Ideální klima ve stáji s profesionálním systémem ventilace
Stájová a chovatelská technika

Efektivní přívod čerstvého vzduchu do stáje


Účinná ventilace je mimořádně důležitá na farmách, kde jsou zvířata chována v uzavřených prostorách. Vysoká kvalita vzduchu a vhodná teplota zajišťují pohodu a podporují zdraví zvířat a produktivitu chovu. Kvalitnější vzduch je jen jedním z mnoha pozitivních účinků, na nichž se může ventilační systém podílet.

V následujícím článku přinášíme informace o významu účinného a moderního větrání objektů pro chov hospodářských zvířat a představíme Vám vhodné výrobky z naší nabídky.

 

Funkce stabilní ventilace

V současné době je ustájení bez ventilačního systému téměř nepředstavitelné. Budovu pro chov zvířat lze smysluplně využívat pouze s dostatkem čerstvého vzduchu a možností jeho aktivní výměny. Při plánování výstavby nebo rekonstrukce stájí je proto důležité zvážit, jaké větrání bude v budoucnu zapotřebí. Aby byla zvířata zdravá a produktivní, je třeba průběžně regulovat teplotu tak, aby ve stáji nebylo příliš horko ani příliš chladno. V létě se horku čelí čerstvým vzduchem, a tedy neustálým pohybem vzduchu, v zimě se odvádí vlhkost a plyny obsahující čpavek. Zejména plemenná a jatečná zvířata potřebují klimatizované prostředí.

Hlavní význam ventilace

Klima ve stáji má významný vliv na pohodu a zdraví zvířat. Čím více zvířat se ve stáji nachází, tím větší rizika mohou vzniknout v důsledku nedostatečného přísunu čerstvého vzduchu.

Mezi nejdůležitější benefity patří:

 • snížení rizika infekce
 • podpora zdraví zvířat
 • zvýšení užitkovosti
 • ochrana před stresem z horka a hmyzu
 • zlepšení plodnosti a délky života
 • stálý příjem krmiva
 • prodloužení doby odpočinku
 • zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky farmy

 

 

Ventilátory

Velkokapacitní ventilátory

Účinnou metodou větrání, zejména ve velkých objektech, jsou velké interiérové ventilátory. Jsou větší než běžné ventilátory a jejich aerodynamická konstrukce zajišťuje optimální výkon, protože díky většímu proudu vzduchu zvenčí mohou rychle a rovnoměrně větrat prostor, ale zároveň spotřebovávají méně energie. Při cirkulaci čerstvého vzduchu navíc pracují při nízkých otáčkách, což výrazně snižuje hlučnost. Velkokapacitní ventilátory mohou také snížit množství vířených prachových částic, a tím podstatně zlepšit kvalitu vzduchu.

Cirkulační ventilátory

Úkolem cirkulačních ventilátorů je mísit vzduch a udržovat ho v pohybu, aby se v objektu vytvořilo příjemné a rovnoměrné klima. Jsou také vhodné pro vytváření příjemného vánku v horkých dnech. Tyto ventilátory sice zajišťují, že vzduch ve stáji je neustále v pohybu, ale nedochází k jeho výměně. Jsou však energeticky úspornější než velkokapacitní ventilátory, protože spotřebovávají méně energie a díky svým nízkým otáčkám mají nízkou  hladinu hluku.

Definice třídy krytí IP54 podle DIN EN 60529

Symbol IP (Ingress Protection) následovaný dvoumístným číslem určuje stupeň ochrany krytu. První číslice popisuje stupeň ochrany osob a zařízení, druhá stupeň ochrany proti vodě.

Všechny ventilátory ze sortimentu PRILLINGER mají stupeň krytí IP54, a jsou proto vhodné pro ventilaci hospodářských objektů.

Velkokapacitní ventilátory

Velkokapacitní ventilátory
Zobrazit
Cirkulační ventilátory

Cirkulační ventilátory
Zobrazit

Příslušenství

Pro zajištění co nejvyšší účinnosti větracího systému je k dispozici velké množství instalačního příslušenství.

 • Regulátory otáček se používají k nastavení konstantních otáček motoru. Změnou otáček lze řídit množství vzduchu, kterým ventilátor pohybuje.
 • Ochranné jističe motorů chrání elektromotory před přetížením. V případě přetížení nebo zkratu odpojí jističe zařízení rychle od napájecí sítě,a zabrání tak jeho poškození. Izolační skříňka slouží jako ochranný kryt jističe proti vodě.
 • Frekvenční měniče jsou připojeny před motorem a mění frekvenci a napětí pro optimální nastavení otáček podle potřeby a povětrnostních podmínek.
 • Motorové tlumivky redukují kapacitní proud, který vzniká v případě nutnosti použití dlouhých připojovacích kabelů motoru, a tím zamezují přetěžování měniče. Tlumivky současně omezují vyzařování rušivých napětí z výstupu měniče i napájecí sítě. Proto je vhodné umístit tlumivku co nejblíže k výstupu měniče.

 

Regulátory otáček

Regulátory otáček
Zobrazit
Ochranné jističe motorů

Ochranné jističe motorů
Zobrazit
Frekvenční měniče

Frekvenční měniče
Zobrazit
Motorové tlumivky

Motorové tlumivky
Zobrazit