Správný výběr trysek na ochranu polních plodin
Ochrana rostlin

Efektivní řešení pro ošetřování rostlin

V moderní ochraně plodin je stále důležitější zvyšovat její účinnost. Optimalizace výběru trysek může nejen snížit náklady, ale také chránit životní prostředí. To jde ruku v ruce se snížením úletu a zpřesněním aplikace postřiku na ošetřovanou plochu.

V tomto praktickém průvodci vysvětlíme základy technologie trysek a také doporučení a kombinace trysek pro dosažení nejlepších výsledků při ochraně polních plodin.

Označení trysek

Identifikaci trysky lze obvykle snadno provést podle jejího označení v případě, že je toto označení na trysce stále zřetelně čitelné.

Vezměte na vědomí, že v případě potřeby mohou být na okrajích namontovány jiné trysky než uprostřed a v závislosti na výrobci mohou mít i jinou barvu.

Příklady označení trysek:

 • Označení trysky vlevo: ID-120-025C
 • Označení trysky vpravo: AVI-110-05

Barevné kódování ISO

V případě špatně čitelného označení trysky lze jako alternativu použít barevné kódování ISO. Jedná se o standardizované barevné kódování velikosti výstupu trysky.

Příklad: Hnědé označení trysky (-05) odpovídá výkonu 0,5 US galonu/min při tlaku 40 psi nebo 1,89 l/min při tlaku 2,76 baru.


Tryska musí být před stanovením dostatečně vyčištěna, aby bylo možné jasně určit barvu. Je třeba také poznamenat, že většina, ale nikoliv všechny trysky na trhu, jsou barevně odlišeny podle ISO.

Barevný kód Velikost trysky
  -01
  -015
  -02
  -025
  -03
  -04
  -05
  -06

Držáky trysek

Výběr vhodného držáku trysky závisí na typu a velikosti rozvodné trubky, popř. hadice instalované na postřikovači. Podle uchycení trysek se rozlišují na šroubovací a bajonetové.

Šroubovací držáky trysek

U tohoto typu je tryska připevněná k držáku pomocí matky se závitem. Matka má kruhový výřez, proto musí být tryska správně natočená pomocí klíče pro nastavení trysek.

Bajonetové držáky trysek

Bajonetové držáky se vyrábějí v různých provedeních, přičemž natočení trysky odpovídá nastavení matky s výřezem pro trysku.

Dva nejběžnější bajonetové systémy jsou Multijet a Twistloc, ale různí výrobci mohou použít vlastní bajonetové systémy.

U systému Multijet zajišťují správnou polohu matky, odpovídající tlak a těsnost dva bajonetové čepy, zatímco u systému Twistlock jsou to dvě prohlubně na držáku.

Šířka paprsku postřiku

Šířku papsku postřiku a tím i výběr trysky ovlivňují různé faktory.

Vzhledem k šikmému rozstřiku trysek má relativní výška k aplikační oblasti silný vliv na aplikační šířku paprsku. Je proto důležité vždy zvolit správnou vzdálenost trysky od cílové oblasti. Dalšími důležitými faktory jsou úhel paprsku a rozteč trysek na výložníku.

Pokud tyto faktory nejsou vzájemně kompatibilní, může dojít k nadměrnému nebo naopak nedostatečnému dávkování přípravku na ochranu plodin a k nežádoucí boční aplikaci postřiku na neošetřované plochy. Upozorňujeme, že to platí i pro zákonem předepsanou kontrolu postřikovačů.

  Teoretická šířka paprsku v cm při výšce paprsku H v cm
Úhel paprsku H 10 H 15 H 20 H 25 H 30 H 40 H 50 H 60 H 70 H 80 H 100 H 120
20° 3,5 5,3 7,1 8,8 10,6 14,1 17,6 21,2 24,7 28,2 35,3 42,0
30° 5,4 8,0 10,7 13,4 16,1 21,4 26,8 32,2 37,5 42,9 53,6 64,0
45° 8,3 12,1 16,6 20,7 24,9 33,1 41,4 49,7 58,0 66,3 82,8 99,0
60° 11,6 17,3 23,1 28,9 34,6 46,2 57,7 69,3 80,8 92,4 115,0 138,0*
90° 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 200,0 240,0*
120° 34,6 52,0 69,3 86,6 104,0 139,0 173,0 208,0 242,0 277,0 346,0* 416,0*
140° 55,0 82,4 110,0 137,0 165,0 220,0 275,0 330,0* 385,0* 440,0* 550,0* 660,0*

* Velká odchylka mezi efektivní a teoretickou šířkou paprsku

Porovnání materiálů trysek

V oblasti zemědělské techniky jsou nejběžnějšími materiály trysek mosaz, plast, nerezová ocel a keramika. Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným prostředkům na ochranu rostlin s výjimkou mosazi, která není odolná vůči kapalným hnojivům.

 • Mosaz: Mosaz byla dříve velmi rozšířeným materiálem, který však v průběhu let ztratil na významu v důsledku rozvoje jiných materiálů. 
 • Plast (POM): Plastové trysky jsou velmi odolné proti opotřebení, mají vysokou přesnost a dobrý poměr cena/výkon.
 • Nerezová ocel: Trysky z nerezové oceli jsou ideální pro silné mechanické namáhání.
 • Keramika: Keramické trysky mají nejvyšší odolnost proti opotřebení a vykazují mimořádně dlouhou životnost a vysoké plošné výkony.

Porovnání typů trysek

V současné době se v oblasti postřikovací techniky používají téměř výhradně injektorové trysky (výjimku tvoří zařízení s pulzní technologií), protože ty v důsledku mísení vzduchu s rozstřikovanou kapalinou vytvářejí poměrně velké, vzduchem nasycené částice kapaliny. To zlepšuje smáčení rostlin a snižuje úlet.

V minulosti se používaly především trysky s dutým kuželovým a plochým paprskem, které však byly v současnosti nahrazeny téměř výhradně jednoduchými a dvojitými plochými tryskami s injektory. Stále oblíbenější jsou injektorové trysky s dvojitým paprskem, které jsou obzvláště vhodné pro vytváření souvislého povlaku postřiku bez „mrtvých úhlů“ pomocí čelního a zadního paprsku. V závislosti na výrobci a typu trysky je na trhu široká nabídka trysek s různými úhly paprsku a velikostmi. Základní konstrukce se u tohoto typu dělí na dva modely, a to na trysku s dvojitým plochým paprskem a na dvojitý držák trysek s dvěma tryskami s jednoduchým plochým paprskem.

Omezení úletu

Úlet je proces, při kterém se pesticidy z jedné ošetřované oblasti dostávají do jiných oblastí. Při aplikaci jsou jemné kapičky zachycovány větrem a odnášeny pryč. Je třeba zabránit pronikání postřiků do povrchových vod a na sousední pozemky. Úlet lze účinně snížit použitím technologie trysek s nízkým úletem. U každého přípravku na ochranu rostlin je třeba dodržovat aplikační předpisy s ohledem na požadovanou třídu úletu a vzdálenosti od vodních ploch nebo sousedních oblastí.

Úlet je rozdělen do tříd podle procent (95 / 90 / 75 / 50 %). V některých zemích je třeba dodržovat zvláštní předpisy pro použití.

Je proto klíčové vybrat optimální trysku pro příslušnou aplikaci se správnou kombinací třídy úletu, tlaku postřiku, aplikačního množství vody a rychlosti jízdy.

Rozsah úletu závisí na následujících technických a meteorologických faktorech

 • velikost kapek

 • rychlost jízdy

 • výška postřiku

 • rychlost větru

 • teplota vzduchu

 • vlhkost vzduchu

Z hlediska technologie trysek je velikost kapek faktorem, který lze ovlivnit. Rozhodující je zde konstrukce trysky a stříkací tlak. V zásadě by tryska měla být vždy tak jemná, jak je pro ošetření nezbytné, a zároveň co možná nejhrubší pro snížení úletu.

Určení správné velikosti trysek

Vhodnou velikost trysky pro použití při plošné aplikaci lze určit podle následujícího vzorce:

 

Někteří výrobci trysek nabízejí bezplatné aplikace, které po zadání známých faktorů (l/ha, rychlost, rozteč trysek) určí vhodnou velikost trysky.

Doporučení pro použití trysek na ochranu plodin

Volba trysky v zásadě vždy závisí na několika faktorech:

 • vlivy počasí (teplota, vlhkost, vítr)
 • způsob aplikace
 • použitý prostředek

Obilniny

Použitý prostředek Typ trysky
herbicidy dvojitý plochý paprsek
1. aplikace fungicidů/insekticidů plochý paprsek
2. aplikace fungicidů/insekticidů dvojitý plochý paprsek

Řepka

Použitý prostředek Typ trysky
herbicidy dvojitý plochý paprsek
fungicidy/insekticidy* dvojitý nebo jednoduchý plochý paprsek

*V závislosti na prostředku a způsobu poškození při aplikaci fungicidů/insekticidů

Cukrová řepa

Použitý prostředek Typ trysky
herbicidy dvojitý plochý paprsek
insekticidy* dvojitý nebo jednoduchý plochý paprsek
fungicidy* dvojitý nebo jednoduchý plochý paprsek

Kukuřice

Použitý prostředek Typ trysky
1. aplikace herbicidů dvojitý plochý paprsek
2. aplikace herbicidů dvojitý plochý paprsek

Velký výběr z technologie trysek v internetovém obchodě PRILLINGER

Kromě standardních trysek nabízí společnost PRILLINGER řadu speciálních trysek pro individuální aplikace v oblasti ochrany rostlin a tekutých hnojiv.

Dutý kuželový paprsek

Dutý kuželový paprsek
Zobrazit
Plochý paprsek

Plochý paprsek
Zobrazit
Dvojitý plochý paprsek

Dvojitý plochý paprsek
Zobrazit
Speciální trysky

Speciální trysky
Zobrazit