Výber dýz na ochranu rastlín pri pestovaní poľných plodín
Diely postrkovačov

Efektívne riešenia dýz pre poľné pestovanie plodín


V modernej ochrane plodín je čoraz dôležitejšie zvyšovať efektivitu. Optimalizácia výberu dýz môže nielen znížiť náklady, ale aj chrániť životné prostredie. To ide ruka v ruke s redukciou úletu a presnosťou prúdu na ošetrovanú plochu.

V tejto príručke Vám vysvetlíme základy technológie dýz, ako aj odporúčania na dýzy a ich kombinácie na dosiahnutie najlepších výsledkov pre rôzne plodiny.

Stanovenie aktuálnej zostavy dýz

Namontované dýzy na zariadení možno identifikovať pomocou jednoduchých možností určenia:

Označenie dýzy

Určenie dýzy na ochranu rastlín sa dá zvyčajne ľahko vykonať pomocou označenia dýzy - za predpokladu, že je označenie na dýze stále dobre čitateľné.

Pozor, na okraji môžu byť namontované iné trysky ako v strede, ktoré môžu mať aj inú farbu v závislosti od výrobcu.

Príklady ozačenia dýz:

 • Označenie dýzy – vľavo: ID-120-025C
 • Označenie dýzy – vpravo: AVI-110-05

Farebné označenie dýz podľa ISO

Ak je identifikácia dýzy ťažko čitateľná, ako alternatívu možno použiť farebné kódovanie ISO. Ide o štandardizované farebné označenie dýzy.

Napríklad hnedé označenie dýzy (-05) zodpovedá prietoku 0,5 US gal/min pri 40 psi alebo 1,89 l/min pri 2,76 bar.


Pozor, dýzu je potrebné pred stanovením dobre vyčistiť, aby bolo možné jasne priradiť farbu. Treba tiež poznamenať, že väčšina, ale nie všetky trysky na trhu, sú farebne označené ISO.

Farebné rozlíšenie dýz
 

Veľkosť dýzy

  -01
  -015
  -02
  -025
  -03
  -04
  -05
  -06

Matice

Výber správnej matice dýzy závisí od zostavy dýz namontovanej na zariadení na ochranu rastlín. Rozlišujú sa matice so závitovým systémom alebo bajonetovým systémom uchytenia.

Matice so závitovým systémom uchytenia

Pri tejto forme je pripevnenie vyrobené so závitom na držiaku dýzy. Matica má kruhové vybranie, ktoré vyžaduje, aby bola dýza správne otočená pomocou kľúča na nastavenie dýzy.

Matica s bajonetovým systémom uchytenia

Matice s bajonetovým systémom uchytenia sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, pričom sa dýza často vyrovnáva pomocou zodpovedajúceho vybrania v uzávere. Dva najbežnejšie bajonetové systémy sú Multijet a Twistloc, pričom rôzni výrobcovia používajú aj vlastné bajonetové systémy.

Pri systéme Multijet zaisťujú správny tlak a tesnosť dve priehlbiny.

Pri systéme Twistloc sa matica polohuje pomocou dvoch čapov, ktoré zároveň zabezpečujú správny tlak a tesnosť.

Uhol rozstreku

Uhol rozstreku a tým aj výber uhlu ovplyvňujú rôzne faktory.

Vďaka šikmému vzoru striekania dýz má relatívna výška k nanášanej ploche silný vplyv na záber postrekovania. Preto je dôležité vždy zvoliť správnu vzdialenosť k cieľovej ploche. Ďalšími dôležitými faktormi sú uhol rozstreku a vzdialenosť medzi dýzami na ramene.

Ak faktory nie sú navzájom kompatibilné, môže to viesť k zvýšenej dávke alebo nedostatočnej aplikácii prípravku na ochranu rastlín a nesprávnemu bočnému rozdeleniu v dôsledku prekrytia lúčov postreku. Upozorňujeme, že je to relevantné aj pre zákonnú kontrolu dýz.

 
Teoretický záber dýzy v cm pri výške aplikácie H v cm
Uhol rozstreku
H 10 H 15 H 20 H 25 H 30 H 40 H 50 H 60 H 70 H 80 H 100 H 120
20° 3,5 5,3 7,1 8,8 10,6 14,1 17,6 21,2 24,7 28,2 35,3 42,0
30° 5,4 8,0 10,7 13,4 16,1 21,4 26,8 32,2 37,5 42,9 53,6 64,0
45° 8,3 12,1 16,6 20,7 24,9 33,1 41,4 49,7 58,0 66,3 82,8 99,0
60° 11,6 17,3 23,1 28,9 34,6 46,2 57,7 69,3 80,8 92,4 115,0 138,0*
90° 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 200,0 240,0*
120° 34,6 52,0 69,3 86,6 104,0 139,0 173,0 208,0 242,0 277,0 346,0* 416,0*
140° 55,0 82,4 110,0 137,0 165,0 220,0 275,0 330,0* 385,0* 440,0* 550,0* 660,0*

* Veľká odchýlka medzi efektívnou a teoretickou šírkou lúča

Porovnanie materiálov z ktorého sú dýzy vyrobené

V oblasti poľnohospodárskej techniky sú najbežnejšími materiálmi dýz mosadz, plast, nehrdzavejúca oceľ a keramika. Tieto materiály sú odolné voči všetkým bežným pesticídom, s výnimkou mosadze, ktorá nie je odolná voči tekutým hnojivám.

 • Mosadz: Mosadz bývala veľmi bežným materiálom, ktorý sa v priebehu rokov stal menej dôležitým, keďže sa vyvíjali iné materiály.
 • Plast (POM): Plastové dýzy sú veľmi odolné voči opotrebovaniu, majú vysoký stupeň presnosti a majú dobrý pomer cena/výkon.
 • Nehrdzavejúca oceľ: Dýzy z nehrdzavejúcej ocele sú ideálne pre veľké mechanické zaťaženie.
 • Keramické: Keramické dýzy ponúkajú najvyššiu odolnosť proti opotrebovaniu. Z tohto dôvodu sú vhodné pre mimoriadne dlhú životnosť a vysoké plošné použitie.

Porovnanie injektorových dýz

V oblasti postrekovacej techniky sa v súčasnosti takmer výlučne používajú injektorové dýzy (s prisávaním vzduchu) (okrem zariadení s technológiou pulznej modulácie), pretože tieto vytvárajú relatívne veľké vzduchom naplnené častice kvapaliny v dôsledku miešania vzduchu s postrekovou kvapalinou. To zlepšuje pokrytie rastlín a znižuje úlet.

V minulosti sa pri aplikácii pesticídov používali hlavne dýzy s dutým kužeľovým lúčom a oceľové dýzy s plochým lúčom, ktoré sú v súčasnosti takmer nahradené jednolúčovými a dvojlúčovými dýzami s plochým rozstrekovým lúčom s prisávaním vzduchu (injektorové). Dvojlúčové dýzy s plochým rozstrekovým lúčom s prisávaním vzduchu sa stávajú čoraz obľúbenejšími a sú obzvlášť vhodné na pokrytie rastliny vďaka prednému a zadnému lúču. V závislosti od výrobcu a typu dýzy sú ponúkané rôzne rozstrekovacie uhly. Základná konštrukcia tohto typu je rozdelená na dva modely: Dvojitú dýzu s plochým lúčom a dvojitý držiak dýzy s dýzami s plochým lúčom.

Redukcia úletu

Prípravky na ochranu rastlín z oblasti, ktorá má byť ošetrená, sa v dôsledku úletu dostanú do iných oblastí. Jemné kvapôčky sú počas aplikácie zachytávané a prenášané vetrom. Tomuto vstupu účinných látok do povrchovej vody a susedných plôch sa musí zabrániť. Úlet možno efektívne znížiť použitím technológie dýz s nízkym úletom. Aplikačné predpisy pre každý prípravok na ochranu rastlín sa musia dodržiavať s ohľadom na požadovanú triedu zníženia úletu a vzdialenosti od vodných plôch alebo susedných plôch.

Úlet je rozdelený do tried, ktoré sú rozdelené na percentá (95/90/75/50 %) a možno ich získať u výrobcov dýz a inštitútu Julius Kühn pre Rakúsko a Nemecko. V niektorých krajinách musia byť dodržané aj špeciálne aplikačné predpisy.

Vhodnú dýzu s nízkym úletom v správnej kombinácii triedy znižovania úletu, tlaku, aplikačného množstva vody a rýchlosti jazdy možno identifikovať zo zoznamu „zariadení na zníženie strát“. Preto je dôležité vybrať optimálnu dýzu pre príslušnú aplikáciu.

Rozsah úletu závisí od nasledujúcich technických a meteorologických faktorov:

 • Veľkosť kvapky
 • Rýchlosť jazdy
 • Výška aplikácie postreku
 • Rýchlosť vetra
 • Teplota vzduchu
 • Vlhkosť


Pokiaľ ide o technológiu dýz, veľkosť kvapiek je faktorom, ktorý možno ovplyvniť. Konštrukcia dýzy a pracovný tlak sú rozhodujúce. V zásade by mala byť dýza vždy taká jemná, pokiaľ ide o veľkosť kvapiek, aká je potrebná na ošetrenie, a zároveň čo najhrubšia, aby sa znížil úlet aplikovaného postreku.

Určenie správnej veľkosti dýzy

Správna veľkosť dýzy použitej na aplikáciu postreku na poli sa dá určiť pomocou nasledujúceho vzorca:

 

Pre ďalšie zjednodušenie niektorí výrobcovia dýz ponúkajú bezplatné aplikácie, ktoré určia vhodnú veľkosť dýzy zadaním známych faktorov (požadovaná dávka v l/ha, pracovná rýchlosť, vzdialenosť dýz, pracovný tlak).

Odporúčania dýz pre aplikácie postreku na ochranu rastlín

Voľba dýzy v zásade vždy závisí od nasledovných, niekoľkých faktorov:

 • Poveternostné vplyvy (teplota, vlhkosť, vietor)
 • Typ aplikácie ochrany rastlín
 • Použité pesticídy

Obilniny

Aplikácia Prevedenie dýzy
Aplikácia herbicídu Dvojlúčové prevedenie dýz
1. Aplikácia fungicídu / insekticídu Jednolúčové prevedenie dýz
2. Aplikácia fungicídu / insekticídu Dvojlúčové prevedenie dýz

Repka

Aplikácia Prevedenie dýzy
Aplikácia herbicídu Dvojlúčové prevedenie dýz
Aplikácia fungicídu / insekticídu* Jednolúčové alebo dvojlúčové prevedenie dýz

*V závislosti od aplikovanej látky na ochranu rastlín a poškodenia spôsobeného aplikáciou fungicídu/insekticídu

Cukrová repa

Aplikácia Prevedenie dýzy
Aplikácia herbicídu Dvojlúčové prevedenie dýz
Aplikácia insekticídu* Jednolúčové alebo dvojlúčové prevedenie dýz
Aplikácia fungicídu* Jednolúčové alebo dvojlúčové prevedenie dýz

Kukurica

Aplikácia Prevedenie dýzy
1. Aplikácia herbicídu Dvojlúčové prevedenie dýz
2. Aplikácia herbicídu Dvojlúčové prevedenie dýz

Veľký výber dýz v internetovom obchode PRILLINGER

Okrem bežných dýz na ochranu plodín ponúka PRILLINGER rad špeciálnych dýz pre individuálne aplikácie pri ochrane plodín a kvapalnom prihnojovaní.

Dýzy s dutým rozstrekovým kužeľom

Dýzy s dutým rozstrekovým kužeľom
Ukážka
Dýzy s plochým <br/>lúčom

Dýzy s plochým
lúčom
Ukážka
Dýzy s dvojitým plochým lúčom

Dýzy s dvojitým plochým lúčom
Ukážka
Špeciálne<br/> dýzy

Špeciálne
dýzy
Ukážka