Výběr správných dílů řezacího ústrojí motorových pil
Les

Řez za řezem k dokonalému výsledku

Oblasti použití řetězových pil jsou velmi rozmanité a tomu odpovídá i široká škála různých řezacích jednotek. Pro dosažení optimálního řezného výkonu pro požadovanou aplikaci je třeba dodržet několik základních pravidel.

V našem průvodci vám pomůžeme vybrat správnou řezací sadu pro vaší řetězovou pilu.

Správný výběr pilového řetězu

Výběr správného pilového řetězu je pro zamýšlené použití zásadní, protože má velký vliv na řezné vlastnosti a životnost.

Pilový řetěz se skládá z řezných článků (zubů), spojek a vodících (hnacích) článků spojených nýty.

Pohon řetězu zajišťuje řetězka pomocí hnacích článků upnutých v drážce vodící lišty.

Technické vlastnosti

Po výběru vhodného provedení řetězu je třeba zkontrolovat jeho kompatibilitu s motorovou pilou. Na obalu výrobce jsou obvykle uvedeny následující technické vlastnosti, které můžete snadno ověřit:

Rozteč

Rozteč je vzdálenost mezi třemi po sobě jdoucími nýty na řetězu vydělená dvěma. Tento rozměr se měří od středu na střed nýtů a udává se v palcích.

Rozteč v palcích Rozteč v mm (a)
1/4" 6,35 mm
1/4" Mini 6,35 mm
0,325" 8,26 mm
3/8" 9,53 mm
3/8" LoPro 9,32 mm
0,404" 10,26 mm

 

Počet vodících (hnacích) článků

Počet hnacích článků slouží k jednoznačnému určení správné délky řetězu jejich fyzickým spočítáním. Toto číslo se liší podle značky a modelu řetězové pily nebo vodící lišty.

Síla vodících (hnacích) článků

Tento rozměr udává tloušťku hnacího článku v mm a musí odpovídat šířce drážky  vodící lišty řetězové pily. Lze jej snadno změřit pomocí posuvného měřítka.

Řetězy s hranatými zuby

Řetězy s hranatými zuby
Zobrazit
Řetězy s kulatými zuby

Řetězy s kulatými zuby
Zobrazit
Řetězy Micro (LoPro)

Řetězy Micro (LoPro)
Zobrazit

Výběr správné vodící lišty

Prvotní výběr lišty závisí především na účelu použití pily, následně pak na rozměru používaného řetězu.

Typy vodících lišt

Lišty pro motorové pily se vyrábějí v zásadě ve dvou různých variantách. Buď jsou středové desky vyrobeny z jednoho kusu, takže jsou obzvláště robustní a dobře odvádějí teplo, nebo jsou snýtované ze tří komponentů a nabízejí výhody, jako je vyměnitelná špička nebo vodící kolečko řetězu.

Dalším důležitým faktorem je tvar lišty. Rovné hrany mají tu výhodu, že v nich řetěz může klouzat plynule, což má pozitivní vliv na životnost. Zaoblené vodící lišty jsou vhodné zejména pro začátečníky, protože snižují riziko vzniku a sílu zpětného rázu řetězové pily.

Lepší kvality je dosaženo vyšším počtem nýtů a větším rádiusem vodícího kolečka na špičce vodicí lišty. Snižuje se tím tření a opotřebení řetězu i lišty.


Uchycení lišty

Podle typu připojovací patky lze vodící lištu přiřadit k určitým typům řetězových pil v podobě výkonových tříd.

Řezná délka

Řezná délka udává využitelnou část lišty v cm, tj. délku, kterou je možné materiál řezat. Řeznou délku lze snadno určit pomocí měřicí pásky, a to měřením od krytu motoru ke špičce.

Šířka drážky

Hnací články řetězu jsou uchyceny v drážce vodící lišty a během provozu jsou mazány řetězovým olejem. Pamatujte, že šířka drážky lišty musí vždy odpovídat tloušťce hnacích článků řetězu.

Vodící lišty
Vodící lišty
Zobrazit
Příslušenství pro lišty
Příslušenství pro lišty
Zobrazit
Mazání a příslušenství
Mazání a příslušenství
Zobrazit

Funkce řetězky

Řetězka pohání pilový řetěz a je důležitou součástí motorové pily. Rozlišujeme řetězky s výměnným kroužkem (prstýnkem) a řetězky s pevným ozubením.

Vzhledem k vysokému zatížení dochází k silnému opotřebení řetězky a proto by se měla vyměnit maximálně po čtyřech výměnách pilových řetězů.

Pilové řetězy se během používání postupně natahují, to může vést k situaci, že v kombinaci s opotřebovanou řetězkou pohon zkolabuje.

Pro výměnu se doporučuje pravidlo "4 řetězy - 1 vodící lišta - 1 řetězka". V profesionálním sektoru doporučujeme, abyste s každým novým pilovým řetězem vyměnili také řetězku nebo podle typu alespoň kroužek řetězky.

Kroužkové řetězky

Kroužkové řetězky
Zobrazit
Pevné řetězky

Pevné řetězky
Zobrazit