Profesionální výměna kompresorů klimatizace
Klimatizační technika

Základní znalosti pro analýzu závad a opravu


Pokud klimatizace nefunguje správně, může to být způsobeno vadným kompresorem klimatizace. V takovém případě se výkon a účinnost klimatizačního systému obnoví instalací nového kompresoru. Tento proces vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, aby byla zajištěna jeho správná instalace a funkčnost.

V tomto článku popisujeme správný postup vyměny kompresoru a dalších součástí klimatizace, vypuštění chladícího systému, instalace nového kompresoru a opětovného naplnění chladivem.

Typy kompresorů klimatizace

Kompresory klimatizace jsou obvykle poháněny klínovým nebo žebrovaným řemenem, který je řemenicemi spojen s motorem vozidla. Jejich funkce je jednotná: nasávají plynné chladivo s nízkým tlakem z výparníku, stlačují ho a stále v plynné formě, ale již s vysokou teplotou a vysokým tlakem předávají do kondenzátoru (chladiče) klimatizace. Rozlišujeme spojkové kompresory s elektromechanickou spojkou a stáloběžné se stálým převodem bez spojky.

Pístové kompresory

Pístové kompresory, které mají obvykle podlouhlou konstrukci, nabízejí vysoký výkon a spolehlivost při stlačování chladiva. Počet pístů se může lišit v závislosti na konstrukci a umožňuje flexibilní přizpůsobení různým požadavkům a aplikacím.

Lamelové (lopatkové) kompresory

Lamelové kompresory se vyznačují kompaktní konstrukcí a jejich výhodou je mimo jiné nižší hlučnost a vysoká účinnost při nízkých otáčkách.

 

Elektrické kompresory

Elektrické klimatizační kompresory jsou obecně konstruovány jako uzavřená kompaktní jednotka sestávající z elektromotoru s přímým pohonem, kompresoru a chladícího okruhu. Vyznačují se vysokou účinností, nízkou hlučností a flexibilními možnostmi instalace.

Důvody pro výměnu

Výměna kompresoru klimatizace může být nutná z různých důvodů, ať už z důvodu opotřebení, mechanického poškození nebo netěsnosti. Vadný nebo nefunkční kompresor klimatizace se může vyznačovat netěsnostmi, hlukem, nízkým nebo žádným chladícím výkonem systému nebo chybovým hlášením v řídící jednotce klimatizace, motoru nebo centrální řídící jednotce.

  • Stáří a opotřebení: Kompresor klimatizace se časem opotřebovává a snižuje se jeho účinnost a výkon. To může vést k tomu, že klimatizační systém nebude dostatečně chladit nebo bude přetížený.
  • Mechanické poškození: Kompresor může být ovlivněn vnějšími vlivy, například nárazem nebo vnitřní závadou.
  • Netěsnosti: Pokud kompresor nebo armatury netěsní, je třeba je vyměnit, aby byl zajištěn účinný provoz systému.
  • Poškození ložiska: Poškození ložiska může být způsobeno vadným napínákem řemenu nebo opotřebením.
  • Elektrická připojení: Poruchy mohou být způsobeny závadami na kontaktech elektrických přípojek nebo elektrického ovládacího ventilu.

Vyhledávání a odstraňování problémů

Diagnostika funkcí a měření tlaku v systému:

1

Zkontrolujte, zda se kompresor zapíná, elektrický konektor bezpečně připojen a zda je pod napětím.
2 Zkontrolujte elektrický regulační ventil nebo řídící jednotku.
3 Zkontrolujte správné uložení, stav a správné napnutí hnacího řemenu.
4 Proveďte vizuální kontrolu těsnosti systému.
 
5 Zkontrolujte těsnost vedení chladiva.
6 Zkontrolujte tlaky vysokotlakého a nízkotlakého okruhu.
7 Přečtěte chybová hlášení klimatizace.

 

Postup při výměně kompresoru klimatizace

Pro bezproblémový provoz a optimální funkčnost klimatizačního systému musí být výměna kompresoru provedena odborně a je třeba dodržet následující kroky:

Vypuštění chladiva ze systému

Nejprve je nutné odsát chladivo pomocí vhodného servisního zařízení pro klimatizace. Při všech manipulacích s chladivem vždy používejte ochranný oděv. 

Zkontrolujte stav chladiva v původním kompresoru a klimatizačním okruhu. Musí být čiré!!! Pokud je tmavé nebo jinak kontaminované nečistotami, popřípadě pokud byl systém dlouho otevřený, je nutné provést proplach klimatizace.

Propláchnutí systému a výměna komponentů

Při výměně kompresoru klimatizace je třeba provést následující kroky:

Propláchnutí systému 
Celý klimatizační systém je nutno důkladně propláchnout, aby se odstranily nečistoty, zbytky nebo usazeniny. K rozpouštění usazenin a čištění systému se používají proplachovací kapaliny. V závislosti na stupni znečištění lze použít chladiva R134a nebo R1234yf nebo speciální proplachovací roztok. Expanzní ventily a filtrační vysoušeče nelze proplachovat. Pro ochranu nového kompresoru před případnými kovovými šponami se doporučuje použít filtrační sítko v sacím potrubí, aby se zabránilo dalšímu poškození. To je třeba po ukončení proplachu opět odstranit. Takto máte jistotu, že se v systému nenacházejí žádné mechanické nečistoty. Po propláchnutí je třeba důkladně odstranit všechny zbytky proplachovacího roztoku. V některých případech může být také nutné vysušit chladící okruh dusíkem.

Výměna komponentů
V případě poškození kompresoru je třeba vždy vyměnit také vysoušeč, expanzní ventil, těsnění a o- kroužky.

Kontrola funkčnosti systému

Po instalaci nových součástí se provede zkouška těsnosti chladícího okruhu pomocí servisní jednotky klimatizace nebo natlakováním formovacím plynem. Poté se systém naplní správným množstvím doporučeného chladiva v souladu se specifikacemi výrobce.

Široký výběr komponentů pro klimatizaci v sortimentu PRILLINGER

Společnost PRILLINGER se prezentuje jako komplexní dodavatel v oblasti klimatizační techniky a ve svém sortimentu má velký výběr náhradních a opotřebitelných dílů pro mnoho značek a typů.

Kompresory
Kompresory
Zobrazit
Filtry vysoušeče
Filtry vysoušeče
Zobrazit
Expanzní ventily
Expanzní ventily
Zobrazit
Náhradní díly

Náhradní díly
Zobrazit
Servisní stanice

Servisní stanice
Zobrazit
Čistící technika

Čistící technika
Zobrazit
Detekce netěsností

Detekce netěsností
Zobrazit
Nářadí a příslušenství

Nářadí a příslušenství
Zobrazit