Spojování a opravy pásů do lisů na kulaté balíky
Sklízecí technika

Přehled spojovacích a opravných systémů


Zemědělci a provozovatelé služeb, vlastnící lisy na kulaté balíky, vědí, že je třeba v době sklizně pokud možno předcházet poruchám nebo závadám těchto strojů. Vzhledem k častému intenzivnímu používání lisů během sezóny jsou zejména pásy lisovací komory vystaveny neustálému tahovému a mechanickému namáhání.

V následujícím článku podrobně představíme běžné varianty mechanických spojů pásů a jejich spojování a opravy lepením.

Příčiny opotřebení pásů

Lisy na kulaté balíky patří k nejdůležitějším strojům pro sklizeň sena, slámy a siláže pro chov hospodářských zvířat. Uvnitř lisovací komory se nachází soustava válců a pásů, které sbírají plodinu a rotačním pohybem ji zformují do kulatého balíku. Tento proces balení způsobuje trvalé vysoké mechanické namáhání pásů. Postupem času se pásy natahují, což způsobuje, že vyvíjený lisovací tlak je nižší než u nových pásů. Proto se doporučuje vyměnit pásy přibližně po každých 10 000 balících.

Pásy se mohou opotřebovat z různých důvodů:

  • opotřebení vlivem dlouhodobého používání
  • mechanické namáhání
  • trhliny způsobené kameny a jinými předměty
  • opotřebení spojovacích prvků
  • ztráta pevnosti lepených spojů mechanickým přetížením

 

Typy pásů a spojů

Pásy na kulaté balíky jsou nabízeny buď jako vulkanizované nekonečné pásy přímo pro daný typ stroje nebo v metráži pro šroubované, nýtované nebo lepené spoje.

Nekonečné pásy jsou vulkanizované a vyrobené na míru pro daný typ stroje. Jejich výměna vyžaduje více času a úsilí než výměna spojovaných pásů a jsou také výrazně finančně náročnější.

Na druhou stranu jsou na rozdíl od nekonečných pásů spojované pásy náchylnější na poškození, ale lze je rychleji vyměnit nebo opravit.

V závislosti na požadavcích a provozních podmínkách se používají různé typy spojů:

  • šroubované spoje (vhodné pro rychlé opravy v terénu)
  • lepené spoje
  • nýtované spoje

 

Šroubované spoje

Šroubované spoje jsou ideální pro velmi rychlé opravy v terénu a lze je realizovat přímo na místě. Pás se nemusí demontovat ze stroje.

Montážní postup

1

Pás je třeba nejprve zkrátit na správnou délku podle údajů výrobce pomocí dorazového úhelníku. Nezapomeňte, že délka se navýší o spojku a řez musí být proveden přesně v pravém úhlu. Zejména u profilovaných pásů je třeba montážní plochy obrousit nebo ohoblovat, aby byl povrch hladký.
2 Ve druhém kroku se poloviny spojky spojí spojovací tyčí nebo lankem. Pro správné nastavení polohy provádějte montáž pouze se spojenými polovinami spojky.
3 Spojku nasaďte na pás co možná nejdále. Strana s označením "MLT" musí směřovat nahoru. Po vyrovnání obou konců pásu vyklepejte kladivem spojku, dokud nebude v rovině.
4

Přišroubujte nejprve dva krajní spojovací články. Zde musí být první šroub utažen mírně a druhý silně. Poté znovu utáhněte první šroub. Nyní zašroubujte všechny zbývající články.

Ve spojovacích článcích jsou jemné závity. Šrouby musí být zašroubovány rovně a nesmí být příliš utaženy!
5 Univerzálním nožem odřízněte vyčnívající rohy pásu šikmo po směru jeho pohybu.
6 Vytáhněte spojovací tyč nebo lanko, abyste spoj rozpojili. Otočte pás hroty šroubů nahoru.
7 Pokud hroty šroubů vyčnívají, je třeba je zabrousit.
8 Nainstalujte pás na správnou pozici v lisu, spojte oba konce a zajistěte spojovací tyčí nebo lankem.

 

Šroubované spoje

Šroubované spoje
Zobrazit
Montážní nářadí

Montážní nářadí
Zobrazit
Brusné a řezné nástroje
Brusné a řezné nástroje
Zobrazit

Lepené spoje

Pro spojování pásů se používají speciální dvousložková lepidla (včetně chemické vulkanizace). Nosnost a kvalita spoje je v nejlepším případě podobná jako u vulkanizovaného nekonečného pásu. Spojovací plochy musí ale být předem připraveny a očištěny vhodnými prostředky. Nicméně kromě čtyřhodinové doby schnutí lepidla je třeba pro opravu naplánovat časový rámec 24 hodin do úplného zátěžového výkonu spoje.

Montážní postup:

1

Seřízněte konce pásu pod úhlem 15°, 45° nebo ve tvaru V a připravte pomocí brusky stupňovitě zrcadlově obě styčné plochy.
2 Pro úspěšné slepení spoje povrch před nanesením lepidla dostatečně zdrsněte.
3 Lepidlo pak rozetřete špachtlí a štětcem jej zapracujte do zdrsněného povrchu.
4 Spoj dostatečně zatěžte nebo upněte svěrkami mezi rovnými deskami.

 

Opravy trhlin a děr

Trhliny a díry jsou nejčastější příčinou přetržení pásů u lisů na kulaté balíky. K prodloužení jejich životnosti často stačí jednoduché opravy pomocí speciálního dvousložkového lepidla.

Postup opravy:

1 Okolí poškození upravte tak, aby výplň lepidlem měla větší styčnou plochu.
2 Očistěte kartáčkem a zadní stranu pásu zalepte páskou tak, aby lepidlo nemohlo vytéct.
3 Otvor vyplňte dvousložkovým lepidlem.
4 Po vytvrzení zbruste přebytečné lepidlo do roviny.

Tento proces nevyžaduje žádnou předběžnou úpravu rozpouštědly nebo prostředky na podporu přilnavosti a je možný i při minusových teplotách, extrémní vlhkosti nebo prašnosti. Doba vytvrzování se pohybuje mezi 30 a 60 minutami v závislosti na okolní teplotě.

Potřeby pro spojování pásů

Potřeby pro spojování pásů
Zobrazit
Potřeby pro opravy pásů

Potřeby pro opravy pásů
Zobrazit

Montáž nýtovaných spojů pomocí svěráku

Způsob výroby nýtovaných spojů se v zásadě dělí do dvou kategorií - profesionální a poloprofesionální.

V profesionálních dílnách jsou ideálními pomocníky speciální svěráky, kterými se spojky přitlačí na pás a následně přinýtují v celé šířce při jedné operaci. Dalšími nástroji, kterými lze zrychlit a zjednodušit práci, jsou řezačka, hoblík nebo pneumatická nýtovačka.

Montážní postup

1 Pás uřízněte pod pravým úhlem pomocí univerzálního nože nebo řezačky na pásy.
2 Profil pásu upravte pomocí hoblíku na pásy.
3 Montážní nástroj umístěte protiskluzovým způsobem, a to buď upnutím do svěráku, nebo v případě nástroje Balertool pomocí magnetu na kovovou podložku.
4 Spojku zasuňte do montážního nástroje. U přípravku Balertool musí být spojka zajištěna také pomocí spojovací tyče.
5 Nyní vložte pás do spojky a utáhněte svěrák. Při použití nástroje Balertool není svěrák potřeba.
6 Nyní pomocí ruční nebo pneumatické nýtovačky zatlučte nýty co nejhlouběji. Vždy začněte dvěma vnějšími nýty. Nástroj Balertool je třeba postupně posouvat.

 

 

7

Poté pás otočte o 180°. Zadní strany spojek vyklepejte zámečnickým kladivem, dokud nejsou konce pásu pevně sevřené.

Kladivem klepejte pouze na konce spojky, nikdy ne na oka pro spojovací tyč!
8 Univerzálním nožem odřízněte vyčnívající rohy pásu šikmo po směru jeho pohybu.
9 Spojte oba konce a zajistěte spojovací tyčí. Dodatečné zajištění spojovací tyče není u spojek Mato vzhledem k jejich tvaru nutné.
Nýtované spoje
Nýtované spoje
Zobrazit