Správné ořezání a čištění hydraulických hadic
Hydraulika

Účinné metody ořezu a čištění hydraulických hadic


Hydraulické hadice musí splňovat extrémní požadavky pro správný a bezpečný provoz. Proto jsou pro zajištění trvalé těsnosti a čistoty hydraulického systému klíčové správné metody jejich ořezání a čištění.

V tomto článku popisujeme správný postup a představujeme zařízení na ořez a čištění hydraulických hadic.

Ořez hydraulických hadic

V závislosti na specifikacích výrobce musí být zejména hadice pro vyšší tlaková zatížení před lisováním ořezány, aby se dosáhlo lépe tvarově přiléhajícího spoje mezi lisovanou armaturou, drátěným opletem hadice a lisovací objímkou. Z hydraulické hadice se odstraní vnější pryžové vrstvy, aby byl zajištěn kontakt vnitřního profilu objímky s vnějším drátěným opletem hadice. Tento proces odstraňování příslušných pryžových vrstev se provádí pomocí vysoce kvalitních zařízení doporučených výrobci.

Vnější vrstva materiálu hadice se odstraní v délce přizpůsobené lisovací objímce. Po procesu lisování je drátěná vložka umístěna proti vnitřním konturám objímky, což zabraňuje vzniku profilů s ostrými hranami.

V oblasti maximálního tlaku jsou vyžadovány armatury se speciální ochranou proti vytažení. Vnitřní vrstva hadice se rovněž odstraní podle specifikace. Tím se zlepší bezpečné uložení v oblasti spojení hadice s armaturou a výrazně se omezí možné poškození vnitřní elastické vložky hadice. Díky tomu je ochrana proti vytažení celkově výrazně stabilnější.

 POZOR: Před použitím příslušného zařízení vždy dodržujte návod k obsluze a předepsaná ochranná opatření!

Přesný ořez hadice

Příslušné vrstvy pryže je nutno přesně ořezat pomocí kvalitních zařízení a správných nástrojů v souladu s doporučeními výrobce.

Vnější ořez hadic pro standardní armatury

  • přesné ořezání vnější pryžové vrstvy
  • výběr správných nástrojů
  • délka ořezu podle údajů výrobce, viz lisovací tabulka

 


Pohled v řezu na zalisovanou standardní armaturu

1. lisovací objímka

2. lisovací ø v mm, viz lisovací tabulka

3. délka vnějšího ořezu, viz lisovací tabulka

Vnitřní a vnější ořez hadic pro armatury Interlock Evolution

  • přesné ořezání vnější pryžové vrstvy
  • přesné ořezání vnitřní pryžové vrstvy
  • výběr správných nástrojů
  • délka ořezu podle údajů výrobce, viz lisovací tabulka ​​​​​​

Video: Ořez pomocí ruční ořezávačky USM 1

Toto video ukazuje jednoduchý postup ořezání hadice pomocí ruční ořezávačky Uniflex.

Video: Ořez pomocí ořezávačky USM 10 S

Toto video demonstruje postup ořezání hadice pomocí elektrické ořezávačky Uniflex USM 10 S.

Čištění hadic

Rychlé a účinné čištění hydraulických hadic zvyšuje životnost celého hydraulického systému. V závislosti na požadovaném nebo nutném stupni čistoty lze pro čištění hadic použít různé čistící systémy.

Nejprve se vnitřní vrstva hadice opláchne čistícím a antikorozním prostředkem a poté se vysuší stlačeným vzduchem. Čištění se provádí pomocí pistole s různě velkými proplachovacími tryskami pro jednotlivé velikosti hadic.

Čištění by se mělo provádět jak po odříznutí hadice z role, tak po vnitřním ořezu.

Aby byly spolehlivě splněny požadované hodnoty čistoty systému, mělo by se celé hydraulické hadicové vedení znovu vyčistit po zalisování armatur.

Ruční ořezávačka

Ruční ořezávačka
Zobrazit
Elektrické ořezávačky

Elektrické ořezávačky
Zobrazit
Čistící zařízení

Čistící zařízení
Zobrazit