka maximálně 5 stupňů), aby bylo možné nainstalovat lisovací objímky a koncovky přesně do jedné roviny s podélnou osou hadice.

Výběr řezacích strojů a nožů závisí na typu hadice a jejím průměru (DN). Znečištění hadice zbytkovými částicemi a prachem může vést k vážným provozním komplikacím v hydraulickém systému, proto je velmi důležitá její čistota.

Přehled typů řezacích nožů

Správná volba řezacího nože hraje zásadní roli pro zajištění přesného a efektivního řezání různých typů hadic.  

Hladký řezací kotouč TM

Hladké řezací nože se vyznačují hladkým povrchem a používají se k přesnému a hladkému řezání různých materiálů.

Nejčastěji se používají pro plastové nebo gumové hadice s vložkami z ocelového drátu nebo měkčeného PVC s menší tloušťkou stěny nebo nižší pevností.

Doporučení pro použití hladkých řezacích nožů:

 • termoplastické hadice (plastové)
 • hydraulické hadice s 1 nebo 2 vložkami z ocelového drátu, např. 1 ST a 2 ST nebo 1 SN a 2 SN do průměru DN 25 nebo 1 SC a 2 SC do průměru  DN 25 a SAE 100 R4

Řezací kotouč TM G s drážkami

Drážkované nože se vyznačují úzkými, podlouhlými štěrbinami nebo zářezy podél ostří.

Speciální tvar ostří zajišťuje zvýšenou chladící schopnost v oblasti řezu, umožňuje nižší točivý moment a vyšší rychlost posuvu řezu. Díky dlouhé životnosti jsou tyto nože vhodné zejména pro sériovou výrobu vícespirálových hadic.

Doporučení pro použití řezacích nožů s drážkami:

 • hydraulické hadice s 1 nebo 2 vložkami z ocelového drátu, např. 1 ST a 2 ST nebo 1 SN a 2 SN do průměru DN 25 nebo 1 SC a 2 SC do průměru  DN 25 a SAE 100 R4
 • hydraulické hadice s 4 vložkami z ocelového drátu, např. 4 SP/4 SH do průměru DN 32, SAE 100 R13 nebo SAE 100 R15 do průměru DN 25

Řezací kotouč TM C s povlakem tvrdokovu

Řezací nože s povlakem se používají pro nejsilnější typy hadic a materiály, které mají tendenci rychleji otupovat nebo poškozovat ostří. 

Povlak zajišťuje, že se výrazně prodlouží životnost nože, vzniká méně řezného prachu a kouře, nedochází k usazování gumy uvnitř hadice a snižuje se teplota na řezné ploše.

Doporučení pro použití řezacích nožů s povlakem:

 • hydraulické hadice s 4 nebo 6 vložkami z ocelového drátu
 • hadice s průměrem DN 32 až DN 50 i vyšším
 • pro vícespirálové hadice s velkými jmenovitými průměry je potřeba použít výkonnější typy řezaček EM 6 nebo EM 8

Správná příprava pro čistý řez

 • Hadice v metráži musí být na odvíjecím zařízení ve stejné výšce jako stůl řezacího stroje.
 • Délka hadice musí být správně nastavena a musí být zohledněna stanovená tolerance. Rozměry by měly být v souladu s informacemi výrobce armatur.
 • Umístěním opěrných čepů na stroji zajistěte správné napnutí hadice.
 • Označte požadované místo řezu a podle něj vsuňte hadici pákou do řezačky.
 • Při každém řezání používejte odsávací zařízení, abyste chránili zdraví obsluhy a udržovali pracovní prostředí čisté. Škodlivý kouř nebo výpary lze účinně odsávat a pomocí zhášeče jisker, který je v odsávačce Uniflex nainstalován, lze minimalizovat riziko požáru způsobené doutnajícími částicemi ve zbytcích pryže.

Opěrné čepy

U řezaček s ruční pákou (mechanické ovládání) jsou na řezacím stole k dispozici opěrné čepy, které by měly být nastaveny podle velikosti hadice.

Obecné pravidlo pro umístění opěrných čepů je následující:

 • velký průměr hadice = větší vzdálenost
 • malý průměr hadice = menší vzdálenost
Upozornění: Hadici nikdy neřežte bez opěrných čepů!
Upozornění: Hadice musí být alespoň tak dlouhá, jaká je minimální možná vzdálenost mezi opěrnými čepy.

 

Rychlost řezání

V zásadě by měla být ruční páka stlačována dostatečnou silou, ale pomalou rychlostí.

Při řezání je potřeba postupovat velmi opatrně! 

U strojů s pneumatickým ovládáním je důležité se důkladně seznámit s návodem k obsluze pro správné nastavení.

Typy řezaček na hadice

V závislosti na typu hadice a její konstrukci je možné použít různé typy řezaček. Tyto stroje se liší svým výkonem a velikostí.

Řezačky Uniflex se dodávají buď s mechanickým ovládáním ruční pákou nebo pneumatickým ovládáním a posuvem.

Řezačka EM 3

Řezačka EM 3
Zobrazit
Řezačka EM 6 M

Řezačka EM 6 M
Zobrazit
Řezačka EM 8 P

Řezačka EM 8 P
Zobrazit
Odsávačka

Odsávačka
Zobrazit

Obecná bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní předpisy pro zpracování hadic mají zásadní význam pro prevenci nehod a zranění.

 • Všechny osoby pracující se strojem musí znát základní předpisy pro bezpečnost práce a prevenci úrazů a musí být náležitě proškoleny a kvalifikovány.
 • Je třeba důsledně dodržovat pokyny výrobce pro obsluhu strojů na zpracování hadic.
 • Všechny osoby, které se podílejí na zpracování hadic, musí nosit požadované osobní ochranné prostředky (OOP). To zahrnuje ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranu sluchu a v případě potřeby ochranný oděv.

 

 • Velmi důležité je použití správných nástrojů a zařízení pro montáž a zpracování hadic.
 • Stroje musí být řádně udržovány a pravidelně kontrolovány.
 • Pracovní prostor by měl být čistý, uklizený a dobře osvětlený, aby se zabránilo například zakopnutí o kabely nebo hadice.
 • Musí být jasně definována odpovědnost pracovníků za instalaci, uvedení do provozu, provoz, údržbu a opravy. Personál, který prochází školením, smí na stroji pracovat pouze pod dohledem zkušené osoby.