Průvodce válečkovými řetězy
Normované díly

Základní znalosti pro správný výběr


Spolehlivost a trvanlivost válečkových řetězů z nich činí nepostradatelnou součást mnoha zemědělských a průmyslových pohonů. Vysoké zatížení a doba provozu podporují jejich opotřebení, a proto je důležité je včas zjistit a odstranit. 

V následujícím článku se věnujeme identifikaci, použití a vlastnostem válečkových řetězů a jejich údržbě.

Typy řetězů

Existuje celá řada konstrukcí válečkových řetězů, které byly vyvinuty pro širokou škálu aplikací.

Válečkové řetězy

Válečkové řetězy se jako mechanické převodové prvky používají k přenosu točivého momentu a pohybu zdroje pohonu na prvky stroje. V závislosti na výrobci se rozlišuje mezi americkým a evropským provedením.

Válečkové řetězy pro zemědělské stroje

Ve srovnání s běžnými válečkovými řetězy mají zemědělské řetězy delší články, které jsou navzájem spojeny kolíky nebo čepy. Díky tomu jsou obecně robustnější a vydrží vyšší zatížení. Pro tyto řetězy nelze použít standardní řetězová kola.

Článkové řetězy

Článkové řetězy nemají válečky, ale vzájemně propojené články, které na sebe přímo navazují. Díky tomu jsou článkové řetězy robustnější a odolávají vyššímu zatížení.

 

 

 

Konstrukce válečkových řetězů

Válečkové řetězy se skládají z jednotlivých, vzájemně propojených vnějších a vnitřních článků. Vnější články mají dvě boční desky spojené čepy, vnitřní články pak dva válečky s pouzdry, které umožňují přenos síly s nízkým třením při vysokém zatížení.

 

Spojovací články

Spojky a půlčlánky jsou obě součásti pro spojení válečkových řetězů, ale mají odlišné funkce.

Spojka se skládá ze dvou vnějších desek spojených čepy, jejichž rozteč je shodná s ostatními články. Má funkci rozpojení a spojení při montáži a demontáži.

Aby bylo možné spojit řetěz s lichým počtem článků nebo upravit jeho délku, je nutné použít spojovací půlčlánek. Umožňuje přesné přizpůsobení aktuálním požadavkům.

Válečkové řetězy

Válečkové řetězy
Zobrazit
Zemědělské řetězy

Zemědělské řetězy
Zobrazit
Článkové řetězy

Článkové řetězy
Zobrazit

Identifikace řetězu

Při identifikaci řetězu je jednoznačně nejpřesnější určení podle jeho označení. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, je vhodné v dalším kroku změřit parametry rozteče, šířky a průměru válečků.

  • Rozteč (T) je vzdálenost mezi středy čepů.
  • Šířka (b) je vzdálenost mezi vnitřními deskami.
  • Průměr válečku (D) je dán jeho vnějším rozměrem.


Pokud je výsledek po těchto měřeních stále nejasný, změří se průměr a délka čepu, výška a síla desky článku. Tyto informace jsou důležité pro nalezení vhodného náhradního řetězu nebo pro zjištění, zda stávající řetěz splňuje aktuální požadavky.

  • Délka čepu (L) je rozměr označovaný také jako celková šířka řetězu.
  • Výška desky článku (H) představuje celkovou výšku řetězu.

Důležitá je také celková délka řetězu, která se udává v metrech, milimetrech nebo počtu článků řetězu. Do délky se započítávají jak vnitřní, tak vnější články, přičemž řetězy se obvykle dodávají rozpojené a poslední články na obou stranách jsou vždy vnitřní.

Všechny běžné typy řetězů v přehledné tabulce naleznete v našem webshopu v sekci „Servis“ v užitečných dokumentech nebo na stranách 314 a 325 našeho katalogu "DIN & Normované díly 2022".

Značení řetězů

Válečkové řetězy se používají v mnoha různých oblastech a musí splňovat specifické požadavky. Aby bylo zaručeno, že pro konkrétní aplikaci bude vybrán správný řetěz, je důležité porozumět jejich označení. To obsahuje informace o vlastnostech řetězu, které jsou rozhodující pro jeho funkčnost a výkonnost.

Příklad označení podle DIN 8187, ISO 606
08B-1
08
rozteč 1/2"
B
britská norma = evropská norma
-1
jednořadý (simplex)
12B-3
12
rozteč 3/4"
B
britská norma = evropská norma
-3
třířadý (triplex)

 

Příklad označení podle DIN 8188, ISO typ A, ASA/ANSI B29.1
ASA 40-1, ASA 40H-1, ASA 40HE-1
40
rozteč 1/2"
H
zesílené provedení
HE
dodatečně zesílené provedení
-1
jednořadý (simplex)


Všechny běžné typy řetězů v přehledné tabulce naleznete v našem webshopu v sekci „Servis“ v užitečných dokumentech nebo na stranách 314 a 325 našeho katalogu "DIN & Normované díly 2022".

Řetězová kola

K přenosu tažné síly válečkových řetězů se používají řetězová kola. Válečky řetězu zapadají do zubů kola, uvádějí ho do pohybu a tím přenášejí výkon. Existují různé typy řetězových kol, které lze zvolit v závislosti na aplikaci a provozních podmínkách. Výběr správného řetězového kola závisí na různých faktorech, jako je typ řetězu, rychlost otáček, kroutící moment a prostředí, ve kterém se bude používat.

Napínací řetězová kola slouží k udržování správného napnutí řetězu a zabraňují jeho prověšování nebo přeskakování.

Pro montáž řetězových kol na hřídel se stále častěji používá upínací systém Taper Lock, který nabízí oproti běžným způsobům upevnění řadu výhod, jako je snadnější a rychlejší montáž a demontáž, vyšší přenosový výkon točivého momentu a lepší vyrovnání ozubeného kola na hřídeli. Skládá se z kuželového náboje s drážkou pro pero a odpovídajícího řetězového kola rovněž s drážkou. Řetězové kolo se jednoduše nasune na náboj, zajistí perem a upevní šroubem. 

Plochá řetězová kola

Plochá řetězová kola
Zobrazit
Řetězová kola s nábojem

Řetězová kola s nábojem
Zobrazit
Napínací řetězová kola

Napínací řetězová kola
Zobrazit
Řetězová kola systém Taper Lock

Řetězová kola systém Taper Lock
Zobrazit

Údržba

Válečkové řetězy je třeba pravidelně udržovat a mazat, aby byl zajištěn jejich bezporuchový provoz a dlouhá životnost. Vždy je důležité řetězy pravidelně čistit. Aby se minimalizovalo opotřebení, je třeba pravidelně kontrolovat mazání a napnutí řetězu. K tomu je zapotřebí vhodných maziv, která jsou přizpůsobena požadavkům a prostředí. Napnutí musí být nastaveno na doporučenou toleranční hodnotu, protože příliš velké nebo příliš malé napnutí může vést k předčasnému opotřebení nebo dokonce k úplnému selhání řetězu. Doporučuje se pravidelně kontrolovat, zda řetěz není poškozený a prasklý, protože to umožňuje opotřebované řetězy včas vyměnit a předejít tak važným závadám na zařízení.

Řetězová kola
Ozubená kola a válečkové řetězy úzce spolupracují při mechanickém přenosu výkonu. Obě součásti podléhají určitému opotřebení, které se může lišit v závislosti na zatížení a provozních podmínkách. Pravidelná kontrola a údržba řetězového kola je proto nezbytná pro zajištění bezproblémového provozu a prevenci předčasného selhání. Opotřebovaná řetězová kola je třeba včas vyměnit, jinak budou i řetězy podléhat výrazně vyššímu opotřebení.

Kontrola limitů opotřebení
Kontrola mezí opotřebení je důležitým krokem k zajištění funkčnosti a bezpečnosti výrobku. Pro každou součást je definován určitý limit opotřebení, který nesmí být nikdy překročen. Pokud se řetěz během provozu prodloužil o více než 3 % oproti původnímu rozměru, je třeba ho vyměnit. Zkoušku meze opotřebení lze provést snadno a rychle pomocí vhodných nástrojů, jako je měrka opotřebení ze sortimentu PRILLINGER.

 

Spreje na řetězy

Spreje na řetězy
Zobrazit
Nýtovačky

Nýtovačky
Zobrazit
Stahováky

Stahováky
Zobrazit
Měrky opotřebení

Měrky opotřebení
Zobrazit