Výroba a opravy hadic a potrubí klimatizace
Klimatizační technika

Rady pro rychlou opravu vedení klimatizace


V oblasti zemědělské techniky hraje klimatizace vozidel důležitou roli, aby bylo možné pohodlně pracovat za různých povětrnostních podmínek. Klimatizační hadice a potrubí jsou klíčové součásti, které zajišťují správnou funkci klimatizačního systému. Nedostatečná údržba a extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty, vlhkost nebo opotřebení, mohou způsobit poškození hadic a potrubí klimatizace, což může v konečném důsledku vést k jejímu selhání.

Následující článek se zabývá výrobou a opravami klimatizačních hadic a potrubí pro zemědělské stroje a vysvětluje jejich nejdůležitější aspekty.

Opravy ve specializovaných servisech

Aby bylo možné vyměnit klimatizační potrubí bezpečně a profesionálně, jsou zapotřebí určité znalosti, dovednosti a nástroje. Například manipulaci s klimatizačním plynem (vypouštění, plnění a doplňování) mohou provádět pouze osoby s příslušným osvědčením o způsobilosti. Všechny tyto požadavky splňuje odborný servis, a proto je nejlepší volbou pro profesionální opravu vadných klimatizačních systémů. 

Při opravě klimatizačního potrubí jsou k dispozici různé typy oprav v závislosti na typu a rozsahu poškození. Použití mobilního nářadí a potřebného know-how může také ušetřit mnoho času.

Neodborná oprava může vést k úniku plynu z klimatizace, nedostatečnému chladícímu výkonu nebo dokonce k poruše klimatizace.

Lisovací metody

Volba způsobu lisování závisí na různých faktorech, jako je použitý materiál, tloušťka stěny klimatizační hadice (standardní nebo redukovaná) nebo velikost trubek. Proto je důležité zvolit vhodné lisovací armatury pro příslušnou normu hadice SAE J51b nebo SAE J2064.

Lisování redukovaných hadic klimatizace

I v případě slabostěnných hadic se lisování provádí pomocí lisu se sadou lisovacích čelistí stejně jako u standardních. Použití redukované klimatizační hadice výrazně usnadňuje práci díky její větší flexibilitě. Pro tento typ hadic lze použít i klipovací systém LOKCLIP, který popisujeme níže.

Hadice klimatizace

Hadice klimatizace
Zobrazit
Standardní lisovací armatury

Standardní lisovací armatury
Zobrazit
Redukované lisovací armatury

Redukované lisovací armatury
Zobrazit
Lisovací nářadí

Lisovací nářadí
Zobrazit

Klipovací systém LOKCLIP

Použitím hadic s redukovanou tloušťkou stěn podle SAE J2064 získáte výhodu v tom, že kromě lisování můžete kombinovat i další způsoby připojení, jako je systém LOKCLIP nebo systém LOKRING pro následné připojení trubek.

Při montáži klimatizačních hadic pomocí systému LOKCLIP se k upevnění armatury na hadici používají plastové držáky a klipové spony z nerezové oceli. Tato montážní technika umožňuje rychlou a snadnou výrobu hadicového vedení klimatizace.

Po vložení nerezových spon do plastového držáku tak, aby byly klipy snadno dosažitelné montážními kleštěmi, se hadice zasune až na doraz do držáku se sponami. V dalším kroku se armatura navlhčí chladícím olejem a zasune do hadice také až na doraz. Poté se pomocí montážních kleští stlačí nerezové klipy spon. Doporučuje se začít s klipem, který je umístěn na straně hadice.

Redukované hadice

Redukované hadice
Zobrazit
Armatury LOKCLIP

Armatury LOKCLIP
Zobrazit
Náhradní díly LOKCLIP

Náhradní díly LOKCLIP
Zobrazit
Nářadí pro LOKCLIP

Nářadí pro LOKCLIP
Zobrazit

Systém LOKRING

Systém LOKRING představuje flexibilní způsob, jak vytvořit kombinaci spojení trubka-hadice nebo trubka-trubka.

Při montáži klimatizačního potrubí LOKRING se spojka nasune na trubku nebo koncovku hadice a poté se zafixuje v požadované poloze pomocí speciálních kleští nebo lisovacího nástroje. Tato montážní technika se také nazývá kroužkové spojení nebo lisování.

V případě spojování potrubí systémem LOKRING je důležité, aby hrany konce trubek byly hladké - tj. aby byly odstraněny všechny nečistoty a hroty pomocí odhrotovacího nástroje nebo brusného rouna. Aby se zabránilo vzniku otřepů, měly by se konce trubek čistit rotačním pohybem. Poté potřete obvod trubky těsnícím tmelem LOKPREP směrem od okraje trubky. Poté zasuňte trubku do spojky tak daleko, jak to půjde. Ručním nástrojem s vloženými montážními čelistmi zalisujte kroužek až k dorazu spojky a totéž opakujte na druhé straně spojení.

Armatury LOKRING

Armatury LOKRING
Zobrazit
Náhradní díly LOKRING

Náhradní díly LOKRING
Zobrazit
Lisovací nářadí

Nářadí pro LOKRING
Zobrazit

Opravy potrubí

Opravy poškozeného potrubí opravnými produkty ze sortimentu PRILLINGER jsou levnou alternativou k výměně za nová chladící potrubí. Poškozený úsek potrubí lze jednoduše vyříznout a vyměnit, popř. pouze spojit. Vzhledem k tomu, že není zapotřebí žádné speciální nářadí, jsou produkty pro opravu potrubí klimatizace ideální pro mobilní použití se zárukou stoprocentní těsnosti.

Opravy potrubí

Opravy potrubí
Zobrazit
Nářadí pro LOKCLIP

Montážní nářadí
Zobrazit
Řezačky a odhrotovače

Řezačky a odhrotovače
Zobrazit